2013-01-22 nummer 4 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
DEBATT OCH BREV

Apropå! Försäkringskassans regler

Gravida läkare behöver stärkt skydd


Emma Spak

ordförande, Sylf

emma.spak@sylf.se

Jens Ellingsen

förste vice ordförande, Sylf

jens.ellingsen@sylf.se

O Sveriges yngre läkares förening (Sylf) har i många år arbetat för gravida kvinnors rätt till befrielse från jourtjänstgöring på egen begäran. Att gravida läkares behov inte tillgodoses bekräftas på nytt när vi läser om de fall som redovisas i
LT 51–52/2012 (sidorna 2334-5).

Som arbetsgivare är kliniken skyldig att göra en riskbedömning av den gravida kvinnans arbetsmiljö (Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2007:05). Risker som bör undvikas är exempelvis psykisk uttröttning och starka psykiska påfrestningar. I sina kommentarer till föreskrifterna skriver Arbetsmiljöverket att »nattarbete som kan innebära påtaglig psykisk och/eller fysisk belastning bör undvikas under graviditet. Det kan t ex gälla arbete inom jourverksamhet där krav på akuta insatser förekommer förhållandevis ofta«, och att »det ökade behovet av vila hos många gravida och ammande kvinnor medför att ensamarbete kan vara olämpligt«.

Om risker i arbetsmiljön identifieras är det förbjudet att låta den gravida kvinnan utföra dessa arbetsuppgifter. Arbetsgivaren är då skyldig att försöka hitta andra arbetsuppgifter. Om arbetsgivaren misslyckas med detta och den gravida kvinnan tvingas att gå ner i tjänstgöringsgrad ska graviditetspenningen ersätta kvinnans inkomstbortfall. Om kvinnan är förbjuden enligt arbetsmiljöbestämmelserna att arbeta har hon rätt till graviditetspenning. Det är ingenting som Försäkringskassan bör överpröva – det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och därmed för beslutet att förbjuda kvinnan att arbeta. Vid ansökan om graviditetspenning – efter det att arbetsgivaren har gjort riskbedömningen, försökt omplacera och sedan meddelat förbud att arbeta – gäller det bara att kryssa i rätt ruta.

SYLF menar att om nattjourerna är så påfrestande att de orsakar sammandragningar är de tveklöst olämpliga från arbetsmiljösynpunkt. Att helt neka en gravid kvinna på ett sjukhus omplacering framstår för oss som märkligt då de allra flesta kliniker har olika typer av verksamhet.

Vi ser alltför ofta att arbetsgivaren åsidosätter sitt ansvar och inte utför riskbedömningar. Kunskapen bland såväl chefer som anställda om dessa regler tycks vara låg. Sylf arbetar sedan många år för att gravida kvinnors rätt till en god arbetsmiljö ska skrivas in i kollektivavtalen.

Att Läkarförbundet i den nyss påbörjade avtalsrörelsen yrkar på rätt för gravida att på egen begäran befrias från jourverksamhet är därför ett välkommet besked.

Vi hoppas bara att arbetsgivarna också delar vår övertygelse att gravida och ammande arbetstagare behöver ett stärkt skydd.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society