2007-09-18 nummer 38 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

2007 års AT-rankning:

Psykiatrin populärast i topprankade Eskilstuna


Elisabet Ohlin, reporter

Eskilstuna är bäst i landet på att ta hand om sina AT-läkare. Och det bästa med Eskilstuna är psykiatrin. »Kanon«, säger en AT-läkare om psykiatriplaceringen. »Ingen rocket science«, säger verksamhetschefen.

O AT-läkarna Erik Brolin och Sara Ullskog har just börjat sin psykiatriplacering.

– Kanon, än så länge. Väldigt trevlig stämning och jättelätt att få kontakt med bakjour på psykakuten, säger Erik Brolin.

Efter en och en halv vecka i psykiatrin har han redan hunnit med sin första journatt. Det gick »jättebra« att vara ensam doktor. De flesta patienter är »fullt talbara«, de flesta har ångest eller depression, en del är drogpåverkade, någon enstaka är psykotisk. När Läkartidningen kommer på besök gör han sin första dagjour.

Kollegan Sara Ullskog är på akutavdelningen. Hon är också bara positiv.

– Väldigt bra. Bra handledning, säger hon.

Hon känner dessutom till kliniken sedan tidigare, hon var här som kandidat. Det bidrog till att hon valde Eskilstuna.

– Kliniken har haft ett gott rykte länge och jag såg det som en måttstock på ett välfungerande sjukhus.

På eftermiddagen sitter hon med i bedömningssamtal tillsammans med Agneta Pantzar, nybliven specialist och AT-ansvarig på kliniken. Efteråt går de igenom status och så får Sara Ullskog diktera.

– De brukar få mjukstart och sitta med. Sedan får de göra egna bedömningar. Vissa samtal får AT-läkarna ta själva, andra hjälps vi åt med. Men på avdelningen är det alltid en specialist som sköter samtalen, säger Agneta Pantzar, som själv gjorde sin AT här. Intresset väcktes just för att hon fick bra handledning, säger hon.

Psykiatriplaceringen har en kort introduktion. Självständigt arbete kommer tidigt. Första dagen ges genomgång av organisation, hur arbetet är upplagt, undervisning i LPT-vård och suicidologi och genomgång av psykiatrisk status och diagnossättning. Sedan får AT-läkarna gå dubbelt på jouren i två dagar med en äldre kollega och därefter är det självständigt arbete, med mycket direkt handledning. De ska hela tiden kunna kolla av att de är på rätt spår.

– Budskapet är väldigt tydligt: Ring om allt du undrar, vi är tillgängliga, säger verksamhetschefen Lena Gothefors, också hon med ett förflutet som AT-läkare på kliniken.

Det höga betyget i rankningen är »jättekul förstås«, säger hon. Samtidigt visste hon redan att de ligger bra till.

– Det är ingen »rocket science«. Kliniken har genom alla år haft ett handledningsvänligt klimat. Vi har en systematik som funkar så att man inte känner sig utlämnad som ny grön läkare, säger Lena Gothefors.

– AT-läkarna är den viktigaste rekryteringsbasen för oss. Vi vinner på att investera tid i utbildning och handledning i AT-gruppen. Av våra äldre kolleger har många gjort AT här.

På psykiatriplaceringen har AT-läkarna en personlig handledare, schemalagd undervisning två timmar i veckan och fyra timmar till självstudier. De deltar också i de övriga doktorernas fortbildning.

AT-läkarna är spridda över sjukhuset men på lunchen ses de i det så kallade AT-rummet. Här finns köksdel, datorer, en soffgrupp och en anslagstavla. Den här dagen äter ett tiotal lunch där. De är glada men inte så förvånade över förstaplatsen. De är nöjda med Eskilstuna.

– Alla är väldigt hjälpsamma från första dagen. Det har jag aldrig varit med om när man vickar, säger Åsa Wallinder, som är på ortopeden.

Särskilt nöjda är de med att sjukhuset håller hårt på den gemensamma undervisningen för AT-läkarna varje torsdag eftermiddag.

– Även om man går på akuten och är schemalagd kommer det någon och ersätter en. Ingen annan har det så, vad jag vet. På många andra ställen är det undervisning när kliniken tillåter, men det händer aldrig eftersom det är väldigt stressigt, säger Åsa Wallinder.

De första två veckornas introduktion fungerar bra. Varje klinik har en AT-ansvarig. De får en personlig handledare på varje placering. Det fungerar lite olika, men det finns alltid någon att fråga.

Mindre nöjda är de med medicinkliniken. Bra klinik, bra sammanhållning, men hårt belastad. För få läkare. Man jobbar jämt. Mycket jourer, fler än det är tänkt.

– Som nattjour möter man ofta tjugo obetittade patienter, säger någon.

