INNEHÅLL NUMMER 36, 2007

LEDARE

BMJ tar upp Gillberg-affären
Ett långt och initierat reportage i veckans BMJ tar upp konflikten mellan den kände barnpsykiatern Christopher Gillberg och hans antagonister sociologen Eva Kärfve och barnläkaren Leif Elinder. Efter åratal av hätsk debatt om ADHD i allmänhet och Gillbergs forskning i synnerhet fick Kärfve och Elinder genom ett omtvistat domstolsutslag rätt till Gillberg-gruppens patientjournaler. / Josef Milerad
Lika vård, inte ökad regional makt! 2483
Framtidens sjukvård – finansiering, styrning och struktur heter det program som Läkarförbundet efter ett långvarigt internt utredningsarbete lade fram år 2004. Där sammanfattas vår syn på hur Sveriges hälso- och sjukvård bör reformeras, dels för att komma till rätta med dagens brister, dels för att möta framtida krav. Under Ansvarskommitténs arbete har förbundsledningen fortlöpande presenterat ståndpunkterna i detta program för utredningen.

LT DEBATT

Mötet mellan läkare och patient:
Läkekonst eller intygsteknik? 2485
När vi nu hamnat där vi är – med ett allmänt drev mot sjuka människor – kanske det vore bättre att ta steget fullt ut och separera sjukskrivningsprocessen från läkandeprocessen. För de flesta läkare skulle det vara ett lyft att veta att den enda anledningen för patienten att söka läkare är behovet av läkarens läkekonst, inte dennes förmåga att skriva »bra« sjukintyg, skriver Åke Åkesson på LT Debatt.
Apropå ... en pågående debatt:
Evidensen för vinstdrivande sjukvård? 2486
Som Eric Bertholds påpekar i Läkartidningen 35/2007 (sidan 2450) har ingen referens framförts som skulle stödja den vinstdrivna vårdens förträfflighet. För att råda bot på det dåliga faktaunderlaget gjordes en litteratursökning på PubMed på temat vinstdrivande sjukvård...

AKTUELLT

»Avlönad men inte köpt« 2488
Intervjun
Lars Erik Rutqvist har en gedigen karriär som kliniker, forskare och chef inom onkologi bakom sig. Men han lämnade sjukvården och började som koncernansvarig för vetenskapliga frågor på Swedish Match. Nu försvarar han snuset på arbetstid.
En onkologs väg till ett tobaksbolag 2490
Lars Erik Rutqvist saknar kontakten med patienterna. Men sjukvården längtar han inte tillbaka till.
Morgonluft för starta eget-planer 2491
Ovanligt många vill gå Läkarförbundets starta eget-kurs i år. Men alla vågar inte stå för sina planer inför arbetsgivaren... / Elisabet Ohlin
Vad frågar läkare dig oftast om? 2492
Några frågor till stefan norell, auktoriserad revisor, som föreläser om starta eget-frågor
– Det handlar ofta om det som tangerar det privata, vad som är avdragsgillt. Men det är kanske inte de väsentligaste frågorna. Vad svarar du? – Man ska akta sig för att konstruera situationer där man försöker få avdrag för privata kostnader...
Avtal 2007:

Fler lokala avstegsavtal behövs 2494
Arbetstidsfrågan är fortfarande knäckfrågan i avtalsförhandlingarna med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Och lösningen är fler lokala avstegsavtal, enligt Läkarförbundets Eva Nilsson Bågenholm. Foto: Hans Pettersson
Starkt stöd i Läkarförbundet för nationellt styre av vården 2494
»Ett överraskande starkt stöd för Läkarförbundets inslagna politik.« Så sammanfattar Kåre Jansson, förbundets utredningschef, delföreningarnas syn på Ansvarskommitténs förslag. Majoriteten vill liksom förbundet se nationell styrning av vården i stället för ökad regional makt.

