2013-03-26 nummer 13 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
RECENSION

Flödande om blodet – men inte uttömmande


Peter M Nilsson

professor, chef, enheten för medicinhistoria, Lunds universitet, Lund–Malmö

Carl-Magnus Stolt

leg läkare, författare, Borås

Blodflöden. Blodgivning och blodtrans­fusion i det svenska samhället
266 sidor
Författare: Boel Berner
Förlag: Arkiv förlag; 2012
ISBN 978-91-79-24245-9

O Blodet har genom tiderna betraktats som en mystisk vätska och som bärare av starka krafter. Som Goethe uttryckte det i Faust: »Blut is ein ganz besonderer Saft.« På svenska finns förvånansvärt lite skrivet om blodet i historiskt eller ur kulturellt perspektiv.

Den luckan fylls nu till del av sociologen Boel Berner som i boken »Blodflöden« inledningsvis tecknar en historisk bakgrund av blodgivandets teknik, alltifrån 1600-talets transfusioner från djur, ofta lamm, till 1900-talets massindustriella blodöverföringar. Det ges en detaljrik skildring av de tekniska svårigheterna att få ut blod från en människa och få in det i en annan. Berner lämnar här en mycket värdefull historisk kavalkad med svenska förhållanden i fokus.

Problemet med blodets koagulering ägnas givetvis uppmärksamhet, men förvånande nog har författaren inte alls vävt in ABO- och Rh-systemets upptäckt och dess spridning och tillämpning i praktisk sjukvård. Det var den österrikiske läkaren Karl Landstei­ner som 1930 fick Nobelpriset för sina upptäckter om blodets ytantigen (AB0- och Rh-systemen) som är av stor betydelse för att blodtransfusioner ska lyckas om kompatibilitet råder mellan givarens och mottagarens ytantigen. Berner tillgodoser således väl en beskriv­-

ning av den tekniska utvecklingen och dess svårigheter men utesluter helt den immunologiska forskningens kunskapstillämpning. Detta är en viss brist i boken. Hur spridningen av Landsteiners banbrytande laboratorieforskning diffunderade ut i medicinsk praxis är ett tämligen outforskat fält.

Berner har annars resonemang om hur medicinsk kunskap sprids ut i praktiken. Hon ger viktiga men tyvärr något kortfattade sociologiska perspektiv på denna intressanta fråga.

Bokens centrala del handlar om blodgivandets sociologi och kulturhistoria. Uppbyggandet av blodgivarcentraler och senare blodbanker är då i fokus. Förtjänstfullt lyfter Berner fram den relativt bortglömde pionjären Erik Sköld, som 1939 startade landets förs­ta blodgivarcen­-

t­ral på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Hans gärning är värd att minnas och reflektera över.

Starkast och viktigast är Berner i sin redovisning runt blod som råvara, och själva givandets förutsättningar. Hon problematiserar försiktigt reklamens budskap »att ge blod är att ge liv«, och beskriver det som en passagerit för delaktighet i samhällskroppen att vara blodgivare. Riskerna med blodgivandet är i fokus i en del av boken, särskilt då 1980-talets begynnande aids-epidemi. Här tas även kommersiella sidor upp när svenska bolag som statliga Kabi, liksom andra västerländska aktörer, köpte blod från anemiserade människor i fattiga länder, exempelvis i Karibien. Berners sociologiska perspektiv känns angeläget, och i förlagets s k Pandoraserie, där Boel Berner är redaktör och där »Blodflöden« är nummer tjugo, finns flera skrifter som borde nå fler läsande läkare och kanske bidra till en fördjupad syn på den egna verksamheten. Serien handlar om teknikens möjligheter och risker.

En aktuell aspekt på att donera blod är uppbyggandet av stora biobanker av prover för forskningsändamål, där frivilliga bidrar med att låta sig undersökas samt ge prover för analyser och även DNA-extraktion. Detta berörs inte i boken men är en annan sida av givandets etik.

Vetenskapligt håller boken genomgående hög kvalitet och fyller utan tvekan en lucka främst vad gäller beskrivningen av den organisatoriska framväxten av massblodgivning. »Blodflöden« är av intresse för den medicinhistoriskt roade, men också för den som funderar över dagens högteknologiska sjukvård.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society