Göran Stenlund, en av tre studierektorer, beskriver medicinkliniken som »anorektisk, på gränsen till underbemanning, som många andra medicinkliniker som bågnar under geriatriken«.

– Vi som studierektorer kan bara påpeka det. AT- och ST-läkarnas arbetsförhållanden är en signal på hur arbetsbelastningen är.

Men schemaläggning, jour och handledning är mycket bättre där nu än för två år sedan, påpekar han.

Det är inga underverk som ligger bakom Eskilstunas placering, menar han.

– Det är jättekul och en erkänsla för hela organisationen och för de enskilda klinikerna. Det är där kvaliteten skapas. De har fixat introduktionshandledning och internundervisning. Vi lockar inte med pengar, utlandsresor eller något annat flashigt.

Det är utbildning och handledning som avgör, menar han. Lagarbetet mellan personalavdelning, studierektorer, klinikerna och enskilda doktorer måste funka. Och så har man en tradition av utvärdering efter varje placering och ett utvecklingssamtal efter första året.

– Det är väldigt uppskattat.

Han ser AT-rankningen som ett uttryck för stämningen i AT-gruppen.

– Man kommer aldrig i topp om man inte har en bra AT-grupp. Det blir en positiv spin-off.

Eskilstuna har 8–10 sökande per plats och de gör ett noggrant urval.

– Vi väljer efter magkänsla. Det är mycket personen. De flesta har vickat innan. Man ska inte tro att detta är paradiset på jorden. Det är ett tufft jobb. Det gäller att få hit realister också.

På anslagstavlan i AT-rummet står det »AT-fest« med stora bokstäver. Det har de alltid för de nya. Men den här gången, nu på fredag, ska de fira lite extra, lovar Göran Stenlund.

Fakta Eskilstunas delbetyg i rankningen (hela landet inom parentes)


Handledning: 7,88 (6,5)
Medicinsk utbildning: 8,59 (8,0)
Kollegialt stöd: 8,71 (6,5)
Internmedicin: 7,82 (7,1)
Kirurgi: 8,4 (7,1)
Psykiatri: 9,09 (6,4)
Allmänmedicin: 7,9 (8,2)

AT i Eskilstuna


Längd: 21 månader, möjlighet till 3 månaders förlängning.
Antal block: ca 30
Lön: 24 900 kr/mån + påslag för tidigare vikariat 100 kr/vikarierad månad.
Förmåner: AT-stämman. Internat med ledarskapsutbildning. Andra konferenser efter förfrågan. Alla ska få handdator.
Individuell löneförhandling: Studierektor Göran Stenlund: »Vi har inget system för det. Vi försöker pusha Sylf, men det har inte kommit några lokala förhandlingskrav.«
Namngiven AT-chef: Nej.
Utbildning: Gemensam utbildning minst två timmar varje torsdag samt en timme per klinik och vecka.
Tid till självstudier: Torsdagar 15–17 om ej annat utbildningsprogram.
Individuell studieplan: Nej, men vid anställningen tas önskemål upp, till exempel om förlängd kirurgplacering. Viss möjlighet att välja mellan barn eller infektion.
Primärjour nattetid: Ja.
Upptagningsområde: ca 140 000 invånare.

Stora variationer i psykiatrin


Psykiatriplaceringar i topp …
Eksjö 9,45
Kungälvs sjukhus 9,33
Eskilstuna 9,09
Gävle 9
Kristianstad 8,61
Avesta/Falun 8,33
Lund 8,2
Karolinska Huddinge 8

… och i botten:
Falu lasarett 3,83
Karlstad 3,76
Örebro 3,75
Helsingborg 3,73
Hela landet 6,4

»Ett lagom stort sjukhus och trevlig stämning. Man kan fråga vem som helst hela tiden«, säger AT-läkaren Sara Ullskog om Mälarsjukhuset i Eskilstuna, här på väg genom kulverten till psykiatriska kliniken tillsammans med kollegan Erik Brolin.Foto: Anders Forngren

Agneta Pantzar, psykiater och AT-ansvarig, går igenom psykisk status med Sara Ullskog på akutavdelningens expedition efter ett bedömningssamtal.

»Budskapet är väldigt tydligt: Ring om allt du undrar, vi är tillgängliga«, säger verksamhetschefen Lena Gothefors, som själv kom till kliniken som AT-läkare. Foto: Anders Forngren

»Alla sjukhus har utbildningsdagar på papperet, men här funkar det«, säger Göran Stenlund, en av AT-läkarnas tre studierektorer.»Budskapet är väldigt tydligt: Ring om allt du undrar, vi är tillgängliga«, säger verksamhetschefen Lena Gothefors, som själv kom till kliniken som AT-läkare.Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society