2013-04-24 nummer 17 - - skriv ut
AKTUELLT

Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening


Sara Gunnarsdotter

sara.gunnarsdotter@lakartidningen.se

Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening.

O Stämningen under mötet var stundvis agiterad när tidigare konflikter kom i dagen.

Den genomgång av föreningens ekonomiska rutiner som Bernhard Grewin, tidigare ordförande i Läkarförbundet, utfört visade att det egentligen inte förekommit några direkta felaktigheter. Men Bernhard Grewin menade att även om praxis följts när den exklusiva tjänstebil som Thomas Flodin fram till i somras hade istället för arvode, hade blivit för dyr för föreningen och man skulle kunna diskutera om det inte borde uppmärksammats tidigare. Beslutet om bilen togs 2003.

– Under tiden har ingen ifrågasatt bilförmånen eller bilens kostnader förrän våren 2012, sade Bernhard Grewin.

Oavsett på vems sida man stod så menade många att man nu måste tänka nytt för att kunna blicka framåt.

Valberedningens ordförande, Magnus Iversen, berättade att det hade varit ett tufft arbete, och som under den senaste månaden tagit cirka 400 timmars arbete i anspråk för valberedningen. Enligt Magnus Iversen hade valberedningen i flera års tid önskat sig ett mer proaktivt arbetssätt från styrelsen. Genom beredningens förslag till styrelsesammansättning hoppades han att Stockholms läkarförening nu ska kunna gripa sig an de svåra strategiska frågor som sjukvården i Stockholm står inför. Valberedningens förslag till ordförande, Heidi Stensmyren, matchades under mötet av att en representant för SLSO:s föreslog att Thomas Flodin skulle fortsätta sitt uppdrag som ordförande. Under frågestunden inför beslutet kom framför allt vårdvalet och forskningen upp, men även mer allmänna frågor. Trots att flera – bland annat ur den gamla styrelsen – höll fram Thomas Flodins erfarenhet, lugn och sammanhållande attityd så valde mötet att gå på valberednings förslag att förnya ledarskapet genom att välja Heidi Stensmyren. Hon vann med röstsiffrorna 46 mot 17.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society