2013-04-19 nummer 17 - - skriv ut
AKTUELLT

Nystart på gång för SPUR-inspektionerna


Michael Lövtrup

Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus.

O Att åter få fart på SPUR-inspektionerna är ett av huvuduppdragen för Lipus AB, som startade sin verksamhet i mars. Unders två års tid har kvalitetsgranskningen av ST-utbildningarna gått på sparlåga, dels på grund av att finansieringen varit oklar efter att Lipus föregångare Ipuls förlorade sin viktigaste intäktskälla, uppdraget att administrera SK-kurserna, dels för att specialitetsföreningarna varit missnöjda med den omorganisation som genomfördes 2011.

Inom nybildade Lipus är siktet nu inställt på att hitta en modell som specialitetsföreningarna står bakom och som är ekonomiskt hållbar, berättar Kåre Jansson, som bedömer att verksamheten kan komma igång på allvar under hösten. Ett antal frågor behöver dock redas ut, och därför samlades ett 40-tal representanter för specialitetsföreningarna till ett möte den 11 april på Läkarförbundet.

En fråga är prissättningen. Inspektionerna bör ha ett pris som är attraktivt för vårdgivarna, samtidigt som inspektörerna inte förväntas arbeta ideellt.

– Vi har tagit fram en enkel och transparent modell som innebär att inspektörerna får sitt lönebortfall täckt. Den visar också kanslikostnaderna och priset för kliniken. Modellen accepterades av specialitetsföreningarna, säger Kåre Jansson.

En annan viktig fråga är hur även små specialiteter ska kunna inspekteras:

– Man kan inte inspektera sina kompisar. En idé är att flera närliggande specialiteter inspekterar tillsammans. En annan är att samarbeta med Norge och Danmark, som efter svensk förbild nu dragit igång egen SPUR-verksamhet, säger Kåre Jansson.

Hur inspektionerna ska initieras diskuterades också på mötet. Visserligen står det i Socialstyrelsens föreskrifter att extern inspektion av ST-utbildningarna ska ske minst vart regelbundet. Men någon sanktion för den som inte lever upp till kravet finns inte.

– Dels kan specialitetsföreningarna ligga på berörda kliniker, men man kan också verka för att huvudmännen skriver in det i sina planeringsprogram att alla kliniker ska inspekteras i en viss följd. Om det är någon del av landet där man inte gör några inspektioner kan Lipus också ta upp det med Socialstyrelsen.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society