INNEHÅLL NUMMER 36, 2005

LEDARE

Inför generisk förskrivning! 2449
För snart tre år sedan ändrades reglerna för läkemedelsförmånen. Apoteken ska numera byta ut ett förskrivet läkemedel mot billigaste likvärdiga läkemedel (sk generisk substitution) eller låta patienten betala mellanskillnaden... / Eva Nilsson Bågenholm
Långa jourpass farligare än alkohol 2455
Specialistutbildningen i USA kännetecknas av täta jourpass och arbetstider på upp till 80 timmar per vecka. Detta anses öka risken för misstag i vården samt bidra till fysisk och emotionell utmattning bland unga läkare... / Josef Milerad

NYKLIPPT

Jämställd vård 2499
Gefle Dagblad (lib) kommenterar kardiologkongressen i Stockholm och dess tema om hjärtsjukvård för kvinnor: »Kvinnor har mindre hjärtan. De har finare, det vill säga tunnare, blodkärl. De har andra hormoner än män, vilket gör att läkemedel tas upp på olika sätt...
Ekonomi och rättvisa 2499
Större uppmärksamhet borde ägnas åt att få till stånd fungerande vårdkedjor, framhåller Folket (s). Rättvisa och kvalitet får inte offras för de ekonomiska kraven:
»Många apotek har numer, som det verkar, merarbete med att ta reda på människors betalningsförmåga...

AKTUELLT

Erektil dysfunktion kan tyda på hjärt–kärlsjukdom 2458
Erektil dysfunktion hos i övrigt friska män kan vara första tecknet på kranskärlssjukdom, antyder en studie. / Sara Gunnarsdotter
Frånvaro av toraxkirurgisk backup på sjukhuset ökar inte riskerna vid ballongvidgningar 2458
Ballongvidgningar av hjärtats kranskärl som genomförs vid sjukhus utan toraxkirurgisk backup på plats innebär inte större risker än sådana som görs på sjukhus med backup, enligt studier Jörg Carlsson varit med om att göra... / Sara Gunnarsdotter
Läkarförbundet förordar generisk förskrivning 2459
Läkarförbundets läkemedelspolitiska program från 1999 tog ställning mot generisk förskrivning. Nu har förbundet svängt. Det är utbytbarheten, som nu funnits i tre år, som är orsaken. / Elisabet Ohlin
Generisk förskrivning övervägs 2459
Läkemedelsverket utreder, på uppdrag av regeringen, för- och nackdelar med att övergå till generisk förskrivning... / Elisabet Ohlin
Viss vinstutdelning blir möjlig vid sjukhusentreprenader 2460
En ny aktiebolagsform med begränsad vinstutdelning föreslås av regeringen. Vårdminister Ylva Johansson hoppas att bolagsformen ska leda till en ökad mångfald av vårdgivare... / Elisabet Ohlin
Remisskrav infört i Frankrike 2460
Franska patienter omfattas nu för första gången av ett remisskrav. Men allmänläkarna är kritiska till reformen, trots att den borde stärka deras roll... / Anna Trenning-Himmelsbach

NOTISER

Povel Ramel hedersdoktor 2460
Musik och humor är hälsofrämjande, och det gör en kompositör, pianist och revyartist som Povel Ramel till en värdig hedersdoktor i folkhälsovetenskap. Det anser Nordiska högskolan i folkhälsovetenskap i Göteborg, som den 26 augusti promoverade Povel Ramel till hedersdoktor...
SMER föreslår biobank för navelsträngsblod 2460
Det bör inrättas en allmän biobank för sparande av navelsträngsblod. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, SMER i ett yttrande till Socialdepartementet. Men samtidigt bör, enligt SMER, föräldrar informeras om att det idag inte finns några starka medicinska skäl att spara...

