INNEHÅLL NUMMER 26, 2006

LEDARE

Över hundra tusen räddade liv 2020
I december 2004 lanserade Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA en kampanj, vars syfte var att minska antalet dödsfall hos inneliggande patienter med 100 000... / Jon Ahlberg
Försvåra inte utlandsvård! 2023
Ökad rörlighet är ett uttalat syfte med samarbetet inom den europeiska gemenskapen. EG-domstolen har flera gånger slagit fast att sjukvård är en ekonomisk aktivitet och därför omfattas av EUs regler om fri rörlighet... / Kåre H Jansson
Dags för Almedalen 2023
Nästa vecka är det åter dags för politiker, beslutsfattare, intresseorganisationer, lobbyister m fl att träffas och diskutera aktuella frågor i Visby. Intresset fortsätter att stiga, och i år är det mer än 400 seminarier anmälda, nytt rekord! Det beror kanske på att det är... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Är allmänläkarna beredda att ta sig an hemsjukvården?
Hembesök hos äldre, kroniskt sjuka och funktionshindrade patienter var tidigare en naturlig del i den allmänpraktiserande läkarens arbete. Idag är hemsbesök sällsynta, trots minskat antal vårdplatser på sjukhus och ett ökat behov av kvalificerad vård i hemmet... / Gösta Eliasson

AKTUELLT

Omdebatterad prissättning av onkologipreparat 2028
De senaste åren har stora medicinska och kommersiella framgångar rönts inom onkologin. Men de nya dyra onkologipreparat är föremål för debatt världen över. I USA kritiseras läkemedelsbolagen nu för landets eskalerande hälsovårdskostnader, och krav har till och med rests på prisregleringar, något som annars är otänkbart i USA.
Sverige tog VM-brons i fotboll! 2030
I början av juni hölls herrfotbolls-VM för läkare i tyska Mainz. Det var första gången Sverige deltog i mästerskapet, som spelades för tolfte året i rad. Sverige slog Ungern med 1–0 i matchen om bronset... / Sara Gunnarsdotter
Läkarstrejk i Tyskland över 2030
Efter tre månader är läkarstrejken i Tyskland över (se LT nr 14 och 23). Fackförbundet Marburger Bund och arbetsgivarsidan enades i mitten av juni om ett avtal som ger 22000 läkare på Tysklands universitetssjukhus lönehöjningar på mellan 15 och 20 procent...
Storbritannien rustar för värmebölja 2031
Storbritanniens allmänna sjukvårdsorganisation NHS har gjort en plan för insatser vid en eventuell värmebölja. Syftet är att undvika en upprepning av vad som hände sommaren 2003 då dödsfallen bland äldre steg med 60 procent på grund av värmen... / Sara Gunnarsdotter
Förespråkare för diet mot aids död i Sydafrika 2031
Förvirring och okunskap har skördat ännu ett offer i HIV-härjade Sydafrika. Den 19 maj dog Nozipho Bhengu – 32 år och HIV-smittad. Hon ville inte ta bromsmediciner och var något av en ledargestalt för de smittade som tror att diet är räddningen...

MEDICINSK KOMMENTAR

Bilirubinskador bland
nyfödda kan förhindras 2032
Nya verktyg håller nollvisionen vid liv
Dagens rutin med tidig hemgång från BB kräver nya rutiner för att skador av nyföddhetsgulsot (som tidigare upptäcktes på BB) ska kunna undvikas. Före hemgång från BB ska bilirubinvärdet mätas och en riskbedömning göras, föräldrarna ska informeras och tiden för återbesök anpassas till risken för bilirubinskada. Utbildning av öppenvårdspersonal är också viktigt för att barn med höga bilirubinvärden ska identifieras i tid.
/ Mikael Norman

