2007-02-28 nummer 9 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

Lönestatistik för 2006 klar:

Minst lönepåslag till AT-läkare, mest till distrikts- och överläkare

AT-läkarna fick minst utdelning i lönerevisionen förra året och distriktsläkarna fick mest, visar färska siffror från Läkarförbundet. Av de största specialiteterna tjänar röntgenläkare och kirurger mest. Fortfarande ligger löneläget för samtliga läkare högre för landstingen i norr. Skillnaderna mellan manliga och kvinnliga läkares löner har ökat.

O Statistiken visar att vinnarna i förra årets löneförhandlingar blev distriktsläkare och överläkare, som fick 3,5 respektive 3,2 procent. Därmed drar distriktsläkarna ifrån ytterligare i snittlönen, som blir 55452 kronor per månad, medan överläkarna tjänar 55267 kronor, se Tabell i LT nr 8/07. Förlorarna i förra årets löneliga blev AT-läkarna, vars löneökning var 1 procent. Det innebär en snittlön på 25507 kronor per månad.

Kvinnliga läkare fick i genomsnitt något mer i löneökning förra året, 2,9 procent, jämfört med manliga läkare, 2,8 procent. Framför allt kvinnliga verksamhetschefer fick en stor löneökning, 4,1 procent, från 63758 kronor till 66395 kronor i snittlön per månad. Bland de manliga läkarna ökade distriktsläkarnas löner mest, 3,6 procent, från 54494 kronor till 56432 kronor. Men löneklyftan totalt sett mellan könen vidgas: snittlönerna för samtliga läkare visar att 5314 kronor skiljer till männens fördel.

– Generellt i hela gruppen kan löneskillnaderna bero på åldersstrukturen, äldre män och yngre kvinnor. Det finns också fler män bland högre chefer och överläkare som drar upp lönerna. Men vi ser ju problemen inom befattningsgrupperna. Vi tycker till exempel att det är tråkigt att det finns så stora skillnader bland distriktsläkarna, en grupp som är förhållandevis jämnt fördelad vad gäller kön. Ändå skiljer över 2000 kronor, säger Lena Arwidson, utredare på Läkarförbundet.

Trots att jämställda löner har varit Läkarförbundets motto i de senaste löneförhandlingarna pekar kurvorna i fel riktning för kvinnorna. Statistiken för över- och distriktsläkare på kollektiv nivå visar till exempel att en kvinnlig kirurg tjänar nästan 2000 kronor minde än sin manlige kollega, se Tabell I. Dessutom visar lönetabellerna för män och kvinnor, uppdelat på ålder, att endast kvinnliga läkare i åldrarna 25, 28, 29, 30 och 31 år tjänar något mer än män, påpekar Arwidson. För övrigt tjänar män alltid mer än kvinnor, se Tabell II.

Lena Arwidson hoppas att den »feminisering« som sker av läkaryrket inte blir ett framtida problem. Bland samtliga läkare är i dag 46 procent kvinnor och 54 procent män. Bland AT-läkarna är 62 procent kvinnor och 38 procent män.

– Det är viktigt att jobba aktivt med jämställda löner i landstingen, säger Arwidson.

Läkare som tar anställning i norr tjänar mer än de i söder. En överläkare får högre snittlön i Gävleborg, Västernorrland och Norrbotten än i övriga landet. Allra högst är lönen i Västmanland, där snittlönen är 58897 kronor per månad, se Tabell III. En strategi från betänksamma arbetsgivare för att locka till sig läkare där det råder brist, menar Arwidson.

– Marknadskrafterna slår igenom på lönenivåerna. Storstadsregionerna ligger däremot lägre om man tittar på medellöner för samtliga läkare. Men det kan variera lite från år till år. Ju större man är, desto mer kan man pressa lönerna nedåt.

Medlemmar kan läsa mer lönestatistik på Läkarförbundets webbplats http://www.slf.se under Lön & villkor.


Flest kronor i plånboken får manliga röntgenläkare och kirurger.Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society