2007-10-02 nummer 40 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
LEDARE

Ska grundutbildning och AT samordnas?


Jan Östergren

medicinsk redaktör

jan.ostergren@lakartidningen.se

O Fredagen den 8 september hölls på Svenska Läkaresällskapet ett möte om kvaliteten i den svenska läkarutbildningen med anledning av Högskoleverkets utvärdering av denna under 2006. Grundutbildningen av läkare har omdanats under senare år, bl a för att EU-anpassas enligt Bologna-överenskommelsen. Vid KI startade nu på höstterminen studenter på termin 1, 6 och 9 enligt den nya studieplanen, som är avsedd att förbättra utbildningen där den enligt HSV uppvisat brister.

Med i styrgruppen, som gjort utvärderingen, fanns professorerna Stefan Lindgren och Jörgen Nordenström. De var också aktiva under mötet, där de gärna även ville diskutera en omdaning av den svenska läkarutbildningen fram till legitimation. Dessa tankar har de tidigare gett uttryck för i en debattartikel i Läkartidningen 10/2007. Titeln på inlägget var »Sex år till legitimation«. Författarna uttryckte vid mötet förvåning över att någon debatt i frågan inte uppstått. På Läkaresällskapets möte var dock varken Socialstyrelsens eller SKLs representanter beredda att diskutera denna fråga mer extensivt. Man konstaterade att AT, sedan dess införande i början av 1970-talet, fungerat väl som en del i den »trestegsraket« som grundutbildning, AT och ST utgör.

Det finns dock argument för en förändring av nuvarande system i Sverige, eftersom läkare utbildade i de flesta övriga EU-länder får legitimation efter 6 år. I många länder får läkarna härefter en tillfällig licens, som gäller ett år, under vilket läkaren tjänstgör under handledning.

Inom EU borde det vara lika angeläget att reglera vad som krävs för läkarlegitimation som att reglera grundutbildningen, såsom nu skett. Det blir säkert anledning att återkomma i denna fråga!

»Inom EU borde det vara lika angeläget att reglera vad som krävs för läkarlegitimation som att reglera grundutbildningen, såsom nu skett.«
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society