2013-04-12 nummer 16 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
PATIENTSÄKERHET

Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation


Sara Gunnarsdotter

En sammanblandning av två snarlika ord ledde till att patienten opererades för en åkomma han inte led av och fick en vårdskada. Socialstyrelsen är kritisk, i synnerhet som patienten själv misstänkte missförståndet men sövdes trots att han bett att få tala med operatören. (Soc 9.3.1-36354/2012)

O En patient remitterades till sjukhuset på grund av en analfistel som behövde klyvas.

I operatörens preoperativa bedömning står att patienten istället hade problem med en analfissur, och utifrån den diagnosen utfördes en sfinkterotomi. Av operationsberättelsen framgår att operatören inte kunde se någon öppenstående fissur men antog att det fanns tendens till sprickbildning och därför ändå utförde ingreppet. Dagen efter operationen uppdagades misstaget. Patienten själv hävdade också att han blivit felbehandlad och att han nu och för all framtid skulle vara oförmögen att hålla tätt för gaser. Efter elva dagar opererades patienten med en fistelklyvning. Trots detta har patienten kvarstående besvär med luftläckage.

Av omvårdnadsanteckningar framgå att patienten kände sig dåligt informerad om vad som gjorts vid operationen. Patienten hade också påtalat att han inte haft besvär med fissur utan att det rörde som en fistel.

Händelsen anmäldes till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Även patienten har anmält händelsen till Socialstyrelsen.

Den ansvariga kirurgen har skrivit i sitt yttrande till Socialstyrelsen att han hade fått handlingar från patientens hemsjukhus med uppgifter om analfissur men att han saknade ett svar från MR-undersökning av ändtarmen (som visade på en 3,5 cm lång fistelgång hos patienten). Vid inskrivningsbesöket visade patienten själv platsen för tidigare fistelmynnig som nu emellertid var helt läkt. När kirurgen ett par timmar innan operationen sedan mötte patienten på vårdavdelningen berättade han för patienten om den åtgärd man skulle utföra med anledning av hans analfissur. Enligt kirurgen visade patienten då inga tecken på att det rörde sig om ett missförstånd.

Strax innan operationen blev kirurgen dock uppringd av en sjuksköterska som meddelade att patienten önskade tala med honom innan narkosen inleddes, men när kirurgen kom dit var patienten redan sövd.

Patienten fick enligt vårdgivaren en vårdskada.

Eftersom patienten dessutom hade en känd blödarsjukdom anser Socialstyrelsen att det faktum att patienten nu blev opererad två gånger innebar en risk för allvarlig vårdskada.

Socialstyrelsen betonar vikten av att opererande läkare ges reella möjligheter att inför en operation sätta sig in i patientens sjukdom och den planerade åtgärden, dock poängterar myndigheten all legitimerad personals eget yrkesansvar och är trots allt kritiskt till kirurgens agerade.

Att patienten sövdes trots att han bett att få tala med operatören innan operationen eftersom han uppfattade att det fanns en risk för missförstånd ifrågasätter Socialstyrelsen starkt, i synnerhet som WHO:s checklista används inom sjukhuset.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society