NYA RÖN

Gott långtidsresultat efter laparoskopisk antirefluxkirurgi 2033
Långtidsresultaten efter öppen kirurgi vid gastroesofageal reflux är väldokumenterade, medan studier av laparoskopisk refluxkirurgi oftast redovisat kortare uppföljningstid och färre patienter. Detta var bakgrunden till den nu genomförda studien...
Icke-hormonella preparat kan prövas vid vallningar 2033
Oro för biverkningar vid hormonell behandling av menopausala besvär som vallningar har gjort att andra behandlingsformer har studerats. Nu har forskare från USA gjort en metaanalys av 43 studier av olika icke-hormonella behandlingars effekt på värmevallningar, ett symtom som... / Anders Hansen
Äntligen en etiktidskrift med klinisk förankring 2033
Tidskriften Clinical Ethics har just utkommit med sitt första nummer. Som målsättning och område anges att tidskriften skall syssla med alla aspekter av etik relaterad till sjukvårdsproduktion, -forskning och -politik... / Reet Arnman
Suturer tål att bli blöta första dygnet 2034
Efter det att en sårskada suturerats är rekommendationen normalt att såret ska hållas täckt och torrt under de första två dagarna. Men nu visar forskare i en studie som presenteras i BMJ att såren både kan täckas av och få vätska på sig under de första 48 timmarna utan att detta... / Anders Hansen
Plötslig hjärtdöd vid fysisk aktivitet sällsynt hos kvinnor 2034
Den absoluta risken för plötslig hjärtdöd i samband med fysisk aktivet är extremt låg hos kvinnor. Detta visar en studie som publicerats i JAMA och som ingår Nurses Health Study. Studien ger stöd för nuvarande rekommendationer om att regelbunden medelintensiv fysisk aktivitet kan ordineras säkert till kvinnor. Denna typ av aktivitet kan också minska risken för plötslig hjärtdöd på sikt.
Typ av handträning viktig för bättre funktion i arm–hand efter stroke 2034
Constraint Induced Movement Therapy (CI-terapi) kan förbättra arm–handfunktionen efter stroke. Det är en intensiv träningsmetod som innebär restriktion vad gäller att använda den »normala« handen (genom att bära en vante 90 procent av vaken tid) och samtidigt sex timmars...
Danska vinköpare handlar hälsosam mat 2035
Studier visar att intag av vin respektive öl och sprit visar olika effekter på sjuklighet och dödlighet, vilket tyder på att andra faktorer än själva alkoholen har betydelse för dessa samband...
Sidoskillnader i rörelser ses redan hos nyfödda barn 2035
Högerhänthet är ett typiskt karaktärsdrag hos människan, och de flesta av oss föredrar även höger fot, höger öga och höger öra för olika typer av aktiviteter. Men hur det kommer sig att vi vanligen föredrar höger sida i våra handlingar och hur denna dominanta högersidighet...
Intramuskulär injektion riskerar bli subkutan hos en allt fetare befolkning 2035
Intramuskulära injektioner kan ha olika anslagstid och effekt beroende på var de ges. Det kan förklaras av bl a olika genomblödning i olika muskler. Hos en befolkning som ökar allt mer i vikt får ytterligare en orsak ökad tyngd: kanylen når kanske inte fram till sitt mål! Detta...

KLINIK OCH VETENSKAP

Screening för bukaortaaneurysm startar nu 2038
I april 2006 beslutade landstingsstyrelsen i Uppsala län att som första län i Sverige införa screening för abdominellt aortaaneurysm av alla 65-åriga män. I maj månad kallas de första männen i Uppland till en ultraljudsundersökning på Akademiska sjukhuset. / Anders Wanhainen
Bäst arbetsklimat på sjukhus som bolagiserats eller privatiserats 2040
Läkares upplevelser av att arbeta i olika driftsformer
Privatiseringar i svensk sjukvård har blivit vanliga, och debatten handlar vanligen om för- och nackdelar med vinstdriven vård vad gäller vårdkvalitet. Få studier har undersökt hur vårdpersonal på ett psykologiskt plan upplever övergången från förvaltnings- till privatdrift. En ny undersökning från tre sjukhus i Stockholmsområdet av läkares upplevelse av arbetsklimat och välbefinnande pekar på vissa fördelar med att arbeta på ett bolagiserat eller privatdrivet sjukhus.
/ Johnny Hellgren WITH ENGLISH SUMMARY

