2013-02-11 nummer 7 - - skriv ut
DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Korrekt bedömning av snabbtest för betastreptokocker


Urban Forsum

professor/överläkare em, Linköpings universitet

Gunnar Nordin

leg läkare, vd Equalis AB

O Läkare behöver för sitt diagnostiska handlande många verktyg; egen erfarenhet, vetenskaplig evidens och stöd av olika former av riktlinjer. Kollegan Kerstin Hulter Åsberg belyser i ett klokt inlägg i LT nr 47/2012, sidorna 2164-5, angående tonsillitdiagnostik hos barn, en synnerligen viktig problematik som rör just hur läkaren bör agera mot bakgrund av kunskap i ett befolkningsperspektiv kontra individrelaterad nytta för patienter.

Vi vill med detta inlägg tillföra ett argument vid tonsillitdiagnostik som tycks ha varit okänt – eller ej beaktat – i de utredningarna som Kerstin Hulter Åsberg relaterar.

Snabbtest för betastreptokocker grupp A, som används i svensk sjukvård, påvisar förhöjda mängder av betastreptokocker grupp A på tonsiller men ej låga mängder som indikerar bärarskap. Omslagspunkten ligger vid ungefär 106 bakterier (CFU) per mL svalgsekret. Vid lägre koncentrationer, som kan ses hos bärare, blir testet med stor sannolikhet negativt [1]. Vid högre koncentrationer, som kan förväntas vid klinisk tonsillit, blir testen med hög sannolikhet positiva. Hade denna kunskap varit inbegripen i de diagnostiska överväganden som gjordes 6–7 dagar efter att barnet insjuknat hade nog den behandlande läkaren satt in behandling med penicillin. Det förefaller som om inte heller de utredande instanserna insett värdet av snabbtestens kalibrering; att skilja mellan bärarskap och förhöjda mängder av bakterier.

Genom Equalis externa kvalitetssäkringsprogram – som varit i bruk sedan 1990-talet – ges nära 700 enheter, i första hand vårdcentraler, möjlighet att tre gånger om året utvärdera de använda testens respektive omslagspunkt och få en bekräftelse på att man utför testen på rätt sätt. Därmed vet man att dessa snabbtest rätt utförda fungerar bra för tonsillitdiagnostik.

Läkekonsten har många bottnar att stå på; laboratoriemedicinsk diagnostik är en!


Referens
1. Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid klinisk mikrobiologiska laboratorier, I Infektionsdiagnostik, I 8 Övre luftvägsinfektioner (ÖLI), SMI-tryck nr 103-1994
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society