2005-11-30 nummer 48 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
— 

Husdjur på recept

O Nästan alla barn älskar husdjur, liksom många vuxna. Enligt en översikt i veckans nummer av BMJ (2005;331:1252-4) kan denna kärlek till djuren ha en djupare biologisk innebörd. Djurkontakter tycks befrämja både välbefinnande och fysisk hälsa.

Det är barnen som ivrigast brukar önska sig ett eget djur, men hälsonyttan i just denna grupp är minst bevisad. Visserligen minskar risken för att utveckla allergier om man har hund eller katt hemma, men den skyddande effekten är måttlig och växlar mellan olika studier.

När det gäller vuxna och främst äldre är de positiva effekterna tydligare. Även om husdjur inte kan ersätta fungerande sociala nätverk så tycks de påverka hälsan på liknande sätt. Man återhämtar sig snabbare efter förlust av närstående och efter cancerbehandling. Sjukligheten i till

exempel hjärt–kärlsjukdomar lik-

som sjukvårdsutnyttjande förefaller minska. Dessa positiva rapporter är inte lätta att förklara, och studierna i sig rymmer flera frågetecken då djurinnehav är svårt att renodla som en enskild social faktor.

Den teori som oftast anförs som biologisk förklaring är »biofili«. Hypotesen kommer från den nu kanske främste levande zoologen, Harvardprofessorn Edward O Wilson. Den innebär i korthet att människan både behöver och drar nytta av en fysisk närhet till andra arter. Tanken är sympatisk och evolutionsbiologiskt rimlig men naturligtvis svår att formellt bevisa.

BMJs rekommendation är inte precis att skriva ut husdjur på recept, men man anser att djurinnehav bör uppmuntras och studeras mer, framförallt hos äldre.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society