INNEHÅLL NUMMER 17, 2013

AKTUELLT

Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening.
Heidi Stensmyren föreslås bli ny ordförande för Stockholms läkarförening
Dagen före föreningens fullmäktigemöte kom valberedningen till sist med sina förslag. Som ordförande föreslås Heidi Stensmyren ersätta Thomas Flodin som suttit i drygt tio år. Men skulle någon föreslå honom som motkandidat under sittande möte så ställer han upp.
– Jag hade uppskattat om valberedningen hade frågat om jag stod till förfogande, säger Thomas Flodin.
Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50.
Nystart på gång för SPUR-inspektionerna
Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus.

NYA RÖN

Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada 876
Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada.
Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning 876
I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket.
Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser 876
Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna.
Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost 877
I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost.