2013-04-05 nummer 15 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
AKTUELLT

Siffror för hela landet publicerade

Alla landsting visar överbeläggningar


Michael Lövtrup

För första gången publicerar Sveriges Kommuner och landsting på sin webbplats statistik över överbeläggningar utifrån den definition man tagit fram i samarbete med Socialstyrelsen.

O Sifforna visar att alla landsting har överbeläggningar och utlokaliseringar, men att variationerna är stora mellan landstingen. I februari hade till exempel Gävleborg varje dag i snitt sex överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser, medan Jönköping och Dalarna hade bara några få under hela månaden. Mest utlokaliseringar hade Halland, under februari i snitt närmare åtta per 100 disponibla vårdplatser.

Syftet med publiceringen är att skapa ett förändringstryck, men också att kunna se om de insatser som görs får avsedd effekt, säger Margareta Berglund Rödén, som lett SKL:s arbete med att utveckla databasen.

– Det är inte så att man inte tidigare försökt göra något för att komma till rätta med problemen, men man kanske inte alltid gör rätt saker.

Om ett år hoppas hon att siffrorna ska ha rört sig nedåt.

– Vi kommer inte att komma ner till noll. Får man influensa, vinterkräksjuka och halka på samma gång kommer vi inte att kunna undvika överbeläggningar. Men det ska inte vara ett normaltillstånd som i dag.

Vad är en rimlig nivå?

– Så långt som att bedöma vad som är en rimlig nivå har vi inte kommit, vi behöver följa det här en längre tid.

Siffror över överbeläggningar kommer fortsättningsvis att publiceras varje månad. Till att börja med blir det enbart på landstingsnivå, men på sikt planerar man att även redovisa resultaten för enskilda sjukhus.

– Men det dröjer ett tag till dess vi vet att inrapporteringen fungerar. Har du ett litet sjukhus med 50 vårdplatser kan det bli stora siffror om man felrapporterar.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2013-04-08 Ha-ha!
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society