Långtidsbehandling med interferon-α kan utlösa sarkoidos 2045
Sambandet kan vara starkare än man tidigare trott
Det tycks som om den inflammatoriska sjukdomen sarkoidos (vars genes är okänd) kan utlösas av långtidsbehandling med interferon-α (IFNα) vid exempelvis hepatit C – och sambandet kan vara starkare än man tidigare trott. Förmågan hos IFNα att inducera cytokiner anses kunna ligga bakom den för sarkoidos typiska Th1-medierade inflammationen. Tecken på sarkoidos vid IFNα-behandling kan vara andningsrelaterde symtom liksom granulombildning i exempelvis lymfkörtlar, lungor, hud eller lever.
/ Johan Grunewald WITH ENGLISH SUMMARY

Ansträngningsutlöst värmeslag
gav svår lever- och njursvikt 2050
Leverdialys med MARS prövades för första gången vid detta tillstånd
Värmeslag orsakat av fysisk ansträngning är ett livshotande sjukdomstillstånd, som kan uppkomma även i vårt klimat. Dödligheten är hög, minst 20 procent. Varför vissa drabbas av värmeslag och andra inte efter samma fysiska ansträngning och med samma miljöbetingelser är oklart. Det finns dock en rad kända riskfaktorer, till exempel intag av vissa läkemedel/droger före fysisk ansträngning eller vissa åkommor som magsjuka eller infektion.
/ Ulf Schött WITH ENGLISH SUMMARY

En kritisk fråga:
Behandlingseffekt eller regression mot medelvärdet? 2057
Säkerligen kan många primärjourer på kirurgakuter världen över känna igen sig i upplevelsen att passageröntgen ofta har en dramatisk effekt på misstänkt ileus orsakad av tarmsammanväxningar... / Rickard L Sjöberg
Hur man gör för att vara på säkra sidan som verksamhetschef 2059
Verksamhetschefen har ett stort och komplicerat uppdrag. Möjligheten att påverka och ha inflytande upplevs som positiv. Tidspressen upplevs som negativ, skriver Torsten Mossberg, som efterlyser ett tydligare uppdrag.

MEDICINENS ABC

ABC om Främre bukväggsbråck 2054
ABC om Främre bukväggsbråck / Martin Almqvist

PATIENTSÄKERHET

Nödvändigt använda alla lättillgängliga verktyg för att utesluta malignitet 2062
Klinisk mammografi mer noggrann än screeningmammografi
Kvinnan sökte vid två tillfällen för nytillkomna symtom från bröstet och undersöktes kliniskt och med punktion. En knölighet kändes vid båda dessa tillfällen av såväl läkare som kvinnan...
Pjäxan kvar fem timmar efter benbrott - patienten fick kompartmentsyndrom 2063
Det är inte osannolikt att de fem timmar som förflöt från skidolyckan till det att pjäxan på det brutna benet togs av bidrog till att patienten drabbades av kompartmentsyndrom...

