2007-11-27 nummer 48 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
DEBATT OCH BREV

Bryr sig arbetsgivarna om AT-sökandes kompetens?


Olof Wallin

doktorand/läkarstuderande

olof.wallin@medbio.umu.se


Johan Söderberg

doktorand/läkarstuderande


Erik Sundberg

läkarstuderande;

samtliga vid Umeå universitet

O Allmäntjänstgöring (AT) för läkare är en utbildning som har många likheter med de trainee-program som erbjuds inom andra yrkesområden. AT-läkaren får genom arbete under handledning en stabil grund att stå på inför fortsatt yrkesverksamhet. För arbetsgivaren är AT både ett rekryteringsinstrument och nödvändig arbetskraft på avdelningar och akutmottagningar.

Vi är tre läkarstuderande som har sökt AT på olika orter i Sverige. Vi insåg snabbt att det finns stora skillnader mellan AT-rekrytering och antagning till näringslivets trainee-program. Ibland var det obligatoriskt att ange om vi sökt andra tjänster, och i så fall hos vilka arbetsgivare.

Dessutom skulle vi rangordna sjukhusen sinsemellan! Många av de populära sjukhusen, framför allt på universitetsorter, hade dessutom ett urvalssystem baserat endast på antalet arbetade dagar efter examen. Tillsättning av AT sker också ibland helt utan personlig intervju.

Har det någonsin förekommit att en civilingenjör på sin ansökan tvingas ange om det är Sony Ericsson eller Nokia som är förstahandsvalet? Eller om andra tjänster söks parallellt? Anställer ABB utan att intervjua de sökande? Det förekommer knappast heller att en civilekonom från personalavdelningen får höra att det kriterium som helt styr vid tillsättande av den aktuella trainee-tjänsten är antal arbetade dagar efter examen.

Vi har ett förslag till ett nytt antagningsförfarande för AT. Låt alla sökande skicka namn och antal arbetade dagar efter examen via SMS. Dessa uppgifter går in i en databas som vid ansökningstidens slut automatiskt genererar ett ja eller ett nej till de sökande, där den som har arbetat flest dagar efter examen får platsen. Detta förfarande sparar tid för både arbetssökande och arbetsgivare, och ger samma resultat som dagens otympliga system hos ett flertal arbetsgivare, framför allt vid stora universitetssjukhus.

Naturligtvis ska arbetad tid efter examen ha betydelse vid ett anställningsförfarande. Vi menar dock att nuvarande system, där endast arbetad tid efter examen styr, kombinerat med tvång att ange förstahandsval och övriga sökta tjänster, är orättvist och förlegat.

Driftiga och duktiga framtida kolleger kommer att välja andra banor och andra arbetsgivare, med resultat att en del sjukhus dräneras på kompetens. Så blir det när flera andra faktorer som personlighet, ledaregenskaper, tidigare yrkeserfarenhet, vikariat under utbildningen, övrig utbildning och framför allt forskning inte får någon som helst betydelse.

Och om nu AT ska vara utbildning och trygg ingång i arbetslivet – vad är då meningen med att kräva att läkarstudenten ska arbeta minst sex månader och ibland upp till två år före AT?

Det finns arbetsgivare som föredömligt insett problemet och numera rekryterar efter kompetens. Vi hoppas att övriga följer efter och omvärderar sina rekryteringsprocesser. I annat fall föreslår vi att vårt resursbesparande system införs.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2008-12-07 AT i Stockholm?Kompetens?
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society