2013-02-05 nummer 6 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
RECENSION

Saknad bok äntligen skriven


Christer Petersson

distriktsläkare, FoU Kronoberg, Växjö

På akuten
302 sidor
Författare: Jenny Arhammar, Birgitta Wagrell
Förlag: Liber; 2012
ISBN 978-91-47-10053-8

O I förordet till denna bok säger författarna att de skrivit den bok de själva har saknat. Det är lätt att instämma och bekräfta. Efter genomläsning inser jag att jag har saknat denna bok hela mitt liv som aktiv kliniker.

Man läser boken med nöje från pärm till pärm, inte minst därför att författarna lyckas ge liv och färg åt vanliga och ovanliga, ofta svårtolkade akuta sjukdomstillstånd. Det är alltså inte en traditionell uppslagsbok, som man bär i fickan på akuten. Den passar bättre för aktiv läsning i lugn och ro för den som vill bredda och pröva sitt kunnande – och vidga den kliniska associationssfären!

I boken presenteras 35 symtombaserade fallbeskrivningar som täcker en förvånansvärt stor del av det akutmedicinska panoramat. Som distriktsläkare med många års klinisk erfarenhet instämmer jag i att boken passar utmärkt för nybörjare, men här finns medicinska fakta och exempel på klinisk problemlösning som kan vara till stor hjälp även för den mer erfarne läkaren.

Upplägget stimulerar: Först en symtomrubrik av typ »Det röda benet«, som ibland även preciseras på ett intresseväckande sätt, exempelvis »Andnöd i fjällen« eller »Platt fall på toaletten«. Därefter följer en livfull fallbeskrivning med patienten i centrum.

Efter fallbeskrivningen kan läsaren stanna upp och begrunda någon eller några explicita frågeställningar om differentialdiagnoser, behov av ytterligare utredning, provtagning, behandling osv. Sedan följer ett kort avsnitt där författarna berättar om handläggningen och hur det gick för patienten. Detta avslutas med några tydliga budskap utifrån just detta fall, och allra sist i varje kapitel kommer en sida med flervalsfrågor av generell betydelse för sjukdomstillståndet i fråga. Facit till frågorna hittar man i slutet av boken.

Pedagogiken är utmärkt. Författarna lyckas på ett njutbart sätt förena faktaförmedling med känsla för den stökiga kliniska verkligheten, där nästan allt kan hända och där så mycket kan gå snett.

Misstagen får vi dock inte veta mycket om i boken. Det ger minuspoäng i trovärdighet gentemot verkliga livet, men den dimensionen hade knappast rymts inom konceptet. Hade jag själv fått boken i min hand under AT- eller ST-tiden hade jag säkert kunnat undvika flera tråkiga misstag. Jag tänker exempelvis på en utomordentligt svår diagnos som kronisk lungembolism.

Boken öppnar en ny nisch i den akutmedicinska världen.


»På akuten« Författare: Jenny Arhammar, Birgitta WagrellKommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2013-02-07 Saknad recension
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society