2013-04-12 nummer 16 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 5 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
AKTUELLT

»Det är en ergonomisk katastrof«

Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem


Miki Agerberg

Missnöjet växer med det nya journalsystem som håller på att införas i primärvården i Skåne. Malmö Läkareförening vill dra i nödbromsen och har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.

O Under 2013 ska alla vårdcentraler i Region Skåne, både offentliga och privata, gå över till ett nytt, gemensamt journalsystem. Vid upphandlingen, som gjordes redan för fem–sex år sedan, valde regionen ett system kallat PMO.

I december förra året började pilotprojekt med PMO på tre vårdcentraler, och från slutet av januari i år pågår det reguljära införandet i en takt av två till tre vårdcentraler per vecka.

Samtidigt har det kommit allt starkare signaler om allvarliga problem i arbetsmiljön, säger Per Nordlund, huvudskyddsombud för Malmö Läkareförening:

– PMO är en ergonomisk katastrof. Systemet kräver extremt många musklick, och många användare drabbas av musarm eller nack- och ryggsmärtor. Många känner stress och mår sämre psykiskt.

– Överföringen av viktig information till det nya systemet är också bristfällig, vilket hotar patientsäkerheten; det gäller till exempel labblistan, uppgifter om läkemedel och äldre journaltext. Uppgifter om patienternas överkänslighet överförs inte alls.

Malmö Läkareförening ser så allvarligt på problemen att man gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket, där man kräver att införandet av PMO stoppas tills vidare.

– Vi har till och med undersökt möjligheten till skyddsstopp, alltså den möjligheten som Arbetsmiljölagen ger skyddsombud att stoppa farlig verksamhet, säger Per Nordlund.

– Man har inte tagit sig tid att utvärdera pilotförsöken, utan inför nu PMO i rasande fart. Som vi ser det är problemen så svåra att man tills vidare borde gå tillbaka till de gamla journalsystemen.

Benny Ståhlberg, primärvårdschef för Region Skåne, hävdar däremot att problemen går att lösa:

– Vi tar allvarligt på kritiken. Men vi har redan PMO på cirka 30 vårdcentraler, och vissa har mer bekymmer än andra.

– Det handlar egentligen om två olika saker. Den ena är att det alltid är ovant att gå över till ett nytt system. Där ska vi ge utbildning och information, till exempel om kortkommandon som gör att man kan minska på musklicken. Den andra är att vissa saker i systemet inte är färdiga och måste förbättras. Där ska vi lägga press på leverantören så att han åtgärdar detta.

Utgångsläget är att primärvården i Skåne har fem olika journalsystem bara på de offentliga vårdcentralerna, plus ytterligare några på de privata. Vissa av dem är så gamla att det är problem med licenser och support. Tanken med ett nytt, enhetligt journalsystem är att journalen följer med patienten genom hela primärvården.

Någon återgång till det gamla är varken önskvärd eller möjlig, säger han:

– De gamla systemen uppfyller inte dagens krav, och att sätta igång en ny upphandling tar för lång tid. Det finns ingen väg tillbaka.x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society