2008-04-15 nummer 16 - - skriv ut
ENDAST PÅ WEBBEN

Ingen läkarutbildning i Örebro


Björn Ramel, webbchef

Högskoleverket avslår på nytt Örebro universitets ansökan om att få examinera läkare. Brister i planerna för hur utbildningen ska genomföras och en ofullständig medicinsk fakultet är några av skälen. Det meddelade Högskoleverket.

O Högskoleverket avslår på nytt Örebro universitets ansökan om att få examinera läkare. Brister i planerna för hur utbildningen ska genomföras och en ofullständig medicinsk fakultet är några av skälen. Det meddelade Högskoleverket den 15 april.

Högskoleverket, HSV, konstaterar att antalet nybörjarplatser på läkarutbildningen i Sverige är lågt i förhållande till det beräknade behovet de kommande åren. Men bedömningen av Örebro universitets förnyade ansökan tar inte hänsyn till detta.

– Oavsett hur behovet av läkare ser ut de kommande åren, måste kvaliteten i utbildningen kunna säkras. Kvaliteten i medicinsk utbildning och forskning sätter standarden för svensk hälso- och sjukvård, säger Brita Bergseth, utredare på Högskoleverket, i ett pressmeddelande.

En svaghet som Högskoleverkets bedömargrupp framhäver är att den pedagogiska kompetensen är otillräcklig. Det saknas en genomtänkt struktur för hur studenterna ska nå de akademiska och professionella målen. Ett tredje problem, enligt HSV, är att universitetet inte avser att bygga upp en fullständig medicinsk fakultet, som kan erbjuda de blivande läkarna en forskande miljö i basvetenskapliga och kliniska vetenskaper.

Däremot anser HSV att det vid Universitetssjukhuset Örebro och inom landstinget i övrigt finns en ”bred och allsidig medicinsk verksamhet och läkarkompetens”. Detta anses kunna användas för att förbättra tillgången på kliniska praktikplaceringar nationellt.

Örebro universitet fick senast 2006 nej till att examinera läkare. Högskoleverket invände då bl a mot den ekonomiska kalkylen för utbildningen.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society