2013-04-16 nummer 16 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
DEBATT OCH BREV

Preoperativ klorhexidindusch – ovetenskapliga råd från SKL

Trots att det inte är visat att klorhexidindusch leder till färre sårinfektioner rekommenderas patienter som ska genomgå kärlkirurgi eller ortopedisk kirurgi att duscha med klorhexidintvål minst två gånger.

O Sveriges Kommuner och landsting (SKL) satsar nu på information om ökad patientsäkerhet, vilket är behjärtansvärt. Emellertid bör råden vila på vetenskaplig grund. Så är inte fallet med skriften »Post­operativa sårinfektioner« [1]. I den anges att »patienter som ska genomgå kärlkirurgi, ortopedisk kirurgi, … bör förbereda sig och duscha med klorhexidintvål minst 2 gånger före operation«.

Den referens som anförs är en översikt från Socialstyrelsen 2006 [2], där det påpekas att endast två av sex studier kunde påvisa en minskad infektionsfrekvens med användande av klorhexidindusch.

Konklusionen från Socialstyrelsen är något oklar, då man skriver att effekten av klorhexidindusch »återstår att bevisa i kliniska studier« och därefter övergår till konkreta råd om hur duschningen bör gå till.

Socialstyrelsens översikt anger även att maximal effekt på hudfloran uppnås först ­efter fem dagars användning, där man efter intvålning ska stå i sex minuter före avsköljning. Rationaliteten bakom SKL:s rekommendation om att duscha två gånger är oklar – om man nu tror att kutan bakteriereduktion översätts i reducerad sårinfektionsfre­kvens så ska det väl göras ordentligt i fem dagar?

Den kliniska erfarenheten är att klorhexidindusch ofta ger besvärande klåda, och för vårt åldrade patientklientel är regimen svårgenomförbar.

En Cochrane-rapport från 2007 [3], uppdaterad senast 2012, avslutas med konklusionen: »This review provides no clear evidence of benefit for preoperative showering or bathing with chlorhexidine over other wash products, to reduce surgical site infection. Efforts to reduce the inci­dence of nosocomial surgical site infection should focus on interventions where effect has been demonstrated.«

Jag kan bara hålla med om att kraften ska ägnas åt dokumenterade metoder för infektionskontroll.

Förvisso reducerar klor­hexi­dindusch antalet hudbakterier, men det är en surrogatvariabel som kan vara förförande men som inte visats leda till färre sårinfektioner. Övertolkad betydelse av en motsvarande surrogatvariabel förekom i min kirurgiska ungdom när paradigmet var att »sterilisera« kolon inför kirurgi och reducera antalet tarmbakterier. Ade­kvat tolkning av vetenskapliga resultat resulterade i att denna regim upphörde.

En invändning kan vara att det i alla fall inte skadar med en duschregim, men klorhexidintvål är ingen hygienprodukt utan ett läkemedel med bieffekter. T ex finns rapporter om anafylaktisk chock [4], korneal keratopati [5], ototoxicitet [6] och dermatit [7].

Inget annat läkemedel med odokumenterad effekt rekommenderas till massanvändning av Socialstyrelsen [2], SKL [1] och en majoritet av Sveriges vårdhygienkommittéer.

*

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.


Referenser  
1. Sveriges Kommuner och landsting. Nationell satsning för ökad patientsäkerhet. Postoperativa sårinfektioner –åtgärder för att förebygga. Stockholm: Sveriges Kommuner och landsting, 2011.

2. Socialstyrelsen. Att förebygga vårdrelaterade infektioner i vården. Ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.

3. Webster J, Osborne S. Preopera­tive bathing or showering with antiseptics to prevent surgical site infection. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Apr 19;(2):CD004985.

4. Sivathasan N, Goodfellow PB. Skin cleansers: The risks of chlorhexidine. J Clin Pharmacol. 2011;51: 785-6.

5. Lim KS, Kam PC. Chlorhexidine – pharmacology and clinical applications. Anaesth Intensive Care. 2008;36:502-12.

6. Igarashi Y, Suzuki J. Cochlear ototoxicity of chlorhexidine gluconate in cats. Arch Otorhinlaryngol. 1985;242:167-76.

7. Sato K, Kusaka Y, Suganuma N, et. al. Occupational allergy in medical doctors. J.Occup Health. 2004;46:165-70.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2013-04-17 Ytliga–djupa infektioner
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society