2008-03-18 nummer 12 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
LEDARE

Undervisning i flygande fläng …


Margaretha Bågedahl-Strindlund

medicinsk redaktör

margaretha.bagedahl-strindlund@lakartidningen.se

O Att i en pressad klinisk arbetssituation vara en bra handledare för studenter, det vill säga blivande kolleger, och samtidigt en god och kompetent doktor för sina patienter är ett dilemma som många kliniska läkarlärare brottas med.

Studenterna har rätt att förvänta sig bra handledning – deras utbildning pågår i detta nu och inte sen! Men hur ska man få tiden att räcka till? Studier har visat att det är viktigare med handledning – även om det bara blir korta stunder – än att att de mött många patienter på egen hand utan handledning.

Några få minuters undervisning kan ge studenter värdefulla insikter och färdigheter som de inte skulle ha fått om de träffat patienten själva utan handledning.

Tid för deltagande i regelrätta pedagogiska kurser tycks vara få förunnat att hinna med, men i ett av de senaste numren av BMJ (2008; 336:384-7) kan man läsa en kort och praktiskt användbar artikel om hur man kan närma sig problemet utan att det tar alltför lång tid. Något för den stressade läraren alltså!

Här får man konkreta tips om hur man kan göra. Några olika modeller, till exempel »The one-minute preceptor model« och »The Aunt Minnie model«, presenteras som exempel på tidseffektiv och bra handledning.

Principen är att snabbt skaffa sig en uppfattning om studentens aktuella kunskapsnivå (ställa frågor och noga lyssna på svaren) för att bedöma handledningsbehov, undervisa i relation till den enskilda studentens kunskapsnivå och avsluta med att ge feedback på genomförandet av uppgiften.

Självklart? Ja, men … Läs och reflektera över din handledarstil!

Glad påsk!

»Studenterna har rätt att förvänta sig bra handledning – deras utbildning pågår i detta nu och inte sen!«
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2008-03-25 Flygande fläng-undervisning
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society