MEDICINSK KOMMENTAR

Kunskaper om anorexi
måste nå fler 2456
Teamarbete grund för helhetssyn – både kropp och själ ska behandlas
I veckans nummer av Läkartidningen tar Jan Ejderhamn och medarbetare upp ett mycket viktigt ämne. I artikeln »Somatiska komplikationer vid anorexia nervosa hos barn och unga« beskriver de hur olika organ drabbas av svälten och de symtom som uppkommer...
/ Ingrid Hjalmers

NYA RÖN

Psykisk sjuklighet och ökad dödlighet hos kvinnor med kosmetisk bröstförstoring 2462
Epidemiologiska studier har påvisat ett samband mellan kosmetisk bröstförstoring och suicid. Tidigare studier har även visat att kvinnor som genomgått en sådan operation på flera sätt skiljer sig från andra kvinnor... / Helene Ekström
Testosteron till kvinnor som saknar äggstockar har positiv effekt på sexualitet, välbefinnande och metabolism 2462
Den förväntade livslängden för en västerländsk kvinna efter menopaus är omkring 30 år. Flera tidigare studier har visat att hormoner som östrogen och gulkroppshormon har effekt på livskvaliteten efter övergångsåldern... / Angelique Flöter Rådestad
Acetylcystein gör ingen nytta vid KOL 2463
Acetylcystein används ofta som mukolytikum vid kronisk bronkit och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Långtidsbehandling med acetylcystein har i tidigare studier minskat antalet exacerbationer med cirka en fjärdedel, framför allt vid kronisk bronkit... / Rune Lundgren
Mjölk ökar inte risken för hjärt–kärlsjukdom 2463
Intag av mjölk och mjölkprodukter anses av många ha ogynnsamma effekter på hjärta och kärl. Olika stöd för hypotesen har använts; dels att mjölk höjer kolesterolvärdet, dels att epidemiologiska studier visat ett starkt samband mellan olika nationers intag av mjölk och samma... / Uffe Ravnskov

KLINIK OCH VETENSKAP

Somatiska komplikationer vid anorexia nervosa hos barn och unga 2464
God prognos om patienten blir normalviktig inom ett par år
Anorexia nervosa innebär stor risk för somatiska komplikationer som kan störa den normala kroppsutvecklingen hos en växande individ. Många av komplikationerna är reversibla vid adekvat viktuppgång, och prognosen är god om patienten blir normalviktig inom ett par år. Kunskap om de medicinska komplikationerna måste därför spridas i sjukvården och behandlingen initialt inriktas på nutrition och viktuppgång – teamarbete är här utomordentligt viktigt, både kropp och själ ska behandlas.
KUNSKAPSPROV / Jan Ejderhamn WITH ENGLISH SUMMARY

Starka belägg för att proffsboxning leder till kroniska hjärnskador 2468
Ju fler slag mot huvudet under en boxares karriär, desto större är risken
Det finns idag starka belägg för att proffsboxning kan leda till kroniska hjärnskador. Ju fler slag mot huvudet under en boxares karriär, desto större är risken. Däremot finns inga stöd för att amatörboxning leder till ens lättare former av hjärnskador. Detta visas i en granskning av den medicinska litteraturen om sambandet mellan boxning och kroniska hjärnskador.
KUNSKAPSPROV / Kaj Blennow WITH ENGLISH SUMMARY

PCI är idag en förfinad metod för behandling av kranskärlsförträngningar 2478
Perkutan koronar intervention (PCI) har utvecklats till att bli en vanlig metod för behandling av symtomatiska kranskärlsförträngningar. Den vanligaste indikationen för PCI är idag instabil angina pectoris eller hjärtinfarkt utan ST-förhöjning. / Per Tornvall WITH ENGLISH SUMMARY

Hur Semmelweis kombinerade till synes oförenliga idéer 2482
En personlig syn på vetenskapsteori
Syftet med denna artikel är att presentera vår syn på vetenskapsteori. Vi gör detta genom att tillämpa en filosofisk distinktion på ett exempel hämtat från medicinens historia. Först beskrivs hur Semmelweis gick till väga när han studerade barnsängsfeber...
/ Tore Nilstun

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Lokalt glycerylnitrat vid venprovtagning 2492
På barnkliniken används ibland 1–2-procentig glycerylnitrat i Essexkräm för att underlätta venprovtagning...
Seloken och viktuppgång 2493
Kan metoprolol (Seloken) orsaka viktuppgång? Patienten är en gosse i 10-årsåldern som gått upp 8,5 kg i vikt under ett halvår efter det att migränförebyggande behandling med metoprolol påbörjats...

