INNEHÅLL NUMMER 10, 2009

LEDARE

Viktminskning i semmeltider
Övervikt är ett problem som från folk­hälso­synpunkt börjar bli lika allvarligt som rökning, enligt en svensk studie, utgången från data erhållna vid mönstring, som nyligen publicerats elektroniskt i BMJ... / Jan Östergren
Läkemedelsinformation på bättre villkor 655
Den helt dominerande läkemedelsfrågan just nu är omregleringen av apoteksmarknaden. Vi möts dagligen av rubriker om sparkade generaldirektörer, nyckelpersoner som rekryteras hit och dit, spelet om handelsmarginalerna och strider kring kompetenskraven för läkemedelsansvariga...

LT DEBATT

Dags att få bukt med hemlösheten i Stockholm 657
Brister inom främst bostads- och sjukvårdspolitiken, och problem med samverkan mellan olika vårdgivare, är några orsaker till hemlöshetsproblematiken i Stockholm. Den bostadslöse missbrukaren hamnar dessutom i ett slags moment 22-situation. Det skriver Jan Halldin på LT Debatt.

AKTUELLT

»Att vara tydlig behöver inte vara detsamma som att vara repressiv« 660
Lars-Erik Holm vill ta i med hårdhandskarna mot överbeläggningarna
Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm har flera gånger påtalat att myndigheten nu måste sätta ner foten när det gäller bland annat brister i äldrevården, ojämlikheten i vården, patientsäkerheten i allmänhet och vårdplatsbristen i synnerhet. Men när ska han gå från ord till handling?
Arbetsmiljöverket förbjuder Sahlgrenska stänga vårdavdelning 666
Christina Berntsson: »Det var rena krigssjukvården«
Medicinkliniken vid Östra sjukhuset i Göteborg har drabbats av akuta arbetsmiljöproblem på grund av överbeläggningar. Nu förbjuds sjukhuset vid vite av 500 000 kronor att stänga en vårdavdelning som skulle ha stängts efter nyår. Uppdaterad 090226 kl 17.30

MEDICINSK KOMMENTAR

Militär – ett riskyrke? 668
Militär aktivitet innebär hög fysiologisk belastning med risk för extrema stressbelastningar med katekolaminpåslag etc i »skarpt läge«. Hjärtscreening (som också innefattar EKG) av mönstrande rekryter förefaller rimlig.

NYA RÖN

Var tredje extremt för tidigt född pojke blir synsvag eller blind 670
Ökad överlevnad bland extremt prematurfödda barn skapar en population av barn med hög förekomst av funktionshinder. Många studier har rapporterat om prematuritet som orsak till morfologiska och funktionella störningar i öga och synsystem, men få har fokuserat på...
Tv-tittande kopplat till depression hos tonåringar 670
Drygt 4 000 amerikanska tonåringar har fått uppge hur mycket tid de ägnade åt elektroniska medier. En uppföljning sju år senare visade högre förekomst än normalt av depression, särskilt bland dem som tittade mycket på tv och särskilt bland männen.
Nikotin i ungdomen ökar risken för depression i vuxen ålder 671
Att röka i ungdomen kan öka risken för depression och ångest i vuxen ålder även om det bara rör sig om några enstaka cigaretter. Det är det huvudsakliga resultatet av en djurstudie som presenteras i tidskriften Neuropsychopharmacology...
Alkohol som skydd mot hjärtinfarkt skyddar inte alla 671
Måttlig alkoholkonsumtion har associerats med minskad risk för kranskärlssjukdom, även om flera frågetecken finns angående effekten, mängderna och mekanismerna. I en analys utgående från Whitehall II-studien av brittiska statstjänstemän har effekten på insjuknande i hjärtinfarkt...

