2013-04-19 nummer 17 - - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
NYA RÖN

Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser


Anders Hansen

leg läkare, frilansjournalist

andershansen74@hotmail.com

O I Lancet presenteras en studie som visar att genetiken bakom fem olika psykiatriska sjukdomar kan vara överlappande. Sjukdomarna är ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni. Det är ett omfattade material. Författarna har letat efter enbaspoly­morfier (SNP) i hela genomet för 33 332 patienter med någon av dessa fem dia­gnoser. Patienterna har jämförts med 27 888 friska kontroller; samtliga från olika europeiska länder.

Författarna har identifierat fyra områden i genomet som är gemensamma för alla fem sjukdomar, däribland genen CACNA1C, som tidigare har kopplats till schizofreni, och genen CACNB2; därtill två områden på kromosom 3 och 10 (3p21 and 10q24). Både CACNA1C och CACNB2 kodar för en subenhet av kalciumkanaler.

Reglering av kalcium skulle därför kunna vara en grundläggande mekanism bakom flera psykiatriska sjukdomar. Författarna spekulerar vidare över om kalciumreglering skulle kunna vara en mekanism att rikta in sig mot farmakologiskt.

De hoppas att resultaten ska kunna bidra till att psykiatriska sjukdomar i framtiden klassas efter biologisk etiologi och inte, som i dag, i princip helt efter klinisk sjukdomsbild, vilket inte sällan gör att gränsdragningen mellan olika diagnoser blir svår.Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Lancet. Epub 27 febr 2013.

doi: 10.1016/S0140-6736(12)62129-1
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2013-04-20 Intressant
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society