2013-03-18 nummer 12 - - skriv ut
DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Slutreplik om farlighetsbedömning

En fråga om genus


Carina Hellström

Överläkare, specialist i psykiatri, leg psykoterapeut, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting

O Hans Olsson tycker (LT 11/2013, sidan 537 – Mer debatt på Läkartidningen.se) att jag har missförstått honom och vill illustrera detta genom att kräva studier som bevis på mina påståenden. Jag förstår att detta är det som Hans Olsson gillar mest, men i detta fall tycker jag att han är fel ute. Som kliniker ser jag i stället det nödvändiga med en pragmatisk inställning. Lite läsning ska han också få, men kanske inte det han förväntar sig.

Jag vill hävda att den som har missförstått något här är Hans Olsson själv. Han avslöjar genom både sitt debattinlägg och sin replik att han knappast förstått något om suicidriskbedömning och inte verkar vara medveten om att forskningen hittills inte lyckats avslöja den kliniska psykiatrins dolda sanningar.

Den psykiater som alltid behöver klamra sig fast vid vetenskapliga studier för att våga ha en åsikt eller handlägga ett ärende eller som inte kan luta sig mot gedigna kliniska erfarenheter, har det inte lätt. Att inte stå ut med ovisshet gör jobbet extra tungt. Utan tillgång till beprövade och kliniska erfarenheter skulle psykiatrin inte ha mycket att komma med. Jag förstår att Hans Olsson är vilsen eftersom det inte går att sätta siffror eller rita kurvor på det som faktiskt gör skillnad i ett patientmöte! Det borde Hans Olsson veta, och hans begäran är i praktiken inte relevant, varför jag nu lämnar den därhän.

Lite läsning har jag lovat, det handlar om något som också den svenska psykiatrin i stort kanske har anledning att begrunda? Jag tror att våra skilda åsikter och synsätt i denna debatt har helt andra orsaker än de vetenskapliga meriterna. Nämligen biologin, men denna gång handlar det inte om receptorer utan om – genus.

Teifio Davies har i senaste numret av British Journal of Psychiatry, skrivit om svårigheter att i Storbritannien rekrytera psykiatrer [1]. Han anser inte att det handlar så mycket om kvantitet utan mest om kvalitet. Särskilt oroas han över kvinnliga läkares allt mindre intresse för psykiatrin, och han formulerar orsaken till sin oro:

»This is because female candidates regularly out-perform their male counterparts in both MRCPsych written and clinical examinations regardless of their ethnic origin or location of primary medical qualification. Women doctors have become the intellectual core of British psychiatry and to lose them to men who might be, on average, less able would be debilitating to the specialty in the longer term.«

Men detta är, som sagt, på gruppnivå.


Referenser
1. Davies T. Recruitment into psychiatry: quantitative myths and qualitative challenges. Br J Psychiatry. 2013;202:163-5.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society