INNEHÅLL NUMMER 39, 2006

LEDARE

Statlig hälsorapport under granskning 2824
Regeringsrapporten om asylsökande barn med uppgivenhetsyndrom (SOU 2006:49) har tidigare fått stark kritik i ett antal artiklar i Läkartidningen, som finns på vår webbplats http://www.lakartidningen.se/engine... / Josef Milerad
I tsunamins efterdyningar 2824
Flodvågskatastrofen i Sydostasien annandag jul 2004 avslöjade allvarliga brister i Sveriges beredskap för att bistå svenska medborgare vid omfattande olyckor utomlands... / Uno Käärik

LT DEBATT

Arbetstidslagen – ett hot mot vård i glesbygd 2828
Vi vill varna för konsekvenserna av den nya Arbetstidslagen om den genomförs i enlighet med den ursprungliga utformningen – konsekvenser som hotar hela hälso- och sjukvården i glesbygd genom svårartade rekryteringsproblem, nedlagd jour och beredskap och nedlagda akutplatser. Det skriver Anders Ehnberg, ordförande i Svensk förening för glesbygdsmedicin, i ett debattinlägg. Föreningens begäran om Läkarförbundets stöd för centrala förhandlingar avvisas av ordföranden Eva Nilsson Bågenholm. / Anders Ehnberg
Svar:
Centrala förhandlingar ingen framkomlig väg 2829
Anders Ehnberg tar i sitt debattinlägg upp en viktig del av sjukvården i Sverige, den som utförs i glesbygd. Förhållanden i glesbygd är inte desamma som på andra håll i landet, men i Hälso- och sjukvårdslagen står att »målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård... / Eva Nilsson Bågenholm

AKTUELLT

Han vill göra sjukvården mer folkhälsoinriktad 2830
Läkare i riksdagen
Närmare femtio läkare kandiderade till riksdagen, de flesta för något borgerligt parti. Två tar nu plats i riksdagen, Lennart Levi (c) och Barbro Westerholm (fp). För båda blir äldrevården en viktig fråga...
/ Agneta Borgström
Hon vill ha samarbete mellan specialitetsföreningarna 2831
Läkare i riksdagen
Ta kål på äldrediskrimineringen i samhället! Ungefär så kommer folkpartisten Barbro Westerholms första motion i riksdagen att rubriceras. Hon riktar också en uppmaning till specialitetsföreningarna runt de äldre...
/ Elisabet Ohlin
Uppsving för e-postkonsultation i Danmark 2832
Danska patienter är allt flitigare med att kontakta sin läkare via e-post. Antalet e-postkonsultationer har femdubblats på bara ett år...
Många läkare negativa till nya industriavtalet 2834
Men svarsfrekvensen är för låg för att dra slutsatser, menar Läkarförbundet
Nästan hälften av läkarna är negativa till det nya industriavtalet, en fjärdedel är i stort positiva och en fjärdedel tar inte ställning. Det är fördelningen bland dem som svarat i en enkätundersökning beställd av Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting...
/ Elisabet Ohlin
Ny sajt om narkos ska förbereda barn för operation 2835
En interaktiv webbplats där barn kan »klicka sig« mellan operationsrum och uppvakningsrum medan clowner berättar vad som händer. Tecknade filmer och dataspel. I november lanseras den nya narkossajten för barn och föräldrar av barnanestesikliniken på Astrid Lindgrens sjukhus... / Agneta Borgström

NOTISER

Läkare blev upphovsrättshjältar 2833
Helsingborgsläkarna Per och Astrid Björgell fick årets ALIS-pris »Upphovsrättens hjältar« vid bokmässan i Göteborg förra veckan. De fick priset för sin upphovsrättsliga kamp mot förlaget Studentlitteratur om rättigheterna till texten i den medicinska fackboken Jourläkarboken som...
Pneumokockvaccinering av barn rekommenderas 2833
Alla små barn bör vaccineras mot pneumokocker, anser Smittskyddsinstitutets referensgrupp för vaccinfrågor, Refvac. Vaccinering bör ske vid tre, fem och tolv månaders ålder. Vaccin verksamt även på små barn har på senare år utvecklats...
Totalt abortförbud föreslås i Polen 2833
Polska högerpartiet »League of Polish Families« vill förbjuda all abort i landet genom en ändring i den polska konstitutionen. Livet ska skyddas från och med befruktningsögonblicket...
Tidigare ordförande dömd för skattebrott 2835
Före detta ordföranden i Svensk förening för allmänmedicin förklarades av Blekinge tingsrätt torsdag den 21 september skyldig till bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll samt skattebrott...
Kalmarmodell på alla akutsjukhus 2835
Kalmarmodellen har varit så framgångsrik att den kommer att införas på landets 76 akutsjukhus från nästa år. Det löftet lämnar kristdemokraternas Chatrine Pålsson Ahlgren. – Vi har gjort detta i alliansens tecken...
Sjukvårdspartiets ordförande slutar efter katastrofval 2835
Kenneth Backgård avgår som ordförande för det nationella Sjukvårdspartiet. Anledningen är partiets dåliga resultat i riksdagsvalet. Enligt Sveriges televisions vallokalsundersökning fick Sjukvårdspartiet, sjvp, bara 0,2 procent av rösterna i riksdagsvalet...
Nyheter i veckan 2836

