2007-10-01 nummer 39 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

Örebro ansöker på nytt om läkarutbildning


Sara Gunnarsdotter, reporter

Läkarutbildning för 60 nya studenter per termin med start redan hösten 2008. Det hoppas Örebro universitet på när man nu för andra gången ansöker om rätt att få utfärda läkarexamen.

O I Stockholms sjukvårdsregion (inklusive Gotland) går det knappt 7 000 invånare på varje läkarutbildningsplats på Karolinska institutet. I norra sjukvårdsregionen behöver inte fullt 6 000 invånare dela på varje läkarstudent i Umeå. I Uppsala–Örebro-regionen däremot måste mer än 13 000 invånare samsas om varje läkarstudent i Uppsala. Den bakgrunden utgör ett av Örebro universitets argument för att en läkarutbildning borde etableras i just Örebro.

Så sent som våren 2006 fick Örebro universitet avslag på sin ansökan om att få starta läkarutbildning. Högskoleverket ansåg då att steget mellan universitetets vision och verkligheten var för stort. Men i Örebro gav man inte upp för det utan har utifrån Högskoleverkets bedömning vidtagit åtgärder, och måndag den här veckan lämnades en ny ansökan in till Högskoleverket.

– Vi hade ett val, antingen lägga ner eller fullfölja vår vision, säger Jens Schollin, professor i pediatrik och prorektor vid Örebro universitet.

Bland annat har 15 nya professurer i medicinska vetenskaper inrättats vid universitetet för att stärka förutsättningarna för den biomedicinska och den kliniska forskningen.

Universitetet har också upprättat samarbetsavtal med de medicinska fakulteterna i Glasgow och Maastricht. Nationellt ska den tänkta läkarutbildningen i Örebro samarbeta med högskolorna i Skövde och Halmstad. Dessutom har man kommit överens med landstingen i Värmland och Dalarna om att dessa kan ta emot studenter för klinisk praktik.

Högskoleverket påtalade i sin bedömning 2006 att kursplanen var otillräcklig beträffande utbildningens faktiska innehåll och struktur. Det har universitetet tagit fasta på genom att nu ha gjort en mycket detaljerad kursplan. Till sist har också en ny ekonomisk ram upprättats där kostnaderna för personal beräknas uppgå till nästan 30 miljoner kronor, intäkterna beräknas å andra sidan vara stabila, bland annat med anledning av det stora framtida behovet av läkare som borgar för ett tillräckligt antal sökande till utbildningsplatserna. Dessutom har universitetet tecknat ett tioårigt avtal med landstinget i Örebro för uppbyggandet av det medicinska vetenskapsrådet, något man också påpekar bidrar till goda ekonomiska förutsättningar.

Sammantaget är Jens Schollin mycket nöjd med årets ansökan om att få utfärda läkarexamen och ser hoppfullt på Högskoleverkets behandling av ärendet.

– Jag tror vi får det! säger han.

Läs ansökan här!
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society