NOTISER

Apoteket nekar till att lämna uppgifter till Konkurrensverket 2492
Apoteket sa förra veckan nej till att svara utförligt på de detaljerade frågor som Konkurrensverket ställt angående bolagets framtida åtgärder inför avvecklingen av apoteksmonopolet, se LT nr 34...
Kritiserad landstingsdirektör i Västmanland slutar 2492
Trots att det varit känt sedan i våras att Jan Brithon slutar som landstingsdirektör när hans förordnande går ut till årsskiftet är det först nu sökandet efter en efterträdare påbörjas på allvar...

MEDICINSK KOMMENTAR

Hjärt–kärlsjukdom ökar risken för njursvikt 2495
En amerikansk studie har visat på starka samband mellan förekomst av hjärt–kärlsjukdom och risk att utveckla kronisk njursvikt. Det är därför viktigt att vara observant på utveckling av kronisk njursvikt hos hjärt–kärlsjuka patienter. Tidig behandling med ACE-hämmare kan troligen minska risken för allvarlig njurpåverkan.

NYA RÖN

Insulinsekretion förutsäger viktnedgång 2496
Under senare år har ett flertal välgjorda fetmabehandlingsstudier undersökt frågan om huruvida kostens sammansättning har effekt på viktnedgångens storlek. Frågan är om lågfettkost eller lågkolhydratkost är effektivast eller om kolhydratdosen (glycemic load, GL) kanske är av...
Koppling mellan stress och övervikt 2496
Det har hävdats att kroniskt stressade individer löper ökad risk att gå upp i vikt jämfört med individer som inte stressar trots samma kaloriintag. Nu tror sig en grupp amerikanska forskare veta varför...
75 procent av alla amerikaner är överviktiga år 2015 2497
Tre fjärdedelar av alla amerikaner kommer att vara överviktiga år 2015. Det beräknar en amerikansk forskargrupp i en studie presenterad i Epidemiologic Reviews. Forskarna har gjort en metaanalys över studier av amerikaners vikt som publicerats perioden 1990–2006...
Överviktskirurgi kan verkligen rekommenderas för rätt patient 2497
DeMaria har i New England Journal of Medicine presenterat en läsvärd genomgång av indikationer för och resultat av överviktskirurgi. I artikelns kliniska vinjett presenteras en 44-årig kvinna som under de senaste tio åren behandlats för diabetes, högt blodtryck och...
Ökad strokerisk bland medelålders kvinnor kan bero på övervikt 2497
Kvinnor i åldern 45–54 år löper mer än dubbelt så hög risk att drabbas av stroke som män. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Neurology. Forskarna har tittat på ett amerikanskt material omfattande drygt 17000 individer mellan 35 och 64 år som följdes perioden...
Långtidsprevention med ASA – osäkert läge om dos och tid 2498
Miljontals patienter behandlas med acetylsalicylsyra (ASA) år efter år för primär eller sekundär prevention av hjärt–kärlsjukdomar på basen av åderförkalkning. Allt fler av dessa patienter blir äldre, men endast en liten andel äldre har deltagit i tidigare studier...
Obligatorisk HBV-vaccination föreslås 2498
Hepatit B bör införas i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige. Det menar en grupp forskare från ett flertal länder, bland dessa Ola Weiland, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, i en artikel presenterad i tidskriften Lancet...
Folat minskar risken för stroke 2498
Folattillskott minskar risken för stroke. Det visar en metaanalys som presenteras i Lancet. Det är forskare från USA och Kina som slagit samman ett antal studier över folattillskott. Åtta av dessa hade stroke som effektmått...
Folsyraberikning angelägen för riskgrupper 2499
Flera länder har genomfört tvingande berikning av cerealieprodukter med folsyra, tex USA sedan januari 1998 och Kanada sedan november 1998, för att om möjligt reducera uppkomsten av neuralrörsdefekter under den tidiga fosterutvecklingen...
Folsyratillskott minskar risken för läpp-, käk- och gomspalt 2499
Folsyrabrist är känt för att ge ansiktsspalter på gnagare. Studier på människa har emellertid givit motsägelsefulla resultat. Frågan har emellertid väckts och är relevant i länder där tillsättning av folsyra till födoämnen inte är tillåten...

