2007-02-28 nummer 9 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

Färre gör AT i andra länder

Att göra AT utomlands kan vara lockande för att man vill uppleva något nytt och spännande, utveckla sig själv och lära känna en ny arbetsmarknad.

O På senare år verkar intresset för att göra AT utomlands ha minskat, menar Anna Ericsson, en av ansvariga för utbildningsfrågor på Läkarförbundet, som nu åker runt på AT-träffar bland landets studenter.

– Det är en del studenter som frågar, fyra–fem stycken på varje ort. Mest rör det sig om Norge, Danmark och i viss mån Storbritannien, säger hon.

Är det en merit att ha sökt sig utomlands?

– Det rent medicinska arbetet ses oftast inte som en merit. Det är mer något man gör för den egna erfarenheten, ett självförverkligande. Däremot visar det att man är en företagsam person, säger Anna Ericsson.

Att antalet svenska AT-studenter utomlands minskar beror troligen på att det blivit svårare att söka »turnus«, det vill säga AT-tjänstgöring, i grannlandet Norge. Konkurrensen har ökat, säger Åse Brinchmann-Hansen, utbildningsansvarig på Den norske legeforening.

– Det är inte ovanligt att man får stå på väntelista ett halvår. Norge har ett lottningssystem av cirka 400 platser, medan det finns 500 studenter, vilket innebär att du får vänta om du får ett dåligt nummer. Vi har uppgifter om tolv svenskar som fått plats här i år, säger Åse Brinchmann-Hansen.

Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell styr i dag över antal platser i Norge och har blivit kritiserade, bland annat av legeforeningen, för neddragning av platser för att myndigheten vill se till att glesbygdssjukhusen får fler turnus-studenter. Utbildningstiden för turnusen är 18 månader, varav tolv på sjukhus och resten i primärvården.

Färre svenskar söker sig även till Danmark. Danska Sundhedsstyrelsen har uppgifter om att 22 läkare med svenskt medborgarskap fick legitimation under 2005, vilket ger en bild av ungefär hur många som gör dansk turnus. Men många svenskar går läkarutbildningen i Danmark och blir sedan garanterade en plats eftersom de kommer från ett danskt universitet.

– Varje läkare som utbildats i Danmark har rätt till en turnus-plats. Alla andra får sedan ingå i ett lottningssystem om platserna, säger Marit Karina Buccarella, konsulent vid Sundhedsstyrelsen.

Anna Ericssons råd till studenter som vill göra AT i utlandet:

Kolla upp vilka regler som gäller för legitimationsproceduren så att du inte behöver göra kompletteringsutbildningar. Se till att du har en ansvarsförsäkring genom din arbetsgivare. Ta gärna kontakt med andra svenskar som arbetat i landet. Hör vilka erfarenheter de har.

»Du kan prøve at kjøpe et speciellt bandasje som du setter som ett stød kring armen. Den ger avlastning«, säger Viktor Wahlström till patienten Geir Rågen. Foto: Agneta BorgströmKommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society