2007-09-14 nummer 38 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

Fler platser på läkarutbildningen


Björn Ramel, webbchef

Landets läkarutbildningar ska utökas med 60 platser per år. Det kommer regeringen att föreslå i budgetpropositionen den 20 september. Förslaget välkomnas i huvudsak av Läkarförbundet.

O Planen är att redan nästa år införa 60 nya platser fördelade mellan landets sex universitet med läkarutbildning. Umeå får 20, övriga får åtta. Enligt regeringen handlar det om en ökning på 10 procent.

»Läkarbristen är påtaglig i många landsting. För enskilda människor innebär den vårdköer och att vårdkvaliteten äventyras. Dessutom innebär den att valfrihetsreformer riskerar att gå i stå och att patienter kanske inte vågar välja bort vårdgivare av rädsla för att inte få någon ny i tid. För landstingen innebär det att de tvingas till dyra lösningar med vikarier och stafettläkare – och därmed mindre resurser till själva vården.«

Så motiverade socialminister Göran Hägglund (kd) och högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp) förslaget i en artikel i Upsala Nya Tidning på torsdagen. De pekade även på ett växande vårdbehov och stora pensionsavgångar inom läkarkåren de närmaste åren.

– Det här är ett bra steg i riktning mot att göra Sverige självförsörjande på läkare, säger Bo Lindblom, chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen på Socialstyrelsen, i en kommentar till TT.

Läkarförbundet – som så sent som i somras hävdade att dimensioneringen av läkarutbildningen var lagom, trots att både Högskoleverket och Socialstyrelsen förespråkat en utvidgning – är också positivt till förslaget.

– Det är dock väldigt viktigt att detta sker på ett sätt så att universiteten klarar av att förmedla utbildning av bra kvalitet. Dagens utbildningskvalitet bör utgöra en absolut miniminivå, säger ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
Vad har fått förbundet att svänga?


– Det har skett i skenet av att det är svårare att rekrytera läkare på olika håll i landet. Vi har tidigare förlitat oss på de så kallade SNAPS-rapporterna om arbetsmarknaden i de nordiska länderna. Men nu har det hänt många saker som vi inte kunnat räkna med. Vi har fått nya arbetsområden för läkare och alternativa uppgifter. Då kan vi se att det fattas. Det går ut över patienterna och över läkarnas arbetsmiljö, säger vice ordförande Marie Wedin.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society