2013-03-26 nummer 13 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
DEBATT OCH BREV

Sorgliga angrepp på »Min journal på nätet«


Leif Lyttkens

docent, med dr, tidigare bl a ansvarig för införandet av elektronisk patientjournal i Landstinget i Uppsala län; nu en av de ansvariga för införandet av »Min journal på nätet«

leif.lyttkens@lul.se

O Representanter för Upplands allmänna läkarförening (UAL) har skrivit upprepade artiklar om det projekt som drivs i Uppsala och som bland annat syftar till att ge patienten möjlighet att via säker inloggning läsa sin journal över nätet. Nyligen publicerades i Läkartidningen ett inlägg av skyddsombudet Anna Rask Andersen och Torbjörn Karlsson från UAL med rubriken »Nonchalans när universitet och landsting behandlar känsliga personuppgifter« (LT 11/2013, sidorna 566-7).

Genomgående tema har varit formella angrepp på projektet, och lokalt har man med alla till buds stående medel försökt att stoppa eller åtminstone försena projektet. Man har hittills inte kommit med något konkret bidrag för att föra projektet framåt. I denna process har man anmält projektet, landstinget och de forskare som studerar projektet och dess effekter till följande sju instanser:

• Datainspektionen

• Centrala etikprövningsnämnden

• Polisen

• Socialstyrelsen

• Justitieombudsmannen

• Arbetsmiljöverket

• Uppsala universitet

Svar har hittills erhållits från Datainspektionen, Centrala etikprövningsnämnden samt Uppsala universitet, som alla lämnat anmälningarna utan åtgärd. Myndigheterna har alltså gjort en annan bedömning än Upplands allmänna läkarförening.

Det projekt som i fullständig politisk enighet har drivits i Uppsala kommer nu att skalas upp till att gälla hela landet. Politiskt anses projektet högprioriterat och arbetet kommer att bedrivas skyndsamt.

Som gammal facklig förtroendeman åren 1975–1981 gör det mig sorgsen att se Läkarförbundets agerande.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society