2013-04-12 nummer 16 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
NYA RÖN

Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society


Hirsh Koyi

överläkare, med dr, lungenheten, Gävle sjukhus

Gunnar Hillerdal

docent, överläkare, lung- och allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

O Lungcancer orsakade 160 340 dödsfall år 2012 i USA, motsvarande 28 procent av alla cancerdödsfall, och är alltså den vanligaste cancerdödsorsaken i USA. Även i Sverige orsakar sjukdomen de flesta cancerdödsfallen hos både män och kvinnor. De allra flesta femårsöverlevare har tidig diagnos och radikal operation att tacka för sin överlevnad. Detta har föranlett flera stora undersökningar med screening med lågdos-DT, och vi har rapporterat resultaten från en stor undersökning i USA, NLST (National lung screening trial). Mer än 50 000 högriskpatienter randomiserades till tre årliga undersökningar med antingen lågdos-DT eller vanlig lung­rönt­gen, och den specifika lungcancermortaliteten minskade med 20 procent i DT-gruppen.

American Cancer Society har nu kommit med riktlinjer för screening. Rekommendationerna ligger väl i linje med det som vi föreslog i vår medicinska kommentar [Läkartidningen 5/2012, sidan 208-9]. Sammanfattningsvis konstateras att om det finns tillgång till högkvalitativ lungcancerscreening och -behandling kan man rekommendera patienter som uppfyller vissa kriterier en årlig undersökning.

Kriterierna är

• Ålder 55–74 år

• Minst 30 paketår (dvs i snitt ett paket cigaretter om dagen per år)

• För övrigt väsentligen frisk

• Pågående rökning eller slutat under de senaste 15 åren

• Noggrann information om risker och vinster.

Om patienten inte uppfyller dessa kriterier ska man avråda från screening, och man ska aldrig spontant ta upp diskussion med sådana patienter. Risken att man gör mer skada än nytta i dessa fall är nämligen stor.

Det största problemet är de falskt positiva fynden, dvs små, icke-förkalkade rundhärdar, som är mycket vanliga och som finns i åtminstone en fjärdedel av alla fall och i upp till drygt hälften i vissa material. Dessa fynd måste kontrolleras och ibland utredas. I den amerikanska lungcancerstudien hittades i första omgången 27,3 procent onormala fynd och över alla tre omgångarna 39,1 procent. Behandlarnas erfarenhet är därför viktig, och totalt undergick bara 2,7 procent av patienterna som inte hade lungcancer en invasiv procedur. Risken för falskt positivt test är stor, men risken för någon allvarligare komplikation därav är liten under förutsättning att erfarenhet finns hos läkargruppen. Utredningskostnader och psykologiska belastningar finns däremot.

Vad kostar då en förhindrad lungcancerdöd med screening som metod? Siffrorna varierar kraftigt beroende på hur man räknar: från 2 500 till 240 000 dollar [BMJ. 2013;346:f1302]. Den första siffran är naturligtvis för låg – kostnaderna för alla kontroller och utredningar som fynden leder till måste beaktas.

Datortomografi av torax görs nu ofta av många andra skäl, och »prick«-kon­trol­ler har blivit en stor belastning för radiologer och lungläkare i Sverige. Något ekonomiskt utrymme för mass­screening finns knappast i vårt sjukvårdssystem. Det viktigaste är att bekämpa rökningen, men även om allt tobaksbruk i Sverige förbjöds skulle vi ha flera decenniers problem med sjukdomen framför oss.American Cancer Society lung cancer screening guidelines. CA Cancer J Clin. 2013;63:106-17.

doi: 10.3322/caac.21172
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society