INNEHÅLL NUMMER 5, 2011

REFLEXION

Trender i depressionsbehandling 183
I decembernumret av Archives of General Psychiatry presenteras en tankeväckande artikel om hur valet av behandlingsmetod för depression har förändrats i USA. Jag kom att fundera över de riktlinjer som Socialstyrelsen nyligen givit ut om behandling av depression och... / Margaretha Bågedahl-Strindlund

LEDARE

Meddelarfrihet – skydda och vidga 187
Sedan årsskiftet har vi en ny patientsäkerhetslagstiftning som tar fasta på en systematisk, snarare än repressiv kultur när det gäller patientsäkerhet. Skuldbeläggandet av enskild sjukvårdspersonal ersätts av ett mer resultatinriktat kvalitetsarbete där mänskligt lidande och...

LT DEBATT

Punktskatt på sötade drycker – är vi där snart? 188
Av folkhälsoskäl kan det vara dags att ta upp frågan om punktskatt på sötade läskedrycker, anser Claude Marcus och Stephan Rössner, och hänvisar till att den finns i andra länder.
Sverige 2011 189
Apropå! Den gudomliga komedin
En patient e-postade mig: »Nu har jag kommit till vägs ände. Vid mötet i går bestämde sjukkassan att jag var för frisk för fortsatt ersättning. Arbetsförmedlingen tog fram ditt intyg att jag skulle bli mycket sämre av att ens försöka arbeta, och menade att jag var för sjuk...

AKTUELLT

Lyssna – döm inte 191
»Skamlös nyfikenhet« inför patienten skulle höja kvaliteten i vården, anser njurläkaren och författaren Astrid Seeberger.
Astrid Lindgren-fallet:
Rättsliga rådet tar upp narkosläkarfallet i mars 193
Den 1 mars ska Socialstyrelsens rättsliga råd ta upp det rättsmedicinska ärende som rör den dråpåtalade narkosläkaren.
Fem frågor till Anders Ekbom 194
Fem frågor till Anders Ekbom, professor vid Karolinska institutet, apropå att han är en av Andrew Wakefields medförfattare.
Lex Maria-anmälan ifrågasätts 194
Akuten i Varberg:
Anmälan är ett sätt för sjukhusledningen att flytta fokus från den dåliga arbetsmiljön, anser sjukhusläkarna i Varberg.
Marie Wedins uttalande om Varbergskonflikt får kritik 194
Hallands läkarförenings ordförande Per Meijer är kritisk mot att Läkarförbundets ordförande Marie Wedin uttalat sig i konflikten kring ett par avvikelseärenden vid akuten i Varberg utan att kontakta honom först.
Överbeläggningsbegreppet ska definieras 195
Sveriges Kommuner och landsting ska tillsammans med Socialstyrelsen utveckla ett system för att följa överbeläggningar på sjukhusen och publicera jämförande data.

NOTISER

Statliga vårdmyndigheter utreds 195
Förre vd:n för Apoteket AB, Stefan Carlsson, har fått i uppdrag av regeringen att se över statens vårdmyndigheter. Syftet är bland annat att stärka det hälsofrämjande arbetet för att minska det framtida vårdbehovet och att göra vården mer jämlik i hela landet samt att få till...
Lön efter prestation utan effekt 195
Målrelaterad ersättning till allmänläkare ger inte bättre blodtrycksvård, visar en färsk studie publicerad i BMJ (2011;342:d108). »Pay for performance« infördes bland allmänläkare i Storbritannien 2004 och innebär att ekonomisk ersättning till läkare relateras till uppnådda...

PATIENTSÄKERHET

Krampanfall utan trauma gav överarmsfrakturer 193
Muskuloskeletala skador kan uppkomma till följd av ett kraftigt krampanfall, även utan fall eller annat trauma. Men detta var okänt för personalen varför det dröjde flera dagar innan patienten röntgades och frakturerna upptäcktes och behandlades.

MEDICINSK KOMMENTAR

Informationen kring pandemin i fokus vid utvärdering 196
Att ge ett balanserat budskap var »nästan omöjligt«
Förra säsongens pandemi av »svininfluensa« gav informationsproblem. Att förmå människor att acceptera massvaccination utan att samtidigt skrämmas är en mycket svår uppgift. Informationsinsatserna under pandemin utvärderas nu intensivt för att man ska hitta optimala metoder för framtida behov.