KLINIK OCH VETENSKAP

Graviditet vid MS kräver initierad rådgivning och anpassad terapi 2500
God chans till komplikationsfri graviditet, normal förlossning och friskt barn
Graviditet vid MS kräver initierad rådgivning och anpassad terapi. Chanserna till komplikationsfri graviditet, normal förlossning och friskt barn är goda. Graviditet kan eventuellt ha en gynnsam effekt på MS-sjukdomens förlopp och risken för sekundärprogression. Figuren. Frekvensen MS-skov sjunker under graviditet, som mest i tredje trimestern; direkt efter förlossningen ökar skovfrekvensen tillfälligt kraftigt, för att sedan sjunka i nivå med den frekvens kvinnan hade före graviditeten.
QF-PCR eller karyotypering vid fosterprov
oftast inte kvinnans beslut 2507
Svårt ge underlag för informerat val
I Stockholm har gravida kvinnor sedan två år kunnat välja QF-PCR (kvantitativ fluorescent polymeraskedjereaktion) som analysmetod vid fosterprov som alternativ till traditionell karyotypering. En enkätstudie av cirka 1 000 provtagna kvinnor visar att mer än hälften dock uppfattat att de inte valt analysmetod själva. Detta visar på svårigheterna att ge komplicerad medicinsk information och att rutinerna för informationen i samband med fosterprov bör ses över.
Lustgasinhalation bra behandling vid procedursmärta hos barn 2512
Barn genomgår i olika grad diagnostiska och terapeutiska, smärtsamma procedurer inom sjukvården. Exempel är venös provtagning/venflonsättning, rengöring av sår, lumbalpunktion och intraartikulära punktioner... WITH ENGLISH SUMMARY

Levertransplantation vid metastaserande neuroendokrina tumörer 2519
Symtomfrihet och bot visad
Metastaser från neuroendokrina tumörer som karcinoider och endokrina pankreastumörer (EPT) har ofta långsam tillväxt och kan vara begränsade till levern under relativt lång tid...
Pionjärers arbete i motvind födde två nya medicinska specialiteter 2525
De flesta läkare har någon gång sänkt huvudändan på en patient med lågt blodtryck. Och många småbarnsföräldrar har fått hembesök av BVC-sköterskan, som berättat för dem hur man kan minska risken för att barnen ska råka ut för en olyckshändelse... WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Ung kvinna dog av vinkristin administrerat spinalt 2529
Vinkaalkaloider bör endast ges som intravenös infusion via minibag
Hongkong den 7 juli 2007: En 21-årig kvinna avlider sedan man av misstag administrerat vinkristin spinalt...
Misstänkt uretärsten var koloncancer 2529
Positivt F-Hb borde lett till vidare utredning av mag–tarmkanalen
Den preliminära diagnosen uretärsten var rimlig, men då provsvaret om blod i avföringen var positivt borde allmänläkaren genast ha omprövat sin diagnos och planering samt ordnat remiss för vidare undersökning av mag–tarmkanalen. Patienten hade koloncancer...
Symtom och övervikt motiverade arbetsprov och ekokardiografi 2530
Patientens symtom i kombination med övervikt skulle kunna tyda på risk för hjärt–kärlsjukdom. Han borde därför ha utretts vidare med bland annat arbetsprov och ekokardiografi för att klargöra orsaken till andfåddheten...

