2013-04-16 nummer 16 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
PATIENTSÄKERHET

Svårt att upprätthålla kompetensen vid liten volym


Sara Gunnarsdotter

Barnläkarna upptäckte inte fri gas i bukhålan på röntgenbilderna hos ett barn som opererats för diafragmabråck. Därmed misstänkte de inte heller att barnet drabbats av komplikationer efter operationen. Socialstyrelsen ifrågasätter om verksamheten verkligen klarar att upprätthålla kompetens inom en så sällan förekollande diagnos. (Soc 9.3.1-62569/2012)
Uppdaterad 2013-04-22.

O Ett spädbarn radikalopererades vid ett dygns ålder för ett diafragmabråck som diagnostiserats intrauterint. Vid ingreppet fann man tunntarm, tjocktarm mjälte och ventrikel i brösthålan. Organen reponerades med viss svårighet till bukhålan. Dagen efter operationen noterades att buken var spänd och blank och barnet som var smärtpåverkat fick morfin.

Tre dagar efter operationen kunde respiratorbehandlingen som pågått sedan födseln avslutas, men buken var fortfarande spänd och nu hade ventrikelretentioner tillkommit. Ett par dagar senare hade allmäntillståndet försämrats och respiratorbehandlingen återupptogs.

En röntgenundersökning av buk och lungor visade fri gas i bukhålan, vilket också var frågeställning. Röntgenläkarens svar fanns på avdelningen 25 minuter efter udnersökningen. När barnkirurg och ST-läkare i neonatologi rondade tittade de på röntgenbilderna, dock utan att upptäcka den fria gasen och utan att efterfråga röntgenläkarens svar. Den konservativa behandlingen av bukbesvären fortsatte och först vid röntgenrond följande dag noterades den fria gasen. Barnet opererades samma dag, då upptäckte man nekrotisk tunntarm med perforation och inflammatorisk reaktion i bukhålan. Den påverkade tunntarmen togs bort och en stomi lades upp, den kunde läggas ned efter tre månader men barnet behövde fortsatt behandling för kort-tarmsyndrom med partiell parenteral nutrition.

Händelsen anmäldes till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Sedan har Socialstyrelsen också gjort en inspektion av verksamheten.

Vårdgivaren anger att händelsen bland annat orsakats av att föräldrarnas upplevelse av att barnet mådde dåligt inte togs till vara, att barnkirurgerna inte informerats om att bukröntgen utförts, att barnkirurgen var stressad i samband med ronden, att ST-läkaren inte hade uppfattat att röntgenundersökningen gjorts med frågeställningen »fri gas«, att ST-läkaren inte stöttades av mer senior specialist under ronden, att röntgenläkarens svar inte ringdes in till avdelningen och att det skriftliga röntgensvaret inte noterades av avdelningen

Vid inspektionen framkom att erforderlig läkardokumentation av patientens kliniska tillstånd postoperativt saknas, något som Socialstyrelsen betecknas som oacceptabelt. Dessutom noterades att kompentens beträffande bedömning av röntgenbilder var bristfällig.

Socialstyrelsen skriver att ansvarsförhållandena varit oklara och såväl kommunikationen som remisshanteringen bristfällig, något som lett till att diagnostiken av en känd komplikation har fördröjts till men för patienten.

Vid inspektionen framkom också att man i verksamheten handlägger endast max cirka 4 neonatala diafragmabråck per år. Det är en liten volym och Socialstyrelsen skriver att det är motiverat att överväga centralisering, inte minst med tanke på att det ibland är nödvändigt med avancerade behandlingar med anledning av den ofta associerade lungsvikten. Socialstyrelsen har nu begärt att verksamheten ska redovisa hur kompetensen för omhändertagande av aktuell diagnos ska kunna upprätthållas med så ringa volym.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society