MEDICINSK KOMMENTAR

Indikationer tyder på ökad risk med läkemedelsstent 2838
Sena stenttromboser ett negligerat problem?
Problemet med sena stenttromboser är högaktuellt och en hett debatterad fråga inom interventionell kardiologi idag. Författarna av artikeln »Läkemedelsavgivande stent kan öka risken för sen stenttrombos« i detta nummer av Läkartidningen belyser just det faktum att man...
/ Ulf Stenestrand

NYA RÖN

Blodtrycksmönstret över dygnet predicerar hjärtsvikt 2840
En svensk populationsstudie, som publicerats i JAMA, visar att ett ökat nattligt diastoliskt blodtryck och ett blodtryck som inte sjunker under natten predicerar hjärtsvikt, oberoende av blodtrycksbehandling och etablerade riskfaktorer för hjärtsvikt. Detta tyder på att konventionell blodtrycksmätning inte fångar upp all riskinformation.
Astma för brett begrepp 2840
Astma är ett alltför brett begrepp för att betraktas som en enda sjukdom. Det anser den prestigefyllda tidskriften Lancet på ledarplats i det augustinummer av tidskriften som i det närmaste helt är inriktat på astma... / Anders Hansen
Läkemedelsavgivande stentar bör användas med urskillning 2841
Vid perkutan koronarintervention (PCI) är restenos ett kliniskt viktigt problem, ibland benämnt PCIs »akilleshäl«. Läkemedelsavgivande stentar (drug-eluting stents, DES) introducerades 2002 för att minska den risk för restenos som finns med vanliga metallstentar (bare metal...
Växtvärk oförklarligt men ofarligt 2841
Växtvärk är ett välkänt fenomen som drabbar barn mellan 3 och 12 års ålder. Värken är oftast som värst nattetid och främst lokaliserad till benen, dock inte lederna (vilket i sig vore ett patologisk tecken på att det kan röra sig om något annat)... / Anders Hansen
Kostintervention och kvalsterreduktion utan effekt vid astma och allergi hos små barn 2842
Kostintervention gav ingen effekt för barn med astma och allergi Den första randomiserade studien av effekten av att modifiera intaget av fleromättade fettsyror i kosten hos barn med ärftlighet för astma visade ingen skillnad mellan kostgrupperna i fråga om förekomst av astma, eksem och atopi. Inte heller kvalsterreduktion gav effekt, vilket visats i tidigare studier. Slutsatsen är att det är viktigt att noga överväga vilka primärpreventiva råd som ges i klinisk vardag.
Även måttlig övervikt ökar risken att dö 2842
Att kraftig övervikt/fetma, med kroppsmasseindex (BMI) över 30, är associerat med ökad mortalitet är väl känt sedan tidigare. Lika grundligt studerad är emellertid inte korrelationen mellan mortalitet och övervikt vid ett BMI mellan 25 och 30... / Anders Hansen
Bakteriella biofilmer kan förklara varför otit hos barn inte läker med antibiotika 2843
Experimentella studier har visat att det finns metabolt aktiva bakterier i odlingsnegativa sekret i mellanörat och att infektion med H influenzae resulterar i bakteriella biofilmer som häftar vid mellanörats mukosa. Data från en studie på barn med sekretorisk mediaotit stöder denna hypotes och kan förklara varför sjukdomen är svår att behandla med antibiotika. Resultatet av studien tyder på att sekretorisk mediaotit kan vara en kronisk sjukdom med akuta exacerbationer.
Likheter mellan ALS och andra neurodegenerativa sjukdomar 2843
Den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateral skleros (ALS) drabbar årligen ca 200 personer i Sverige. De bakomliggande orsakerna är ännu oklara, men felaktig veckning av proteinet superoxiddismutas (SOD) tros bidra till sjukdomsprocessen...

