2008-04-22 nummer 17 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 2 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
LEDARE

Urvalstest för läkarutbildning

O Medicinarutbildningen lockar många sökande till få studieplatser. Hur man bör välja ut dem som har de bästa förutsättningarna att bli kunniga och empatiska läkare diskuteras i en ledare i BMJ (2008;336:786). Frågan är aktuell för oss – en morddömd student med nazistiskt förflutet antogs i höstas till Karolinska institutet.

Det finns skilda åsikter om lämpliga antagningssystem men relativt stor enighet mellan lärosäten om vilka egenskaper som är viktigast för blivande doktorer.

En hög kognitiv kapacitet med avseende på problemlösning och inlärningskapacitet är en förutsättning, men detta måste kombineras med en empatisk läggning, samarbetsförmåga samt en hög arbetsmoral – man ska vara pålitlig och noggrann.

De personliga egenskaperna måste beaktas, men författarna är skeptiska till om det går att värdera objektivt.

Kognitiva test är bäst validerade, enklast att använda i stor skala, och utfallet korrelerar med hur studenterna kommer att klara utbildningen – ett viktigt urvalskriterium i sig.

När det gäller test för »mjuka« data, som personlighet eller empatisk förmåga,

befinner vi oss på osäker mark, anser författarna. Exempelvis kan en introvert och neurotisk läggning låta diskutabelt för vårdyrken, men den är ofta förenad med en utpräglad noggrannhet och ett säkerhetstänkande. Den rätta blandningen av personliga egenskaper för en både kunnig och engagerad doktor kan vara svår både att definiera och testa fram.

Personliga intervjuer av sökande känns tilltalande men anses av många vara både osäkra och resurskrävande. Olämpliga sökande med ett behagligt sätt eller yttre har visat sig kunna dupera även erfarna intervjuare.

I väntan på den optimala urvalsprocessen bör tyngdpunkten ligga på kognitiva test, är konklusionen i BMJs ledare.

» ... utfallet korrelerar med hur studenterna kommer att klara utbildningen – ett viktigt urvalskriterium i sig.«x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society