2008-04-11 nummer 16 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

Yosef Tyson ny ordförande i MSF


Björn Ramel, webbchef

Yosef Tyson blir ny ordförande i MSF, Medicine studerandes förbund. Han valdes på ett fullmäktigemöte nyligen, samtidigt som sju nya medlemmar tog plats i styrelsen. Internationellt samarbete och utbildningskvalitet står högt på Tysons agenda.

O Vem är du?

– Jag är 26 år och läser sjätte terminen på Karolinska institutet. Jag är uppvuxen i Stockholm men har också bott i USA ett par år hos min far. Innan jag började på läkarutbildningen arbetade jag med lite allt möjligt, bland annat satt jag i kassan på Konsum.

Hur känns det att bli ordförande?

– Det är jätteroligt, en stor utmaning. Jag tror att det kommer att hända mycket det närmaste året.

Vilka frågor vill du driva?

– Det återstår lite att se, vi i styrelsen har inte haft vårt internat ännu, och vi styrs även av besluten på fullmäktigemötet. Men vi vill att handledningsenkäterna som nu finns på de kliniska terminerna ska användas på de tidigare terminerna. De ska omfatta mer generella utbildningsfrågor. Vi vill också utöka samarbete med Saco Studentråd, som också har utbildningskvalitet på sin agenda. Personligen vill jag gärna driva det internationella samarbetet. Jag var ansvarig för det i förra styrelsen och tycker att det är kul och viktigt. De nordiska representanterna träffades till exempel i våras och identifierade några gemensamma problem, bl a kvalitetsfrågan.

Det handlar mycket om kvalitet. Hur har din utbildning varit?

– Jag är nöjd med min, men handledningsenkäterna har ju visat att det finns problem som uppstått när utbildningarna utvidgats. Eftersom handledarna är för få, får inte alltid studenterna den kunskap de behöver.

När det gäller utvidgningen har ni inte riktigt samma syn som Läkarförbundet numera?

– Jo, vi har samma ståndpunkt. Vi säger inte nej till utvidgning men har sagt att man måste säkra kvaliteten. På sina håll har vissa fakulteter och landsting tagit steg i rätt riktning, t ex i Umeå.

Snart beslutar regeringen om Örebro får en läkarutbildning. Vad skulle du säga om det blir ett ja?

– Jag vill vänta med kommentarer innan svaret kommit från regeringen. Men en viktig fråga är hur man löser placeringen av de studenter från Linköping som redan i dag är på Örebro sjukhus.

Vad tycker du om de nya student/AT-sidorna på lakartidningen.se?

– Jag har inte hunnit titta på dem, men det är positivt att ni har en avdelning som vänder sig till studenter.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society