2013-01-29 nummer 5 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Usel organisation – dyr läxa för sjukvården

O År 2005 skrev tidningen Sjukhus­läkaren om det nya resandefolket. Om patienter och läkare som reste runt mellan olika nischade sjukhus och specialkliniker i jakt på att få och ge ortopedisk vård.

Klyvningen av ortopedin inleddes i Östergötland. Där fick man fara till Motala för att få höfterna opererade, till Norrköping med axlarna och till Linköping med ryggen.

Ansvariga politiker förmodade att den ortopediska, elektiva verksamheten – i likhet med tillverkning av trähus – skulle bli bättre och billigare via specialiserade produktionscentra.

Tvärtom, sade läkarna. Det är inte klokt att skilja akut och planerad sjukvård. När kontinuitet och erfarenhet förloras blir sjukvården sämre och dyrare.

Ett år senare rapporterade Sjukhusläkaren om hur den splittrade ortopediska verksamheten skapat kaos i Göteborg och hur det i Skåne hölls krismöten för att rädda ortopedin. De kritiska rösterna hade fått rätt. Den skadliga omorganisationen gav bristande kvalitet och säkerhet och har kostat mycket pengar och energi. Stora umbäranden krävdes för att återställa ordningen.

Nu upprepas den destruktiva klåfingrig­heten i Skåne. Historielösa politiker i femklövern har beslutat göra om sina tidigare misstag och dela ortopedin i Helsingborg. Cirkusen startas igen med förslag om att proteskirurgin flyttas ut från akutsjuk­huset till en specialiserad protesklinik i Hässleholm.

Utan samverkan med vare sig fack eller förvaltningschefer dammar politikerna av ett dåligt koncept efter åtta år. Gamla misstag förnyas.

Evidens talar mot förslaget. I dag finns vetenskapligt underlag som talar för att högspecialiserad vård bör centreras. En samlad erfarenhet krävs för att kunna upprätthålla hög kvalitet i smala verksamheter. Det saknas dock vetenskapligt stöd för att koncentration av allmänortopedisk verksamhet ger fördelar ur kvalitetssynpunkt.

Erfarenhet talar också mot förslaget. Ett länssjukhus som Helsingborg är beroende av en betydande volym elektiva protesoperationer för att upprätthålla kompetens och utbilda specialister.

En delning enligt förslaget skulle få stora och svårhanterbara konsekvenser på både kort och lång sikt, enligt en oberoende konsekvensanalys som Re­gion Skåne låtit göra. På sikt skulle det innebära en stor risk att allvarligt skada den ortopediska verksamheten. Möjligheterna att erbjuda ett gott akut omhändertagande skulle försvinna.

Det går inte att handskas med komplikationer av elektiv protesverksamhet på nätter och helger om kirurger och övrig personal inte har erfarenhet av den sortens vård i vardagslag.

Man kan till exempel inte operera in proteser på bröstcancerpatienter med meta­staser om man inte får träna proteskirurgi rutinmässigt. Kliniken kan inte åta sig att operera protesnära frakturer eller byta utslitna proteser om manskapet inte behärskar handlaget och tänkandet.

De medicinska resultaten talar inte heller för förslaget. Enligt SKL:s öppna jäm­förelser är medelvårdtiderna för höft- och knäopererade patienter kortare i Helsingborg än på specialkliniken.

Antalet reopererade höft- och knäplastiker inom två respektive tio år är lägre hos patienter som opererats i Helsingborg. Patienterna rapporterar också en större förbättring av sin livskvalitet ett år efter höftplastikoperation än vid något annat sjukhus i Skåne.

Michael Sandin (M), vårdproduktionsutskottets ordförande, hävdar att fokus i beslutet om att återupprepa delningen av ortopedin är att patienterna ska få bästa möjliga vård.

Yngve Petersson (MP), ledamot i utskottet, stödjer Michael Sandins åsikt: »Genom de här förändringarna förbättras vården och köerna kortas utan att kostnaden ökar.«

Alla förslag till förändringar påstås ha tagits fram ur ett medborgarperspektiv, trots att vare sig evidens, beprövad erfarenhet eller medicinsk kvalitet tagits ad notam.

Utskottets ledamöter borde läsa tidningen Sjukhusläkaren (nr 3/2005 och nr 3/2006). Där kan de ta del av hur det gick vid den förra omorganisationen. Därefter bör de diskutera erfarenheter med sina kollegor i Stockholm, Västra Götaland, Östergötland, Bohuslän och i Danmark.

Det krävs nämligen politisk rannsakan för att organisera och vidmakthålla bra sjukvård.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society