2013-02-26 nummer 9 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Sverige kasserar läkemedel för miljardbelopp

O För fem år sedan larmade överläkare Franz Rücker om det miljardslöseri som pågår när fullgoda mediciner bränns för att hållbarhetstider på ­två eller fem år gått ut. Franz Rücker före­slog att Sverige skulle bli världsledande på förlängd hållbarhet.

Enligt svensk läkemedelsstandard ska varje läkemedel ha ett utgångsdatum; efter det datumet får läkemedlet inte användas. Hållbarhetstiden för de flesta läkemedel är av tradition två eller fem år. Att hållbarhet anges till just två år beror på att medlet testats efter två år och då varit fullgott.

Läkemedelsverket godkänner hållbarhetstider på basen av de lagringsstudier som läkemedelstillverkaren valt att redovisa. Verket får visserligen ha synpunkter på föreslagen tidsrymd, men har inte rätt att kräva studier om längre hållbarhetstid, även om inlämnat material stöder detta.

Läkemedel är konstruerade för att vara extremt hållbara. De ska klara passagen genom såväl magsäck som tarmvägg. Problemet är snarast att flera läkemedel aldrig bryts ned utan ackumuleras i vår natur och

i vårt dricksvatten. Den senaste rapporten gällde abborrar i våra sjöar som blivit mind­re riskmedvetna av Stesolid.

Våra läkemedel är till 90 procent persi­stenta, det vill säga de har praktiskt taget obegränsad hållbarhet. I många länder har försvarsmakten stora beredskapslager med läkemedel. De kontrolleras varje år kemiskt och fysikaliskt. Med tiden händer väldigt lite med substanserna. Här anser man att 15 års hållbarhet bör vara normen. Krav på ännu längre tid anses vara orealistiskt i dagens läge.

Amerikanska forskare presenterade nyligen en rapport där man analyserat gamla läkemedel från ett apotekslager i USA. Trots att utgångsdatum hade passerats med 28 till 40 år var 90 procent av angiven styrka bibehållen.

Uppskattningsvis fem till tio procent av alla läkemedel kasseras. Patienter, anhöriga och vårdpersonal uppmanas lämna överblivna läkemedel till apoteken för destruktion. Att datumet för hållbarhet gått ut är en vanlig anledning. Ett annat skäl är att namnen efter generiskt utbyte förvillar då det inte stämmer med läkemedelslistor.

Enligt en färsk utredning från Läkemedelsverket beräknas den totala mängden läkemedel som kasserats under år 2011 i Sverige uppgå till 1 500 ton. Allmänhetens kassation uppskattats till drygt 1 000 ton till ett värde av cirka 1,5 miljarder kronor. Ytterligare 400 ton har kasserats av apotek, partihandeln och slutenvård/sjukhusvård.

Många tjänar pengar på denna rundgång. Att förlänga hållbarheten hos läkemedel ligger inte i läkemedelsindustrins intresse. Läkemedelsverket borde verka för en minskad kassation genom att arbeta för förlängda hållbarhetstider och motverka omotiverat korta tider eller begärda förkortningar.

I dag är reglerna utformade så att förkortad hållbarhetstid kan begäras av tillverkaren utan någon motivering. Enligt Läkemedelsverkets rapport meddelade en stor läkemedelskoncern att den avsåg att förkorta hållbarhetstiden till tre år för samtliga sina registrerade läkemedel, och att man fortsättningsvis inte tänkte ansöka om längre hållbarhet än tre år för nyregistrerade läkemedel.

Som motivering nämndes behovet att minska kostnader.

De flesta av oss förlorar dock på denna »klimatfråga«. Utöver det ekonomiska slöseriet att elda upp fullt effektiva läkemedel och köpa nya är det heller inte etiskt försvarbart. Dagens läkemedel tillverkas ofta i Indien och Kina, i processer som orsakar stora skador på människor och miljö.

Jag håller med Franz Rücker: Sverige bör bli världsledande på maximal hållbarhet av läkemedel.

Läkarförbundet arbetar, via den europeiska läkarorganisationen CPME och via nätverket Läkare för miljön, för att EU ska re­glera dagens alltför korta hållbarhetstider som ensidigt gynnar läkemedelsindustrin.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society