2013-02-19 nummer 8 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
RECENSION

Klokbok för kliniker i alla åldrar


Bertil Hagström

med dr, specialist, allmänmedicin

Professionell utveckling inom läkaryrket
306 sidor
Författare: Margareta Troein Töllborn, Mats Wahlqvist, Astrid Seeberger
Förlag: Liber; 2012
ISBN 978-91-47-09967-2

O Att recensera andras vedermödor i arbetet med att skriva en lärande bok är en delikat uppgift. And­ra personers långa dagars slit och många tänkande timmar ska på några rader kommenteras av någon som oftast hastläst texten. Nå, nu har jag faktiskt tagit mig tid att i lugn och ro, då och då, läsa »Professionell utveckling inom läkar­yrket«. Just därför att boken är en ambitiös ansats att sätta något klokt i händerna på studenter och AT- och ST-läkare när det gäller deras egen personliga hållning och utveckling som läkare. Det är ett gäng – i undervisningssammanhang – väl­meriterade såväl allmänläkare som sjukhusanslutna doktorer, som ger sin syn på svårigheter (och förslag till lösningar) som man möter som läkare, såväl i patientkontakten som med anhöriga, kollegor och andra personalkategorier.

Ett uppenbart framgångsrecept som har lättat upp läsandet är de fallbeskrivningar och textillus­trationer som finns i varje kapitel. På så sätt levandegörs problematik som man som student kanske inte ens har hunnit drabbas av. I stort sett alla kapitel har, till min förtjusning, något att lära även en till åren kommen läkare – en »javisst, ja«-reaktion eller ibland en aha-upplevelse. Det finns med andra ord något att stoppa i näven även på intresserade äldre doktorer, eller kanske någon särskild person som skulle behöva begrunda sin läkarroll.

Boken är givetvis bäst för dem som har kommit en liten bit in på läkarbanan och som fått uppleva olika mer eller mind­re oförberedda situationer. Sedan kan man läsa lämpligt kapitel som beskriver den aktuella situationen och som man helst diskuterar med kollegor och/eller handledare. Så skulle jag ha velat använda boken, om den hade funnits på »min tid«. Det är sannolikt svårt att till studenter, utan tidigare väsentlig patientkontakt, förmedla de känslor och tankar man har inför svårt sjuka barn, döende patienter, ifrågasättande föräldrar, en på dig tvivlande patient med utomeuropeisk bakgrund, eller den krävande »internetexpertpatienten« ...

Orden hederlighet, ansvars­känsla och respekt i kombination med nyfikenhet och förståelse för andra människors livsvillkor i en balansgång mellan närhet och distans (och med lite humor) känns som en bra sammanfattning av bokens budskap.

Givetvis finns det synpunkter

på ett och annat och som jag själv skulle ha uttryckt annorlunda. Att samtliga författare förespråkar en patientcentrerad hållning framgår tydligt, nästan så att det blir tjatigt. Ett eller annat kapitel skulle ha kunnat kortas av eller slås ihop med andra. Ibland sägs självklarheter, som kan bli något förnumstiga, men som helhet är boken väl värd sin plats i undervisningen av läkare. Läs själv om bland annat »Krävande möten och svåra besked«, »Det mångkulturella mötet …«,«Personlig utveckling«, »Konsultationen – mötet mellan patient och läkare«, »Patienten och sjukvårdens värderingar« eller »Juridiken som rättesnöre«. Du blir lite klokare hur gammal du än är.


Professionell utveckling inom läkaryrket
Författare: Margareta Troein Töllborn, Mats Wahlqvist, Astrid SeebergerKommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society