2013-02-14 nummer 8 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
PATIENTSÄKERHET

Platsbrist kan ha bidragit till missad hjärtinfarkt


Sara Gunnarsdotter

En man med symtom på hjärtinfarkt bedömdes av akutens mottagningssköterska vara matförgiftad, men det gick inte att få tag i infektionsläkare för att diskutera saken. Patienten hänvisades i stället direkt till infektionskliniken. Inte heller där gjordes någon läkarbedömning. På natten dog patienten i vad som bedömdes som en hjärtinfarkt. (Soc 9.3.1-47008/2012)

O En tidigare frisk man i 55-årsåldern uppsökte akutmottagningen i Lund. Han var på genomresa med sin son och hade insjuknat plötsligt i samband med en måltid. Symtomen var allmänpåverkan, illamående, kräkningar och uttalad smärta i magtrakten med strålning upp mot bröstet.

Sjuksköterskan på akutmottagningen bedömde att det rörde sig om matförgiftning. Eftersom sköterskan misslyckades med att nå en infektionsläkare för diskussion så hänvisades patienten direkt till infektionsklinikens mottagning.

Även på infektionskliniken bedömde mottagningssköterskan att mannen drabbats av en matförgiftning och rekommenderade patienten egenvård och vila.

Patienten sov i bilen under den fortsatta resan. Vid midnatt hittades han död i sin bädd.

Ingen obduktion gjordes men dödsorsaken bedömdes av läkare som hjärtinfarkt.

Händelsen anmäldes till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Enligt verksamheten är det inte uteslutet att den brist på vårdplatser som rådde på sjukhuset vid tillfället för händelsen har påverkat handläggningen av patienten.

Socialstyrelsen granskar just nu problemen med platsbrist och läkarbemanning vid akuten i Lund i ett annat tillsynsärende.

Socialstyrelsen efterlyser uppgifter om huruvida något sådant har inträffat tidigare, och vill ha en bedömning av risken att liknande händelser kan uppstå igen. Man noterar också att patientens beskrivna symtom kan vara tecken på hjärtinfarkt och att sådana tecken alltid bör föranleda läkarkonsultation samt att EKG ska övervägas.

Socialstyrelsen vill nu ha en redogörelse av vilka åtgärder som vidtagits för att förebygga liknande händelser.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society