2013-03-26 nummer 13 - - skriv ut
DEBATT OCH BREV

Sjukhusbiblioteket kan spara tid åt den forskande läkaren


Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer genom

Marie Källberg

O I anslutning till Läkartidningens intressanta artikelserie »Verktyg för klinisk forskning – Teori och handgrepp för den forskande läkaren« vill vi från sjukhusbibliotekens sida visa hur vi kan spara tid åt den forskande läkaren och även åt övrig sjukhuspersonal som forskar.

1. Sökstöd vid litteratursökningar. Bibliotekarierna har stor kunskap i att söka i databaser och tillsammans med ämnesexperten hitta bakgrundsmaterial. Detta kan även ske på ett uppdrag från forskaren, dvs vi gör jobbet åt dig.

2. Hitta författarinstruktioner. Via sidan Vårdverktyget http://www.vardverktyget.se (»Hur man skriver« under fliken »FoU & Bibliotek«) hittar du författarinstruktioner till de flesta olika tidskrifter.

3. Open access och forskningsmedel från Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet har nu som krav att artiklar som skrivs om det de beviljat pengar till ska vara tillgängliga utan prenumerationer. Hur man går till väga finns det bl a länkar till på samma sida som ovan; du kan också kontakta ditt bibliotek.

4. Referenshantering och support. När referenshanteringen krånglar, kontakta oss. Vi har ofta redan sett problemet. Tillhandahåller sjukhuset/universitetet/högskolan ett referenshanteringsprogram? Hör med biblioteket. Ofta betalar sjukhusens FoU för s k sajtlicens för ett program. Flera olika system finns samlade på Vårdverktyget (»Referenser & citering« under fliken »FoU & Bibliotek«). Där finns även en hel del gratisvarianter.

5. Skriva ny forskningsansökan. Citeringar, impaktfaktor, H-index. Biblioteket kan hjälpa dig att få fram siffrorna.

6. E-tidskrifter och e-böcker. Prenumerationer betalas av landsting, högskolor och universitet så att forskaren och vårdpersonalen ska ha så stor tillgång som möjligt direkt via datorn. Mycket är tillgängligt hemifrån. Hör med biblioteket hur man gör.

7. Allt finns inte på internet. Beställ artiklar och böcker via biblioteket. Vi samarbetar även över gränserna för att få fram det som efterfrågas.

Vi gör mer än detta för personalen på sjukhusen, såsom patientinformation till dina patienter och medverkan vid HTA-arbetet (health technology assessment), men det är inte ämnet för denna kommentar. Tveka inte att kontakta ditt bibliotek! Alla har inte samma service, men genom samarbete hjälps vi åt.

*

Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer består av chefbibliotekarier och bibliotekarier vid närmare 40 bibliotek på sjukhus, från Ystad i söder till Luleå i norr.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society