NYA RÖN

Social stress leder till åderförkalkning 197
Avhandling
Social stress som aktiverar immunförsvaret är den sorts stress som kan leda till åderförkalkning och senare hjärt–kärlsjukdom. Det visar studier på möss i en svensk doktorsavhandling.
Tumörer skapar egna blodkärl 197
Angiogeneshämmande preparat har varit framgångsrika i tumörbehandling. Men nu visas att de inte helt blockerar blodkärlsnybildning i tumörer. I en studie publicerad i Nature konstateras att tumörer själva kan skapa egna blodkärl.
Kosttillskott inte förebyggande efter hjärt–kärlsjukdom 198
Tillskott av B-vitamin och/eller omega-3-fettsyror bör inte bli rutin för att förebygga hjärt–kärlsjukdom hos dem som redan haft ischemisk hjärtinfarkt eller stroke. Det är resultaten i en fransk studie publicerad i BMJ.
Nervceller som leder brännande smärta reglerar klåda 198
Autoreferat
Nervcellernas uttryck av kapsaicinreceptorn är en av mekanismerna bakom klåda, enligt en svensk studie. Redan nu används kapsaicinkräm mot överdriven klåda. Fynden i studien pekar mot fler behandlingsmöjligheter genom att aktivera de smärtfibrer som leder brännande smärta.
Stöd för autoimmun genes vid narkolepsi 198
I Nature Genetics presenteras genetiska rön kring narkolepsi. Författarna har gjort en analys av hela genomet (ge­nome-wide association-studie) av drygt 6 000 individer: 3 406 från Europa, 2 414 från Asien och 302 från Afrika...
MAP-kinas har en roll i depressionens patogenes 199
Nya signalvägar och mekanismer kopplas nu till depression. I en studie publicerad i Nature fann man att nivåerna av ett MAP-kinas var förhöjda vid depression och att de kunde normaliseras vid tillförsel av fluoxetin.
Amygdala och vår sociala förmåga 199
Storleken på amygdala tycks korrelera ganska bra med hur omfattande socialt nätverk människan kan hantera, enligt en studie i Nature Neuroscience. Om kausalsambandet är att stor amygdala betyder fler sociala kontakter eller att fler sociala kontakter ger stor amygdala återstår att fastställa.
ASA tycks kunna minska cancerdödlighet 199
Acetylsalicylsyra har kopplats till minskad risk att dö i koloncancer. Nu presenteras en metaanalys, där man undersökt ASA och dödlighet i cancer generellt. Resultaten tyder på ett skydd mot flera cancerformer efter fem år; mot andra som cancer i kolon, ventrikel och prostata behövdes längre tids behandling.

KLINIK OCH VETENSKAP

Pandemin hos barn var inte värre än »vanlig« säsongsinfluensa 200
Största skillnaden var att barnen var äldre, visar studie i norra Stockholm
Under den pandemiska influensan samverkade flera faktorer till att ge en troligen överdriven uppfattning om såväl storleken på utbrottet som dess farlighet. Influensasjukligheten hos barn tycks ha varit av ungefär samma storleks- och svårighetsgrad som de årligen förekommande epidemierna, visar en studie vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.
WITH ENGLISH SUMMARY

Mer av dialog, delaktighet och ansvar önskas inom diabetesvården 203
Enkätundersökning bland diabetes­patienter i Stockholm
En enkätundersökning bland diabetespatienter visar att det finns utrymme för förbättringar i diabetesvården. En dialog som präglas av lyhördhet för individuella behov och önskemål skulle öka patienternas kunskap och känsla av ansvar för sin diabetesvård.
Partydroger ger farliga förgiftningar 207
Risk för allvarliga komplikationer och död
Användning av partydroger (substituerade amfetaminderivat) ökar bland ungdomar – med risk för allvarliga komplikationer och död. Drogscreening av urinen bör alltid göras på unga medvetslösa eller förvirrade patienter; flera preparat detekteras dock inte på drogsticka. Det akuta omhändertagandet är huvudsakligen symtomatiskt.
Hyperkalemi vid kronisk ­lymfatisk leukemi 212
Varsam provhantering avslöjade ­pseudohyperkalemi
Förnyad varsam provhantering rekommenderas vid fynd av oförklarlig hyperkalemi hos patienter med leukemi och andra sjukdomar som går med leukocytos, lymfocytos eller trombocytos. Sköra leukocyter, lymfocyter eller trombocyter kan vid ovarsam hantering lysera i provrören, och orsaka en pseudohyperkalemi.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Vad gör svenska läkare i Afghanistan? 215
Försvarsmakten värvar läkare för internationella uppdrag. Det senaste lockbetet är att sända ut röntgenbilder, föreställande en skottskadad arm och med texten »Var med om sånt du bara läst om«. Vad är det då vi som läkare förväntas bli intresserade av att uppleva? undrar Gunnar Olofsson.
Blodtryck och diabetes typ 2: ACCORD-studiens resultat måste respekteras 216
Blodtrycksmålet för patienter med diabetes typ 2 måste ­underkastas samma evidenskrav som gäller inom övrig ­klinisk medicin. ACCORD-­studien är med sina metodologiska svagheter i dag den enda större interventions- studien inom området. Dess resultat måste respekteras...
Anmälningsplikt för kränkningar bör inkluderas i lex Maria 217
Lex Maria bör bygga på ­samma filosofi som lex Sarah, och det systemtänkande som lex Maria är född ur bör gälla för ­kränkningar lika väl som för rent medicinska misstag, skriver Jelmer Brüggemann och Katarina Swahnberg.
Fungerande apoteksverksamhet? 218
I »Information från Läkemedelsverket« 6/2010 står det att vi nu efter apoteksmarknadens avreglering har »en fungerande apoteksverksamhet«. Min tolkning av texten är att Läkemedelsverket anser att vi numera fått en förbättrad och välfungerande apoteksverksamhet till skillnad från...
Skillnaden mellan avsikt och insikt 218
Slutreplik i sederingsdebatten:
Vad vi velat förklara är att det straffrättsligt inte finns hinder mot att erbjuda sederingsterapi tidigare än två veckor före förväntad död.

KULTUR

Stjärncyklister – och en stimulerande tränare 219
Den professionella cykelsporten i början av 1900-talet var en dramatisk hantering. Tävlingarna i velodromer var mycket riskfyllda med svåra skador och dödsolyckor som ett ständigt hot. De tävlande körde dessutom påverkade av dopningsmedel, helt lagligt vid denna tid. Läkartidningens artikel berättar om några stjärncyklister och Choppy Warburton, deras stimulerande tränare.

RÄTTELSE

Fel efternamn 184
Fel i artikeln »Slutreplik om sjukskrivningar: Skapa lugn, ro och förtröstan«.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 245
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 246
Ladda ner pdf