KLINIK OCH VETENSKAP

Läkemedelsavgivande stent kan öka risken för sen stenttrombos 2845
Utvecklingen inom behandlingen av ischemisk hjärtsjukdom är snabb och accelererande. I frontlinjen för både akut och elektiv behandling står i allt högre grad perkutan koronarintervention (PCI)...
Klamydiaepidemin hotar kvinnors reproduktiva hälsa 2848
Longitudinell studie visar behovet av slagkraftig strategi för att bryta trend
Sverige har historiskt sett gått i bräschen och med tidigdiagnostik av gonorré/klamydia och slagkraftiga informationskampanjer för säkrare sex lyckats bryta tidigare gonorréepidemier och halverat 1990-talets höga klamydiaincidens. Nu är det dags för krafttag igen! Den pågående klamydiaepidemin måste hejdas. På sikt hotar den kvinnors reproduktiva hälsa, eftersom klamydia kan leda till senkomplikationer som tubarrelaterad infertilitet och ektopisk graviditet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Klamydiaepidemin hotar kvinnors reproduktiva hälsa 2848
Longitudinell studie visar behovet av slagkraftig strategi för att bryta trend
Forskargrupper i Sverige var under slutet av 1990-talet bland de första att påvisa signifikant nedgång av akut salpingit och ektopisk graviditet hos sexuellt aktiva kvinnor; nedgången ansåg man hade uppnåtts genom att klamydiaincidensen i samhället halverats tack vare riktad och...
WITH ENGLISH SUMMARY

Psykologisk första hjälp i samband med katastrofer och olyckor 2855
Grundidéerna för den nuvarande synen på tidiga insatser för att stödja människor efter potentiellt traumatiska händelser väcktes av Caplan [1]. Denne introducerade i sitt klassiska arbete begreppet primär prevention... / Per-Olof Michel WITH ENGLISH SUMMARY

Interaktioner mellan gener och miljö 2859
Predicerar kriminalitet, depression och alkoholberoende
Alkoholism, depression och ungdomsbrottslighet är tre exempel på psykosociala alternativt neuropsykiatriska störningar, vilka är utomordentligt kostsamma för såväl samhälle som individ...
/ Kent W Nilsson WITH ENGLISH SUMMARY

Sex – bara för rika och friska? 2865
PDE5-hämmare blev för dyra för män med låg inkomst
Erektil dysfunktion kan idag framgångsrikt behandlas med PDE5-hämmare. Men manlig sexuell funktion och samliv tycks idag förbehållet framför allt friska män (dvs de med normal erektionsförmåga) och de som har råd med läkemedelskostnaden. Detta är slutsatsen av en enkätundersökning där kostnadens betydelse i sammanhanget för första gången studerats. Avskaffandet av högkostnadsskyddet i april 2002 fick betydande konsekvenser för 86 procent av män i låginkomsthushåll, medan endast 35 procent av män i höginkomsthushåll påverkades.
/ Peter Ströberg WITH ENGLISH SUMMARY

Incidensen av endoftalmit efter kataraktoperation har minskat 2868
Nationell registrering hittade riskfaktorerna
Nationella kataraktregistret startade 1992 [1]. Redan från början var anslutningen stor. Antalet registrerade operationer har varje år kunnat jämföras med det antal som rapporterats till en annan oberoende registrering (Sveriges ögonläkarförening)...
/ Mats Lundström WITH ENGLISH SUMMARY

ABC om Synkope 2871
Synkope, eller svimning, är en vanlig orsak till besök på medicinakuten. Tillståndet kan vara benignt men också potentiellt livshotande – en snabb bedömning av patienten är därför viktig. Utredningsschema och förslag till behandling presenteras. / Anette Jemtrén

PATIENTSÄKERHET

Engelskt TTT-koncept skall ge ökad patientsäkerhet vid operationer 2877
Ny satsning på bättre klinisk skicklighetsträning
– Det var en väldigt bra kurs, mycket inspirerande. På väg hem satt jag och min kollega och pratade om hur vi skulle förändra undervisningen på kliniken...

