INNEHÅLL NUMMER 19, 2011

REFLEXION

Blogga med försiktighet som läkare 1027
I slutet av förra året skrev jag en reflexion om läkaretik på Internet. Mitt budskap – för läkare som följer de vanliga spelreglerna kring integritet och sekretess är webbens nya arenor lika öppna som för andra... / Stefan Johansson

LEDARE

Rör inte våra fackliga ombud 1031
Lätt frustrerad över vissa kollegors oinformerade attityd till medlemskap i Läkarförbundet sände Ingrid Silverberg, ordförande i Nordvästra Skånes läkarförening, en ironisk betraktelse till sin styrelse...

LT DEBATT

Jämlik vård – vadå, vardå? 1042
Sjukvårdsbehoven hos befolkningen varierar i de olika landstingen, hävdar Herman Holm. Utifrån en översyn av den psykiatriska heldygnsvården tecknar han bilden av ökande klyftor mellan stad och land.

AKTUELLT

Ny vård i nya hus 1032
Framtidens sjukhus

Sverige står inför sina största investeringar i nya sjukhusbyggnader på årtionden. Nya sjukhusbyggnader blir ett unikt tillfälle att förnya vården.
Nya Karolinska sjukhuset i Solna:
Kompakt, tematiskt och flexibelt 1036
I slutet av mars presenterade den ansvariga förvaltningen sitt förslag till verksamhetsinnehåll för miljardbygget Nya Karolinska i Solna, NKS, tänkt att bli inte bara regionens, utan hela landets flaggskepp när det gäller högspecialiserad sjukhusvård...
Tehuset i Borås:
Eget rum och tyst som på ett hotell 1038
I Tehuset, den nya sjukhusbyggnaden vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, har man gjort verklighet av flera av de nya idéerna. Här är flerbäddsrummen borta, liksom den traditionella avdelningen...
Facit efter första året:
Många överbeläggningar – men mindre VRI 1039
Det finns tecken på att mängden vårdrelaterade infektioner gått ned sedan Tehuset invigdes. Trycket på överbeläggningsplatserna har dock varit stort.
Marie Wedin:
»Zilling kunde inte uppnå mer i AD« 1040
Thomas Zilling och Region Halland kom förra veckan överens om att Zilling köps ut för 2,2 miljoner kronor och att varslet mot honom dras tillbaka.
Läkarförbundets ordförande, Marie Wedin, håller med om att uppgörelsen kan skicka olyckliga signaler till andra förtroendevalda...
Fackliga representanter för Sjukhusläkarna i Varberg:
»Hur ska vi kunna fortsätta det fackliga arbetet?« 1040
»Vilka åtgärder och vilken hjälp kan Läkarförbundet centralt erbjuda oss mot det maktspel som vi nu ser att arbetsgivaren bedriver?« undrar fackliga representanter för Sjukhusläkarna i Varberg i ett brev till Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.
Zilling har styrelsens förtroende 1041
– Thomas Zilling har styrelsens fortsatta förtroende, sa Sjukhusläkarnas förste vice ordförande Bengt von Zur-Mühlen efter ett telefonmöte på fredagkvällen.
Lönestatistiken klar – men osäker 1041
Lönestatistik för läkare inom kommunal sektor 2010 finns nu på Läkarförbundets webbplats. Ökade lönekrav ställs i kommande avtalsrörelse.

MEDICINSK KOMMENTAR

Mindre antibiotika ska ges vid öroninflammation 1044
Aktiv exspektans gäller för 1–12-åringar – tonåringar och vuxna får antibiotika
En större andel av barn med okomplicerad akut mediaotit kommer inte att erbjudas antibiotika, enligt nya riktlinjer sedan hösten 2010. Detta ställer krav på diagnostisk färdighet.