DEBATT OCH BREV

Debatt: Dubbelmoral om sjukskrivningar på Dagens Nyheters ledarsida
Dagens Nyheter bedriver hetsjakt på sjukskrivna. Tidningens ledarskribent Hanne Kjöller kritiserar dag efter dag på sidan Ledare–Opinion den svenska sjukvården, läkarna och de sjukskrivna patienterna. Läs mer
Kolorektal cancer – krav på samnordisk studie om koloskopiscreeningens värde 2064
Cancer i tjocktarm och ändtarm är en av de vanligaste maligna sjukdomarna i västvärlden, med särskilt hög förekomst i Norden...
WHOs årsrapport handlar om personal – men vem betalar notan? 2066
På Världshälsodagen den 7 april i år offentliggjordes WHOs årsrapport, World Health Report, som i år har hälso- och sjukvårdspersonal som tema. Årtionden av nedskärningar har i många länder lett till undermåliga arbetsvillkor för en stor del av hälso- och sjukvårdspersonalen,... / Anders Jeppsson
Tidningen Apotekets artikel om RLS inte resultatet av någon kampanj 2066
»Bingo«, utropar Bengt Järhult i Läkartidningen 23/2006 (sidan 1985) angående att Tidningen Apoteket skulle ha gått på en kampanj från Boehringer Ingelheim för att prelansera den nya indikationen »rastlösa ben (RLS)« för det tidigare godkända läkemedlet Sifrol...
Varför har Läkarförbundet inget mer att säga i abortfrågan än »vi stödjer förslaget«? 2067
Är den medicinska kunskapen om vad abort i allmänhet, och abortturism i synnerhet, faktiskt innebär så känslig att den måste sopas under mattan? Det undrar Tomas Seidal efter att ha läst Läkarförbundets remissyttrande över utredningen »Abort i Sverige«...
Replik:
Välkomnar debatt 2067
Läkarförbundets rutin i samband med att vi får en remiss och har möjlighet att yttra oss är att vi skickar remissen internt till delföreningar för synpunkter. Därefter sammanställs svaren och diskuteras, ofta i en förtroendemannagruppering... / Catarina Andersson Forsman
Regelbundna genomgångar av äldres läkemedelsanvändning har positiva effekter 2068
Regelbundna genomgångar av äldres läkemedelsanvändning leder till minskat antal läkemedel, ökat välbefinnande hos den enskilde, minskade läkemedelskostnader och ökad kunskap hos personalen om effekter och biverkningar... / Ashok Thakrar
Skräcken för ansvar 2069
»Döm psykiskt sjuka för de brott de begått precis som alla andra medborgare ...« Så skriver Lars Jacobsson i LT 23/ 2006 (sidorna 1822-3). Det är ju det vi gör! Oavsett uppsåt och tillräknelighet! Som enda land i världen. Det är problemet... / Sten Levander
Replik:
Alla är ansvariga för sina handlingar 2069
»Vi ska inte döma psykiskt sjuka för gärningar som är direkta uttryck för deras sjukdom ...« Detta är Sten Levanders huvudinvändning när jag argumenterar för att psykiskt sjuka inte ska särbehandlas när det gäller påföljd för brott som de begår... / Lars Jacobsson
Slutreplik:
Nej till svensk särlösning – rättssystem bör vara likformiga 2071
Lars Jacobsson vill ha en svensk särlösning. Rättssystem bör så långt möjligt vara likformiga i vår internationaliserade värld. Insikten om detta ledde till att vi fick Magnus Erikssons allmänna landslag på 1300-talet... / Sten Levander
Vägen till helvetet med hjälp av IT 2071
Vägen till helvetet är stenlagd med politikernas goda avsikter. Vi har nyligen sett en illustration i SVTs Uppdrag granskning av datajournalsystemet Cosmic från Cambio... / Jan Carlestam
Läkare som förtalar varandra skadar patienterna! 2072
Under mina nu 32 år som legitimerad läkare och allmänläkare har jag tillsammans med mina kollegor i stort sett årligen fått utstå förnedrande uttalanden från sjukhusspecialistkollegor i tidningarna om vår verksamhet och vår kompetens... / Göran Sjönell
Replik:
Läkare som förtalar varandra skadar inte bara patienterna! 2072
Göran Sjönell är en känd allmänläkare med 32 år som legitimerad läkare. Trots att jag inte själv har samma långa erfarenhet har jag ofta sett och hört honom i den massmediala hetluften...

KULTUR

Kvinnoöden i Afrika och Indien – perspektiv i genusdebatten 2073
Under de senaste årens arbete som ögonläkare i Afrika och Indien har jag träffat och arbetat med många kvinnor. Två öden, som beskriver de förhärskande kulturerna i dessa länder, har gripit mig särskilt djupt... / Charlotta Zetterström
Alleslag-Blomsterwatn, kryddnejlikedroppar och andra kuriösa Linnérecept 2075
Linné lämnade Uppsala 1735 för att disputera för doktorsgraden i Holland och för fortsatta studier i botanik. Han återvände efter tre år som medicine doktor och »ärad som en Princeps Botanicorum«...
Citatet, Henrik Lagerlöf: 2076
»Ett barn har de som inte kan få flera. Två barn har de som fick en av varje sort och sedan var nöjda. Tre barn har de som först fick två av en sort och till sist äntligen ett av det andra könet. Fyra barn eller flera har alkoholister eller läkare...