PATIENTSÄKERHET

Reagerade inte på balansstörningar och såg inte till att skiktröntgen genomfördes 2488
Patienten hade hjärntumör – två psykiatrer fälls
Det är känt att balansstörningar är förenliga med tumörsjukdom i hjärnan. I patientens omvårdnadsjournal fanns sådana besvär redovisade. Ingen av de båda psykiatrer som träffade honom på kliniken reagerade på de motoriska svårigheterna...
Kvinna avled av akut läkemedelsförgiftning efter att ha fått stora doser dextropropoxifen 2489
Allmänläkare och psykiater varnas
Sammanlagt talar fynden starkt för att kvinnan har avlidit av en akut förgiftning med olika läkemedel. Det utlåtandet från rättsläkaren är en del i att Ansvarsnämnden varnar en allmänläkare och en psykiater för deras förskrivning av smärtstillande läkemedel...
»Gynekologisk bedömning bör erbjudas frikostigt till yngre kvinnor med akuta buksmärtor« 2490
Missade utomkvedshavandeskap – kirurg och urolog fälls
Hos yngre kvinnor med akuta buksmärtor måste alltid gynekologisk orsak övervägas – och helst uteslutas. Gynekologisk bedömning bör därför erbjudas frikostigt, menar Ansvarsnämnden...
»Två distriktsläkare beskrev symtomen men förstod inte att patienten hade infektiös tenovaginit« 2491
Kvinnan hade klara symtom på infektiös tenovaginit – svullnad, smärta, feber och oförmåga att röra fingret. De båda distriktsläkarna beskrev tydligt hennes symtom men förstod uppenbarligen inte vad det rörde sig om. Det borde de ha gjort, anser Ansvarsnämnden...

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Svåra besked – om vikten av rätt information i rätt tid på rätt sätt 2494
Få uppgifter påverkar patienter mer än information om svåra besked eller allvarliga diagnoser. Att informera om svåra besked är ofta en känslig del i patient–läkarrelationen. Ett program i fem steg – fem F –har tagits fram för att underlätta denna interaktion mellan läkare och patient. / Johan Lökk

DEBATT OCH BREV

Oetiskt att i dagens kunskapsläge införa PSA-screening för prostatacancer 2498
»Kvinnorna har sin mammografi, därför bör männen få genomgå screening för prostatacancer.« Så kan det heta när de återkommande kraven på PSA-screening av män mellan 50 och 70 år motiveras... / Ingela Krantz
Kliniska erfarenheter av behandling med Lantus i svensk rutinsjukvård 2503
Det finns idag inte underlag för att generellt ersätta NPH-insulin med insulinglargin. Däremot tycks insulinglargin kunna förbättra såväl HbA1c som blodsockerstabilitet i en selekterad population även inom ramen för rutinsjukvård... / Magnus Löndahl

MEDICINSK KONSTPAUS

Sjukdom och död vanliga teman i Edvard Munchs verk 2506
Vad är sambandet mellan tuberkulos och konstnären Edvard Munch? Jo, dels tragiska händelser i den egna familjen, dels det faktum att han tidigt kom i nära kontakt med sjukdomen när han på 1880-talet följde sin far, som var läkare, på sjukbesök [1]... / Olav Thulesius

KORRESPONDENS

Homocystein, hälsa och ålder 2505
Magnus Karlssons analys i LT 32–33/ 2005 (sidan 2208) av en japansk studie över effekten av behandling med kobalamin (B12), 1,5 mg dagligen, och folsyra, 5 mg dagligen, som profylax mot höftfraktur hos slagrörda patienter [1] födde funderingar... / Sven Nilsson

NYA BÖCKER

Spännande antologi granskar medicinen i genusperspektiv 2508
Birgitta Hovelius, Eva E Johansson, redaktörer. Kropp och genus i medicinen.
Komplett bok om lymfsystemet och dess sjukdomar 2508
Sir Norman Browse, Kevin G Burnand, Peter S Mortimer. Diseases of the lymphatics.
»En slipad diamant med glänsande facetter av poetiska citat« 2508
Johan Beck-Friis. När Orfeus vände sig om. En bok om depression som förlorad självaktning.
Sjukhusorganisation– mål eller medel? 2510
Björn Brorström. Den stora vändningen? Ett universitetssjukhus i förändring.

INLÄGG UTIFRÅN

Mat och lycka 2528
När jag var liten sade farbröderna: Äta bör man annars dör man. Idag är detta en fasansfullt evident sanning i delar av världen, men inte i vår del. Där dör vi tvärtom av att äta. Vi dör av att vi äter för mycket mat eller fel sorts mat... / Jan Lindström