2013-04-19 nummer 17 - - skriv ut
Det finns 9 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
AKTUELLT

Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död


Sara Gunnarsdotter

En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50.

O Det var i maj 2011 som läkaren valde att avsluta en mycket utdragen förlossning med sugklocka i stället för med kejsarsnitt. Efter nio dragningar och två klocksläpp lades i stället tänger och efter två dragningar kunde barnets huvud födas fram, förlossningen komplicerades ytterligare av det då uppstod skulderdystoci. När barnet var fött var det livlöst och inte möjligt att återuppliva trots försök.

Rättsmedicinsk undersökning visade bland annat ett brott genom halsryggen samt slitskador på och blödningar i halsryggmärgens omgivande hinnor. Skadorna är enligt obduktionsrapporten förenliga med att de uppkommit i samband med långdragen förlossning där tång och sugklocka använts.

Fynden vid rättsmedicinsk undersökning talar starkt för att skador på halsmärgen utgjort dödsorsaken. En möjlig andningsförlamning till följd av halsryggmärgsskadan kan också bidragit.

Även mamman fick mycket komplicerade skador i samband med förlossningen och läkaren åtalas därför även för vållande till kroppsskada.

Socialstyrseln riktade kritik mot läkaren i samband med beslut efter anmälan enligt lex Maria av ärendet samt efter klagomål från den aktuella modern. Socialstyrelsen ansåg att läkarens handläggning inte var förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialstyrelsen såg mycket allvarligt på det inträffade och har begärt att HSAN prövar huruvida läkaren kan behålla sin legitimation.

Läkartidningen har inte kunnat nå aktuella läkaren, som är specialist i obstetrik och gynekologi, men hans försvarsadvokat Ulrika Borg säger att han är besviken.

– Han hade hoppats att det här inte skulle behöva föras till prövning i domstol, men vi har ju förstås också kalkylerat med den risken.

Ulrika Borg säger att åtalet är mycket ovanligt såtillvida att man väcker åtal mot enskilda aktörer inom vården.

– Åklagaren menar ju att det här är ett vårdslöshetsbrott, till skillnad från till exempel Astrid Lindgren-åtalet där misstanken gällde ett uppsåtligt brott.

Ulrika Borg hade på sig fram till i går den 18 april att lämna in erinringar mot förundersökningen. Men trots att hon gjorde det på kvällen väcktes alltså åtal i dag.

– Jag var inte alls beredd på eftersom jag hade begärt att det skulle hållas ytterligare ett förhör. Det får man nu göra genom att göra en kompletterande förundersökning, säger hon.

Åklagaren Stefan Edwardson är inte en av de särskilda åklagare utsedda att handlägga brott inom hälso- och sjukvården, å andra sidan inleddes förundersökningen innan Riksåklagaren fattade beslut om att införa sådana åklagare.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 9 kommentarer till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2013-04-19 Full backup fr förbundet är obligat!
2013-04-19 Detta är A och O
2013-04-20 Heder åt J-O Svärd!
2013-04-21 Vågar man arbeta som läkare i framtida Sverige?
2013-04-21 Visst juridiskt stöd – men här vittras snarare åsiktsstöd
2013-04-22 Lika inför lagen
2013-04-22 Vållande av annans död?
2013-04-22 Hur många har förlossningsläkaren räddat?
2013-04-23 Malpractice
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society