2007-10-16 nummer 42 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
DEBATT OCH BREV

Goda förebilder behövs för det goda lärandet


Åke Andrén-Sandberg, professor, Stockholm

ake.andren-sandberg@karolinska.se

O I ett mycket intressant temanummer av Läkartidningen (38/2007), »Medicinskt lärande«, redovisas hur långt man kommit inom pedagogiken avseende läkarnas grundutbildning, specialistutbildning och vidareutbildning. Det mesta verkar klokt och genomtänkt, även om man ibland undrar om det verkligen gått att utvärdera om den ena pedagogiska metoden är överlägsen den andra (evidensbaserad pedagogik?)

I det nya nätverket för lärande tror jag ändå att man inte tillräckligt uppmärksammat den viktigaste faktorn för lärandet inom läkaryrket: de goda förebilderna. Jag kan komma ihåg många bra föreläsningar jag bevistat, artiklar och böcker jag läst etc, men det som påverkat mig i särklass mest är mina läkarförebilder.

De har givit mig specifika kunskaper, de har fått mig att förstå vad som är viktigt och mindre viktigt i den kliniska situationen, och – sannolikt mest viktigt – de har lärt mig hur man skall bemöta människor. De har kunnat sätta in mina kunskaper i ett humant sammanhang. Även inom vårt yrke finns plats för en mästare–gesällmodell.

Det viktigaste är inte att kunna skriva röntgenremisser, sätta in eller ut mediciner eller att kunna operera, utan det viktigaste är fortfarande att kunna kommunicera. Den duktige doktorn kan i majoriteten av fallen få patienterna att spontant lämna den anamnes som behövs för att ställa diagnos. Han eller hon kan få sina medarbetare att känna sig uppskattade och glada och få dem att utvecklas i sitt arbete – och kan vid behov få dem att veta hut.

En del av detta kan kallas läkekonst, och lite utvidgat kan det kallas människoförståelse. Det är inget förbehållet allmänläkare eller psykiatrer utan är minst lika viktigt för den opererande subspecialisten.

För att kunna utnyttja styrkan och dynamiken i att ha goda läkare som förebilder krävs en fortlöpande relation och ett uppskattande av varandra.

Om våra blivande kolleger och specialister enbart får snuttar av läkekonst förstår de den inte; de kan faktiskt inte ens förstå när det saknas läkekonst. Dessutom har den duktige förebilden en större lärokraft genom att vara sig själv under en hel dag, vecka och månad än att visa upp sig 45 minuter i en artificiell situation.

De viktigaste kunskaper vi praktiserar idag lärde vi oss av de goda förebilderna – och de var inte stöpta i en och samma form. Vi kan lära av många, men inte av hur många som helst. Jag är övertygad om att vi måste finna en kompromiss där vi tar till oss det bästa i den nya pedagogiken utan att kasta bort guldkornet i den gamla: det direkta, kontinuerliga lärandet av dem som kunde och som förstod. Behovet av kontinuitet i lärare–elevförhållandet måste accepteras och utnyttjas.

Goda förebilder i läkarrollen och trygg kontinuitet i lärandet – det har fungerat för många av oss som är kliniker idag. Jag tror det är bra för framtidens kolleger också.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society