2008-03-31 nummer 14 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 2 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
AKTUELLT

Heidi Stensmyren:

»Slopa minimilönerna
för AT-läkare«


Marie Närlid, reporter

marie.narlid@lakartidningen.se

AT-läkarna riskerar reallönesänkningar. Minimilönen normerar nedåt. Heidi Stensmyren, ordförande i Sylf och ledamot i Svenska läkarförbundets centralstyrelse, anser att minimilönerna bör slopas i nästa avtalsrörelse.

O Bristerna i AT-läkarnas lönesättning är en svår nöt att knäcka. Minimilönen för AT-läkare ligger 2008 på 23 500 kronor enligt avtalet som blev klart strax före jul. I praktiken fungerar dock minimilönerna som en press nedåt, hävdar Heidi Stensmyren, som säger att det vid nästa avtalsrörelse kan bli aktuellt att slopa minimilönerna:

–Vi hade en motion till Sylfs fullmäktige om att vi i kommande avtalsrörelse ska yrka på att avskaffa AT-minimilönen. Det är för tidigt att ta ställning till yrkandet inför avtalsrörelsen 2010, men att yrka på att slopa lägstalönen är en möjlighet vi värderar. Arbetsgivaren använder lägstalönen som ett riktvärde och lägger på kanske 200–500 kronor, eller inget alls. Vi ser nu att AT-läkarnas löner släpar efter. Med nuvarande inflation har vi i praktiken en reallönesänkning för AT-läkare. Det kan vi inte gå med på, säger Heidi Stensmyren.

Frågan om minimilöner hänsköts vid Sylfs fullmäktige i fredags till Läkarförbundets förhandlingsdelegation. Målet är, säger Heidi Stensmyren, att alla AT-läkare ska ges möjlighet att påverka sin egen lön och inte nöja sig med vad minimilönen stipulerar. I dag förhandlar endast 23 procent av AT-läkarna själva med sin arbetsgivare, visar AT-rankningen från 2007. Vidare är löneskillnaden mellan kvinnor och män bland AT-läkare i snitt 350–400 kronor i månaden. För ST-läkare är motsvarande skillnad närmare 500 kronor.

– Den nya lönestatistiken är dock försenad, så vi har inte de senaste siffrorna, konstaterar Heidi Stensmyren.

Möjlighet till individuella löner för AT-läkare infördes 2004. Redan i avtalsrörelsen året därpå uppstod frågan om att slopa AT-läkarnas minimilön. Men lösningen då blev att ge nyutexaminerade läkare rätt att förhandla sin lön 18 månader efter examen. Vid avtalsrörelsen i fjol stod arbetstidsreglerna i förgrunden. I december föreslog dock medlarna att tillsätta två partsgemensamma arbetsgrupper som ska analysera AT-läkarnas lönebildning lokalt respektive studera effekterna av de nya specialistutbildningarna. Ledamöter för arbetsgrupperna har utsetts, men arbetet har ännu inte kommit igång.

Utöver frågan om hur man lönesätter AT-läkare vill Heidi Stensmyren definiera chefsfrågorna. AT-läkare har ofta ingen namngiven chef och därmed ingen motpart att förhandla med, vilket ytterligare medverkar till att minimera lönespridningen. En viktig fråga är också de yngre läkarnas plats i utvecklingsarbetet av hälso- och sjukvården. Heidi Stensmyren menar att det är viktigt att AT- och ST-läkare får vara med i utvecklingsarbetet och inte »bara stå i produktionen«.

–Sjukvården har förändrats, i dag är det viktigast att alla får ha med ledarskap. Tidigare fokuserade man mer direkt på det medicinska.

Heidi Stensmyren medverkar vid två seminarier vid AT-stämman i Stockholm den 3–5 april:

»Lär dig löneförhandla med Sylf«

»Ledarskap och förbättringsarbete – även för AT-läkare?«

Fem tips om AT och lön

1. Ha is i magen, våga vänta på ett bud och återkomma om en vecka innan man svarar.
2. Våga ställa krav.
3. Våga satsa på sin lön, vilket kan innebära att inte sätta sig på centralorten utan våga röra på sig.
4. Var väl förberedd. Det innebär att ha tagit till sig lönestatistik, att ha tänkt igenom vad man vill, vad man kan, sina egna motiv och vad man vill ha.
5. Inbegrip fortbildning, ledig tid och arbetstider i löneförhandlingarna.


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society