2013-03-11 nummer 11 - - skriv ut
DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Snabbtest för grupp A-streptokocker inte tillräckligt


Bo Aronsson

överläkare, docent, Smittskyddsinstitutet

bo.aronsson@smi.se

Christian Giske

överläkare, docent, Karolinska universitetssjukhuset samt Smittskyddsinstitutet

Martin Sundqvist

överläkare, MD, klinisk mikrobiologi för Blekinge och Kronoberg, Växjö/Karlskrona

Kristian Roos

överläkare, docent, Capio Lundby sjukhus, Göteborg

Sigvard Mölstad

distriktsläkare, professor, Lunds universitet, Malmö

Charlotta Edlund

senior expert, professor, Läkemedelsverket

Agneta Aust-Kettis

senior expert, docent, Läkemedelsverket

Kerstin Claesson

docent, Läkemedelsverket; samtliga delaktiga i Läkemedelsverkets expertmöte i september 2012

Snabbtest för grupp A-streptokocker är inte ensamt tillräckligt för att skilja mellan tonsillit och asymtomatiska bärarskap

O Urban Forsum och Gunnar Nordin har gjort ett intressant inlägg i LT 7/2013 (Debatt endast på webben) rörande diagnostik av grupp A-streptokocker (GAS) med snabbtest, apropå ett tidigare inlägg av Kerstin Hulter Åsberg [1]. Med utgångspunkt från Läkemedelsverkets och Smittskyddsinstitutets uppdaterade behandlingsrekommendation vid faryngotonsillit [2] vill vi förtydliga vad som gäller vid diagnostik av GAS vid bärarskap samt vid infektion. Inlägget utgör således inte en bedömning av handläggningen i det av Hulter Åsberg refererade fallet utan är enbart en kommentar kring hur snabbtestet ska tolkas kliniskt.

Trots att det finns ett samband mellan mängden bakterier som påvisas i odling och sannolikheten för infektion finns det inget säkert nedre gränsvärde som skiljer mellan infektion och kolonisation [3]. Detsamma gäller snabbtest för detektion av GAS [4]. Även om infekterade individer på gruppnivå har en större mängd bakterier per ml svalgsekret än bärare, finns individuella skillnader som gör att grupperna överlappar varandra. En studie som undersöker resultaten av kvantitativa svalgodlingar i förhållande till klinik och effekt av antibiotika skulle därför vara av värde.

Sammanfattningsvis är det svårt att endast med snabbtest avgöra om patienten har en infektion eller är bärare av GAS. Man behöver både en klinisk bedömning och ett snabbtest för att kunna hitta de patienter som med stor sannolikhet har en GAS-orsakad tonsillit. Urvalet av dem som ska provtas bör baseras på kliniska kriterier enligt Centor, vilket redovisas i Läkemedelsverkets och Smittskyddsinstitutets rekommendation.

Läs repliken:

Det som bör diskuteras är hur snabbtest ska användas och tolkas


Referenser
1. Hulter Åsberg K. Svenska barn ska inte behöva dö i streptokockinfektion. Läkartidningen. 2012;109:2164-5.

2. Information från Läkemedelsverket. 2012;23(6):18-25.

3. Kellogg JA. Suitability of throat culture procedures for detection of

group A streptococci and as reference standards for evaluation of streptococcal antigen detection kits. J Clin Microbiol. 1990;28:165-9.

4. Pichichero ME, Casey JR. Systematic review of factors contributing to penicillin treatment failure in Streptococcus pyogenes pharyngitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2007;137:851-7.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society