DEBATT OCH BREV

Bild- och funktionsmedicin – ny specialitet med stora utvecklingsmöjligheter 2883
Den nya specialiteten bild- och funktionsmedicin kommer att spela en väsentlig roll för patientbunden diagnostik i svensk sjukvård. Men bredden i kunskapsinnehållet medför ett behov av subspecialisering, bla för att uppnå och bevara spetskompetens inom olika områden...
Psykiatrin är inte mogen för tvångsbehandling i öppenvården 2885
Miltonutredningens förslag om tvång i öppenvården måste förkastas. Den psykiatriska psykosvården bör omskapas i grunden med mobila psykosteam, små och personliga vårdavdelningar och ett nytt förtroende för hur patienternas självläkande resurser kan stödjas... / Johan Cullberg
Om godkända ansökningar läggs ut på nätet behövs inget nytt studieregister 2886
Enligt beslut av »The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)« måste alla kliniska studier som påbörjades efter juli 2005 vara registrerade i en öppen databas för att få publiceras i vetenskapliga tidskrifter [1]... / Per Aspenberg
Brottsbalkens principer kan inte underskattas! 2887
Min gamle arbetskamrat Ants Anderson vill behålla Brottsbalksprinciperna som började gälla 1964 (Läkartidningen 37/2006, sidorna 2668-71). I resten av världen, inklusive våra grannländer, råder en annan ordning, som har 2300 år på nacken... / Sten Levander
Iscador och Helixor är inte läkemedel! 2887
Sedan 1993, när Läkemedelslagen trädde i kraft, har mistelpreparaten Iscador och Helixor försålts i Sverige som läkemedel. Läkemedelsverket inväntar dokumentation från tillverkarna inför beslut om godkännande. Läkare kan förskriva preparaten på patientens begäran...
Replik:
Inget absolut slutdatum bestämt 2888
Gunnar Eckerdal har givetvis rätt i att det är otillfredsställande att mistelpreparaten fortfarande är s k frilistade, dvs kan säljas trots att lagstiftningen om naturmedel för injektion upphävts och att modern effektdokumentation till stöd för deras användning som läkemedel...
Patienter som inte kan betala hålls kvar på sjukhuset med tvång 2888
Patienter som inte kan betala sjukhusräkningen blir kvarhållna med tvång. Detta framgår av en rapport från Human Rights Watch (HRW)och Burundian Association for the Protection of Human Rights and Detained Persons, »A high price to pay: The detention of poor people in hospitals«,...
Fördomsfulla tillmälen 2890
AT-läkaren Martin Sandelin delar uppenbarligen inte min syn på det ofödda barnet – och där kan man givetvis ha olika uppfattningar (Läkartidningen 38/ 2006, sidan 2764). Exakt vad i det jag skrivit som Sandelin irriterar sig över framgår inte av hans korta inlägg... / Tomas Seidal
Slutreplik:
Viktig konsumentupplysning 2890
Trots diverse protester tar Seidal till sig min kritik. »Ordförande för JA till Livet« som tillägg under de övriga titlarna är viktig konsumentupplysning. Den serie av »fördomsfulla tillmälen« som Seidal hänvisar till grundar sig i en sökning på nätet där Seidals namn figurerar... / Martin Sandelin
Uppmuntra den naturliga längtan att föda 2890
Staffan Bergström, Marc Bygdeman, Margareta Rehn, Christina Rogala, Kajsa Sundström och Catharina Zätterström efterlyser en diskussion om abort och reproduktiv hälsa i debattinlägg i Läkartidningen 30–31 och 37/2006 (sidorna 2238-9 respektive 2665-6)...

KULTUR

Norsk läkarutbildning ett steg mot universitet i Göteborg? 2891
I september 1945 kom 23 norska medicinstudenter till Göteborg. Ett halvår senare kom ytterligare 15. De allra flesta i den första gruppen hade kommit som flyktingar till Sverige i samband med den tyska ockupationsmaktens tillslag mot Oslo Universitet den 30 november 1943...

FÖRBUNDSNYTT

Information 2880
Information om tredje nationella konferensen om patientsäkerhet bl a.

ENDAST PÅ WEBBEN

Lasker-pris till den kognitiva terapins fader
Aaron T Beck har belönats med årets Albert Lasker Award i klinisk medicinsk forskning.
Läs mer
Läkemedelsstent kan orsaka hjärtinfarkt
Under Världskongressen i kardiologi 2–6 september har problematiken med läkemedelsstentar hamnat i strålkastarljuset. I tre artiklar belyses problemet med sena stenttromboser, och ställer frågan om vi har bytt ett relativt ofarligt problem med restenos mot sena stenttromboser som ger hjärtinfarkt och plötslig död.