KLINIK OCH VETENSKAP

Pliktverket fortsätter ta EKG vid värnpliktsmönstring 672
Utredning har visat på nyttan – dilemma hantera patologiska EKG-fynd
En utredning som Pliktverket nyligen genomfört har visat på nyttan av att ta EKG som del i den medicinska prövningen vid värnpliktsmönstring. Ett dilemma kan dock vara att hantera patologiska EKG-fynd, bland annat med tanke på de praktiska och psykosociala konsekvenserna för en ung person.
Ögon- och synförändring vanligt hos adopterade från Östeuropa 676
Originalstudie
Sedan början av 1990-talet har adoptioner från Östeuropa, inklusive Sovjetunionen, ökat markant [1, 2]. Barn från Östeuropa är en relativ ny grupp av adopterade barn med en till viss del annorlunda social bakgrund än barn adopterade från andra länder...
WITH ENGLISH SUMMARY

Diskbråckskirurgi polikliniskt 679
Säkert och uppskattat alternativ för selekterade patienter
Elektiv diskbråckskirurgi kan i stor utsträckning utföras polikliniskt, och oftast behöver vårdtiden inte överstiga ett dygn. Det visar en studie från Stockholm Spine Center, där diskbråckskirurgi introducerades som dagkirurgisk åtgärd på försök år 2003.
Trombocytopeni kan vara HIT 682
Heparinbehandling kan ge livshotande låga trombocytvärden
En 54-årig kvinna hade, efter att ha arbetat i jordbruk i många år, blivit sjukskriven på grund av artrosbesvär. Hon fick en protes inopererad i vänster knä i november 2004, och behandlades med sedvanlig postoperativ profylax med dalteparin (Fragmin)...
Ljumskbråcket som försvann! 686
Ligamentum rotundum-varicer: knöl i ljumsken under graviditet
Varicer i ligamentum rotundum är en ovanlig orsak till knöl i ljumsken under graviditet. Knölen debuterar vanligen efter graviditetsvecka 20 och försvinner spontant inom 2 månader efter förlossningen...
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Tidigare cancer kräver mer noggrann utredning 690
Att utreda en tidigare bröstcancerpatient med smärtor som ett »normalfall« och uppmana henne att återkomma vid ytterligare försämring duger inte. Utredningen måste drivas vidare i syfte att utesluta cancer...
Smärtpatient dog av överdos metadon 690
Ansvarsnämnden friade specialistläkare trots oaktsamhet i ordinationen
Efter att ha prövat många smärtstillande preparat utan framgång ordineras patienten metadon att själv trappa upp till önskad smärtstillande effekt. Oaktsamt, anser Ansvarsnämnden...

DEBATT OCH BREV

Viktiga studier – som måste sättas in i sitt sammanhang 691
Vårdrelaterade infektioner och urologi:

Vi välkomnar dessa studier, men de måste sättas i sitt rätta perspektiv. Siffrorna ger en tydlig signal att det är något som är fel i vårt land och att det inte går att fortsätta att banta sjukvårdsresurserna och sträva efter en orimlig effektivitet med negativ påverkan på patientsäkerheten, skriver urologen Magnus Grabe med flera.
Vad är punktprevalensstudier bra för? 692
Går det att på två år halvera förekomsten av vårdrelaterade infektioner inom svensk sjukvård, och kan man i så fall visa detta med årliga punktprevalensstudier? En nationell punktprevalensstudie av vårdrelaterade infektioner räcker – utnyttja resultaten till riktade studier...
Replik:
Mätningar leder till förbättringar 694
Syftet med den nationella satsningen mot vårdskador är utveckla metoder för att bygga kunskap och få fram mätbara data som grund för en långsiktig och hållbar utveckling av svensk sjukvård så att den också blir den patientsäkraste i världen...
Replik till Stig Nyman om Nya Karolinska:
Stöd och respektera sjukvårdspersonalen! 695
Landstingsrådet Stig Nymans bild av vad och vem som utvecklar KS/svensk sjukvård, och vilka faktorer som avgör sjukvårdens kvalitet och utveckling, är så förvrängd att den kräver en replik, skriver överläkaren Magnus Lichtenstein.
Replik till Elisabeth Fernell:
Icke-medicinska faktorer påverkar diagnostiken 696
I LT 8/2009 uttrycker Elisabeth Fernell, med hänvisning till min artikel i ämnet [1], farhågor att begreppet »kultursjukdom« är en etikett som ska släta över och dölja medicinska problem, företrädesvis kognitiv funktionsnedsättning [2]. Jag delar många av hennes farhågor...
Behandlingen av motion 63 till Läkarförbundets fullmäktige:
Missförstånd eller medveten ovilja? 697
Anständigheten kräver att Läkarförbundet upphäver uteslutningen av de två läkare som friades i tingsrätten 1988 för mordet på Catrine da Costa, skriver överläkarna Lars Berggren och Johan Lagerfelt och anklagar Läkarförbundets centralstyrelse för att tiga ihjäl frågan.
Replik:
Uteslutningen vilade på vederhäftig grund 698
Som framgår av mitt och Rolf Kristenssons tidigare svar i ämnet ( LT 3/2008, sidan 140) anser jag att beslutet 1991 om uteslutning vilade på vederhäftig grund...
Fick nobben i PIL – högskoleprovet blev bingo 698
Det hela började med att min son Adrian blev sjuk i adrenoleukodystrofi då han var 5 år. Jag grät i två år. Jag startade en föräldraförening för vitsubstanssjukdomar. Sedan bestämde jag mig för att bli läkare, skriver Harriet Nyström, specialist i medicinsk radiologi.

