2013-03-11 nummer 11 - - skriv ut
DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Replik:

Det som bör diskuteras är hur snabbtestet ska användas och tolkas


Urban Forsum

professor/överläkare emeritus, Linköpings universitet

Gunnar Nordin

leg läkare, vd Equalis AB

O Med anledning av vår kommentar (»Korrekt bedömning av snabbtest för betastreptokocker«; Debatt endast på webben) till det fall som Kerstin Hulter Åsberg refererat i LT 47/2012 (sidorna 2164-5) [1] diskuterar Bo Aronsson och medarbetare tolkningen av resultat från antigensnabbtest för betastreptokocker grupp A (»Snabbtest för grupp A-streptokocker är inte ensamt tillräckligt för att skilja mellan tonsillit och asymtomatiska bärarskap«; Debatt endast på webben).

Vi är helt eniga om att ett resultat av ett snabbtest inte ensamt får ligga till grund för diagnostik. Det vi menar att det finns anledning att diskutera är hur snabbtestet ska användas och tolkas. Är syftet att styrka argumentering för en kliniskt misstänkt faryngotonsillitdiagnos för att snabbt kunna sätta in penicillinbehandling, eller är det för att styrka argumentering för att utesluta en diagnos som kräver antibiotikabehandling [2]?

Det tilltänkta användningsområdet är avgörande för vilken detektionsnivå testet bör ha. De test som vi känner till på den svenska marknaden har en omslagspunkt på ungefär 105–106 bakterier (cfu) per ml svalgsekret [3]. Denna nivå ansluter till tidigare beskriven diskrimineringspunkt för tonsillitdiagnos [4].

Det är inte självklart att denna nivå är den optimala för snabbtest. Kanske vore det bättre om omslagspunkten var lägre för att öka den diagnostiska sensitiviteten, eller högre för att öka specificiteten? I Figur 1 jämförs en approximativ prestandaprofil för nuvarande test med två alternativa prestandaprofiler för ett test A, med omslagspunkt vid 104 cfu/ml, och ett test B med omslagspunkt vid 106 cfu/ml.

Är nuvarande prestanda bra? Skulle något av dessa två snabbtest vara bättre vid handläggning av faryngotonsillit än dagens test? I så fall ska Equalis anpassa sina nuvarande kvalitetsmål för streptokock grupp A-snabbtest, och kravspecifikationerna vid upphandling av snabbtest bör justeras.

Vi menar att nuvarande omslagspunkt är en rimlig avvägning mellan specificitet och sensitivitet för att snabbtest ska ha en plats i diagnostiken. En modern studie av snabbtestens prestanda relaterade till en kliniskt etablerad standardmetod och koncentrationen av streptokocker grupp A i svalgsekret saknas dock, men skulle behövas för att sätta mål för snabbtestens prestanda och plats i diagnostiken.

Följ debatten


Svenska barn ska inte behöva dö i streptokockinfektion. Kerstin Hulter-Åsberg

Korrekt bedömning av snabbtest för betastreptokocker. Urban Forsum, Gunnar Nordin

Snabbtest för grupp A-streptokocker är inte ensamt tillräckligt för att skilja mellan tonsillit och asymtomatiska bärarskap Bo Aronsson, Christian Giske, Martin Sundqvist, Kristian Roos, Sigvard Mölstad, Charlotta Edlund, Agneta Aust-Kettis, Kerstin Claesson

Vi behöver en modern studie av snabbtest för betastreptokocker typ A. Urban Forsum, Gunnar Nordin


Referenser
1. Hulter Åsberg K. Svenska barn ska inte behöva dö i streptokockinfektion. Läkartidningen. 2012;109:2164-5.

2. Llor C, Madurell J, Balague-Corbella M, et al. Impact on antibiotic prescription of rapid antigen detection testing in acute pharyngitis in adults: a randomized clinical trial. Br J Gen Pract 2011;61(586): e244-51.

3. EQA for Strep A rapid test performed in near patient settings in Sweden. Berlin: Proceedings of the 30th World Congress of Biomedical Laboratory Science; 2012.

4. Lind L, Roos K. Snabbtest vid tonsillit/faryngit ett hjälpmedel i den diagnostiska arsenalen. Läkartidningen. 1988;85(48): 4209-10.


Figur 1. Andelen positiva resultat med snabbtest för streptokocker grupp A som funktion av koncentrationen grupp A-streptokocker i simulerat svalgsekretet i Equalis kvalitetssäkringsprogram för nuvarande test och för två tänkta alternativ: A och B.Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society