DEBATT OCH BREV

Marknadslösningar favoriserar efterfrågan och inte behoven 2532
Det är ojuste att välja ut enskilda variabler som sanningsvittnen till om privat eller offentlig sjukvård är bäst! Det är en helhet som måste bedömas, där också rättviseaspekten finns med...
Svartmålningen av svensk sjukvård svår att motivera vid en internationell jämförelse 2533
Johan Fischer påstår felaktigt i Läkartidningen 34/2007 (sidan 2358) att motståndarna till vinstdriven vård i den pågående privatiseringsdebatten argumenterar utan att presentera några förslag för att »reparera vårt Offentliga haveri«...
Genmäle från Apoteket AB:
Kundcentrum en av våra bästa effektiviseringar 2534
Läkartidningen publicerade i 34/2007 en artikel om Apoteket AB – »Apoteket mobiliserar« – med en del felaktigheter och påståenden som behöver rättas till...
Kommentar:
Alla sidor får komma till tals 2534
Apotekets varumärkesdirektör Eva Fernvall vill rätta till en del »felaktigheter och påståenden« i artikeln »Apoteket mobiliserar« i Läkartidningen 34/2007. De påståenden som Fernvall vill korrigera framfördes av kritiker till Apoteket...
Slutreplik om läkaretiken:
Symbolfrågor får alltför stor plats i diskussionen 2535
Thomas Flodin är överens med mig om att man skall använda antika citat med försiktighet [1]. Utmärkt! Mitt inlägg [2] var i första hand framprovocerat av, att han i ledaren [3] åberopade avsnittet ur den hippokratiska eden i såväl det inledande som det avslutande stycket utan...
Legitimerad rökare? 2536
Rökning uppfattas ibland som en privat angelägenhet. Men rökning kan skada andra indirekt, kan »smitta« genom att andra lockas att röka, och kostar skattebetalarna stora belopp för vård av tobaksrelaterade sjukdomar...
Rökande KOL-patienter 2536
I Läkartidningen 24–25/ 2007 finns publicerade tre artiklar angående sjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). I en faktaruta till artikeln »Behov av samlade riktlinjer för oxygenbehandling i hemmet« (sidan 1903) nämns tre kontraindikationer till oxygenbehandling i...
Replik:
Rökning kontraindikation till syrgasbehandling i hemmet 2536
Vi tackar doktor Börje Bager för hans kommentar angående svårigheterna med syrgasbehandling dygnet runt och kravet på rökstopp för syrgasbehandling i hemmet. Riktlinjer för oxygenbehandling i hemmet är skrivna för att ge rekommendationer utifrån den evidens som finns idag...
Ytterligare underlag till JO-anmälan av Försäkringskassan? 2537
Jag läste med stort intresse om Åke Åkessons JO-anmälan av Försäkringskassan i Kalmar i LT 32–33/2007 (sidan 2223). Mot bakgrund av mina erfarenheter som sjukskriven i vintras tror jag att Åke Åkessons teori om felaktiga direktiv till Försäkringskassan är helt korrekt...
TrioBe - »less is more«? 2537
TrioBes marknadsförare har onekligen goda nerver – »less is more« (Läkartidningen 35/2007, sidan 2443)! Inom forskarvärlden ifrågasätts idag värdet av vitaminprofylax. Mängden av vitamin B12 i TrioBe är inte dokumenterad för långtidsprofylax [1]...
Ett illa valt exempel 2538
Distriktsläkare Åke Åkesson reagerar i Läkartidningen 35/2007 (sidan 2447) på att Försäkringskassan inte kontaktar honom i egenskap av intygsskrivande läkare utan istället kontaktar de försäkrade...
Här är referenserna! 2538
Eric Bertholds efterfrågar i Läkartidningen 35/2007 (sidan 2450) referenser till bl a vår artikel Kaalhus R, Nilsson A, Stolt M. Försök inte göra oss till några skumma kapitalister. Läkartidningen 2007; 104:2004...
Intressant att BMJ publicerade »hajpat nonsenslarm« om HPV 2538
Jorma Paavonen mfl [1] beskriver sina resultat i en studie där ett HPV-vaccins effektivitet analyseras hos 9258 kvinnor i åldrarna 15–25 år. Som kontrollgrupp fungerar 9267 kvinnor i samma åldrar – dessa kvinnor fick hepatit A-vaccin...
Replik:
Hälsoalarmister – en verklig hälsofara 2538
Alla verksamma preparat kan ha oönskade bieffekter – så även HPV-vacciner. Dokumenterade biverkningar skall dock inte förväxlas med Judicial Watch och Janice Hopkins Tannes ovederhäftiga skräckrapporter...

