2008-04-04 nummer 15 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

Lönestatistiken 2007:

AT-läkarnas reallöner har stagnerat


Marie Närlid, reporter

AT-läkarnas löner har ökat med 2,3 procent under 2007.
– Detta innebär i princip att reallönerna stagnerat och är inte acceptabelt, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sylf. AT-läkarnas löner berör oss alla.

O AT-läkarnas löner ökade med 2,3 procent under 2007, visar färska beräkningar från Sveriges läkarförbund. I praktiken innebär det att reallönerna stagnerat för AT-läkarna. Konsumentprisindex steg med 2,2 procent 2006–2007. Det är oacceptabelt lågt, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sylf:

– Den allmänna löneutvecklingen under 2007 låg kring 3,3 procent, och de flesta grupper inom tjänstesektorn fick lönehöjningar i nivå med detta. Som jämförelse fick sjuksköterskorna löneökningar på 4,3 procent under 2007.

Heidi Stensmyren påtalar att Sverige de senaste två åren haft en god ekonomisk konjunktur med goda förutsättningar för en sund löneutveckling inom landstingskommunal sektor.

– AT-läkarnas löner är kårens ingångslöner och berör oss alla. Vi kan inte acceptera reallönesänkningar för läkare. Därför är det alldeles galet när just denna grupp har en så dålig löneutveckling.

AT-läkarna har sedan 2004 haft möjlighet att förhandla sina löner individuellt så som övriga läkare. Deras lönebildning kompliceras dock av att de inte har en lika öppen arbetsmarknad som övriga och att de därmed ofrånkomligt hamnar i en beroendeställning till arbetsgivaren.

– En välfungerande individuell lönesättningsmodell kräver att det finns två definierade parter som kan träffas och förhandla. AT-läkaren är inte svår att identifiera – men motparten har det visat sig vara svårare med. Detta strukturella problem måste snarast få en lösning då det varje år är hundratals läkare som inte får förhandla sin lön, säger Heidi Stensmyren.

Ytterligare ett bekymmer är att det är landstingen som beslutar om antalet AT-block.

– Trots att de har uppdraget att tillhandahålla tillräckligt med platser verkar de inte dimensionera rätt, vilket resulterar i att de själva reglerar tillgången på de tjänster som de ska avlöna landets läkare för att ta. Därmed har de ett effektivt sätt att kontrollera ingångslönerna för läkare med, säger Heidi Stensmyren.

Nästa avtalsrörelse är 2010. Då är det dags att se över lönebildningen för AT-läkare, säger Heidi Stensmyren.

– Ett möjligt scenario är att överge lägstalönen eftersom den verkar normera nedåt. Sylf kommer att lyfta denna fråga inom Läkarförbundets förhandlingsdelegation. Under avtalsperioden kommer vi i en gemensam arbetsgrupp med vår motpart att analysera den lokala lönebildningen för AT-läkare.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society