KULTUR

Linnés okända intresse
för ögonens åkommor 699
Seendets mysterium och ögats sjukdomar var ett område som intresserade Carl von Linné. Som professor i Uppsala föreläste han gärna och fängslande om bland annat ”lapparnas ögonbesvär”, en företeelse som han studerade under sin lappländska resa.
Mindfulness – ett redskap för att möta verkligheten 702
Recensioner
Mindfulness i vardagen. Vägar till medveten närvaro. 240 sidor, tränings-CD ingår. Författare: Ola Schenström. Förlag: Viva; 2007. ISBN 978-91-85675-05-0. Recensent: Leena Maria Johansson, docent, psykiater, leg psykoterapeut...

MEDDELANDEN

Meddelanden, Disputationer, Kalendarium mm 720-21
Ladda ner sidan i pdf, klicka på länk ovan!...

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkaren släppt ur häktet
På måndagseftermiddagen släpptes den narkosläkare som sedan i fredags suttit häktad misstänkt för dråp. Dråpmisstankarna mot läkaren kvarstår. Uppdaterad 09-03-10 kl 17:55
Kritik från OECD för svensk »sjukskrivningskultur«
Sverige får kritik från OECD för att ha skapat en »sjukskrivningskultur« och för att ha medikaliserat ett arbetsmarknadsproblem. Sverige har högst andel sjukskrivningar bland undersökta länder i Europa.
Björn-Ove Ljung ny vd för IPULS
Handkirurgen Björn-Ove Ljung blir ny vd för IPULS, Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige, från och med maj månad.
Läkaren begärd häktad
En specialistläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm har begärts häktad misstänkt för mord alternativt dråp på en liten flicka. Läkaren nekar till att ha dödat barnet. Socialstyrelsen skrev i ett Lex Maria-beslut i oktober att de sammantagna fynden talar för att flickan avlidit till följd av sviterna av en hjärnblödning.Uppdaterad 090305 kl 16.50
Låt oss syna kunskapsbristen!
Replik till Rolf Nilzén om kultursjukomar:

Men låt oss syna kunskapsbristen, om den finns och i sådana fall hos vem! När de vetenskapliga argumenten tryter misstänkliggör Nilzén skribentens kunskaper. Det skriver Anders Lundin i en replik till Rolf Nilzéns inlägg om kultursjukdomar.
Vårdvalssystem ska införas i alla landsting
Alla landsting ska ha infört vårdvalssystem i primärvården den 1 januari 2010. Och redan den 1 april i år slopas kravet på att den fasta läkarkontakten ska vara allmänläkare. Det beslutade riksdagen onsdagen den 25 februari. Uppdaterad 090302
Palliativ sedering är ovanlig inom specialiserad palliativ vård i Sverige f1
Den första studien av hur palliativ sedering används i specialiserad palliativ vård i Sverige visar att behandlingen är ovanlig. Endast 6 promille av de registrerade patienterna var vakenhetssänkta; midazolam var det vanligast använda läkemedlet. Patienter och närstående var i hög utsträckning delaktiga i behandlingsbeslutet.