KULTUR

När vi dör blir vi goda 2539
Kultur
Åttiosju procent av dem som föds levande kan räkna med att bli pensionärer. Därefter drömmer vi alla om den s k livskurvans rektangularisering: Att vi får leva friska ett tag till, för att sedan dö knall och fall en mörk dag i november när det är regnigt och disigt, när vi har ont överallt i kroppen och då det ändå inte går något bra på TV. Den kliniska verkligheten är naturligtvis en annan. Tavlan Karl XII:s likfärd av Gustaf Cederström Foto: Nationalmuseum
Citatet:
Herbert Olivecrona: »Min svett är steril« 2540
Olivecrona var svensk neurokirurgis grand old man och skapade en helt ny modern specialitet. Han var professor vid Karolinska institutet 1935–1960. Olivecrona var magnifik i sin framtoning och totalt beslutsam i utvecklingen av den nya kirurgin – även om...
Medicinens mål i historisk och filosofisk belysning 2542
Recension
Goals of medicine in the course of history and today. A study in the history and philosophy of medicine. Författare: Fleischhauer K, Hermerén G.
Bra lärobok i medicinsk statistik för icke-statistiker 2543
Recension
Introduktion till medicinsk statistik. Författare: Johan Bring, Adam Taube.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2557
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Revirstrid mellan läkare och ambulanssjuksköterskor i Skåne
En schism har brutit ut mellan ledningen för ambulanssjukvården i Skåne och sjuksköterskorna. Konflikten handlar om läkarnas medverkan i den prehospitala akutvården. Nu begär chefläkare Poul Kongstad att Läkarförbundet tar ställning.
Rätten att få avstå från livsuppehållande behandling
Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har utarbetat nya riktlinjer för läkare när det gäller att avstå från att sätta in livsuppehållande behandling eller att avsluta livsuppehållande behandling. Dessutom har delegationens ordförande Niels Lynöe skrivit en förtydligande kommentar med anledning av ett tidigare inlägg på debattplats.
Amerikansk fetmaprognos chockerar
Enligt beräkningar kommer 75 procent av alla amerikaner att vara överviktiga år 2015. Nya studier visar att fetma kan vara en orsak till att stroke ökar bland kvinnor och att förhöjda halter av stresspeptider har samband med fetma. Frågan om kostens sammansättning har belysts i flera fetmabehandlingsstudier. Kirurgi har i studier visats vara den bäst dokumenterade behandlingen vid övervikt.
Folsyraberikning minskar risk för fostermissbildningar
Folsyraberikning av cerealier har visat sig minska antalet nyfödda barn med ryggmärgsbråck. En ny norsk studie visar att folsyratillskott minskar risken för en annan fostermissbildning, läpp-, käk- och gomspalt. Folatbrist förekommer vid glutenintolerans, dåliga kostvanor, alkoholproblem etc. Kvinnor i dessa riskgrupper bör identifieras och behandlas med folsyra redan före konceptionen. Foto: Science Photo Library

Livsfarliga partydroger: A2 och hostmediciner 2606
Intresset ökar hos svenska ungdomar
Missbruket av hallucinogena droger ökar hos svenska ungdomar. Den misstanken framför svenska läkare. Det handlar bland annat om hostmediciner av typen dextrometorfan och den amfetaminliknande substansen A2. A2 användes tidigare som avmaskningsmedel, men förekommer idag inte som läkemedel i Sverige.