2008-07-08 nummer 28 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 2 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
DEBATT OCH BREV

Apropå! Små barn i sjukvården

Inte bara AT-läkare utan pappa också …


Henrik Nyström, AT-läkare, Göteborg, henrik.nystrom@fysiologi.gu.se

O En pappa som också är AT-läkare följer med sin ett och ett halvt år gamla dotter på efterkontroll efter bilateral otit på en öronklinik i Göteborg. Med stort förtroende för sjukvården går pappan med på att dottern ska öronmikroskoperas.

»Håll fast hennes armar!« säger sköterskan till pappan, som är beredd på ett snabbt övergående obehag när dottern får ligga ned på en brits. Men dottern är livrädd och undersökningen drar ut på tiden. Hon skriker och kämpar och tittar förtvivlat på pappan.

Till slut avbryter pappan undersökningen på humanitär indikation. Tycker att misstanken om otosalpingit är minimal, och dotterns talutveckling är det verkligen inget fel på. Öronläkaren medger att han fått en skymt av retningsfri trumhinna, och besöket är slut. Åker hem med en hulkande dotter som efter undersökningen får sjukhusskräck. När mamma och pappa – som båda jobbar i sjukvården – tar med flickan på besök till jobbet är denna tidigare helt harmoniska unga dam fullkomligt livrädd.

Bedrövad och skuldmedveten funderar pappan över sina goda erfarenheter från ett barnsjukhus i stan när det gäller patientbemötande. Han känner inte alls igen en så liberal användning av tvång. Kollegor han diskuterar med tycker att öronmikroskopi på en 1,5-åring är vansinne. Förstahandsval är tympanometri, därefter möjligen otoskopi om misstanke väckts. Vid ett trevligt och uppriktigt samtal med öronläkaren som utförde undersökningen får pappan bara argument för öronmikroskopins överlägsenhet gentemot otoskopi och tympanometri. Ingen egentlig förklaring ges till denna överanvändning av tvångsmetoder annat än att det är praxis på kliniken. Trots att han undersöker små barn dagligen saknar öronläkaren helt pediatrisk utbildning.

Som förälder till en mycket liten patient inser man vikten av en god konsultation liksom effekterna om den inte sköts rätt. Användningen av tvång inom barnsjukvården är något som ständigt måste debatteras. Är ett stort antal traumatiserade barn verkligen ett rimligt pris för att utesluta otosalpingit om en mycket liten klinisk misstanke föreligger? Jag anser att indikationen för varje litet ingrepp noggrant måste övervägas inför alla pediatriska undersökningar!x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society