NYA RÖN

Nya antirökstrategier behövs i vården 1046
Avhandling
Hälso- och sjukvården har något att lära sig av exrökare, enligt en doktorsavhandling som undersökt varför en del lyckas sluta röka och andra inte. En strategi kan vara att likställa rökning med kronisk sjukdom.
Dåligt resultat av kraniektomi vid skallskada 1046
En studie publicerad i New England Journal of Medicine visar att kraniektomi kan vara direkt skadlig för patienten. Dessa resultat går stick i stäv med tidigare studier.
Framgångsrik odling av retinaceller 1047
Japanska forskare har lyckats odla retinaceller som bildar en tredimensionell struktur. Studien är publicerad i Nature, och resultatet beskrivs i en kommentar som den mest komplicerade biologiska struktur som hittills odlats med hjälp av stamceller.
Liten risk att strålbehandling ger ny cancer 1047
Risken att drabbas av cancer till följd av radioterapi för en tidigare cancer är liten, enligt en studie publicerad i Lancet Oncology. Faktorer som livsstil och arv väger sannolikt tyngre.
Proteinet p53 har metabol funktion 1047
Proteinet p53 är en tumörsuppressor som visats vara muterad i många tumörer. En studie i Nature Cell Biology visar att p53 även tycks spela en metabol roll, då det reglerar glukosnedbrytningen...
Digoxin kopplat till risk för bröstcancer 1048
Kvinnor som använder digoxin kan ha ökad risk för bröstcancerutveckling, men risken normaliseras om behandlingen avslutats, enligt en stor dansk studie.
Graden av slemhinneskada påverkar lymfomrisken vid celiaki 1048
Autoreferat
Patienter med celiaki (villusatrofi) har måttligt ökad risk för lymfom, medan patienter med förhöjd celiakiserologi men normal tunntarmsslemhinna inte löper ökad risk. Det visar en ny svensk studie.

KLINIK OCH VETENSKAP

Öroninflammation – alltifrån självläkande till livshotande 1049
Nya riktlinjer för behandling
Enligt nya rekommendationer för handläggning av akut mediaotit ska aktiv exspektans tillämpas vid okomplicerad akut mediaotit hos 1–12-åringar. Alla med komplicerande faktorer, alla under 1 år och alla över 12 år (inklusive vuxna) ska antibiotikabehandlas.
WITH ENGLISH SUMMARY

Robotkirurgi ger bra resultat vid radikal prostatektomi 1053
Prostatacancer kan behandlas mer effektivt och skonsamt
Införandet av ny kirurgisk teknik för radikal prostatektomi vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna, har inte lett till några nackdelar för män med lokaliserad prostatacancer. Andelen radikalt opererade med samtidigt bevarad urinkontinens och erektil funktion har ökat.
WITH ENGLISH SUMMARY

Klinik och vetenskap: att balansera osäkerhet 1058
Att arbeta som läkare är att för varje patient väga sin kliniskt praktiska erfarenhet mot tidens vetenskapliga, medicinska kunskap och bygga sitt handlande på detta. Sådana överväganden är grunden i läkararbetet... WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Svensk klinisk forskning kan bli bättre 1061
Vi väntar på en reell satsning på en fond för forskarinitierad behandlingsforskning för att utveckla en kunskapsbaserad och högkvalitativ hälso- och sjukvård, skriver Olle Stendahl.
Dimridåer om Pandemrix-biverkningar 1062
Upptäckten att man genom vaccination kan förhindra människor att insjukna i vissa infektionssjukdomar är ett av de viktigaste medicinska framstegen någonsin. Vaccination är dock inte helt riskfri, vilket den genomförda massvaccinationen mot svininfluensa tydligt visar...
Replik:
Problemen har inte tonats ned 1062
Socialstyrelsen och andra myndigheter har ingen ambition att tona ned eller ge felaktig information om biverkningarna av vaccinet Pandemrix. Läkemedelsverket har ända sedan vaccinationerna satte igång öppet redovisat biverkningarna på sin webbplats...
Långtidsbehandling med antipsykotika:
Ny forskning stärker uppgifter om ökad risk för hjärnatrofi 1064
I LT 42/2009 påtalade jag att aktuell forskning visat att antipsykotisk medicinering kunde ha hjärn- skadande effekter. Mussie Msghina och Benny Liberg replikerade med att bagatellisera forskningsfyndens relevans för patientbehandlingen.
I de vuxnas värld 1064
Den ovanligt unga medarbetaren på bilden bakom Britt Wallström (receptionist) och Inger Nilsson (leg sjuksköterska) heter Gabriella Josefsson och är 14 år. När bilden togs hade Gabriella just, som final på sin praovecka hos oss, med koldioxidlasern ­skurit bort en rejäl vårta,...
Livsmedelsverket om D-vitaminbrist:
Matvaneundersökningar kan ge underlag för nya rekommendationer 1065
I Läkartidningen 14/2011 skriver Bejerot, Gardner och Humble om att ansvariga myndigheter borde göra mer för att förhindra D-vitaminbrist.
Replik:
Förändrade matvanor räcker inte 1065
Vi tackar ja till Livsmedelsverkets vänliga inbjudan till samarbete! Förändrade matvanor räcker dock inte för att höja bristnivåer av D-vitamin till adekvata nivåer (2 000 IE per dag för gravida som tillhör riskgrupper), eftersom detta motsvaras av intag av 13 liter...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Gör de två fysiologiska specialiteterna till en basspecialitet! 1063
Tillskapandet av »bild- och funktionsmedicin« är ett misslyckande. Denna konstruerade specialitet har inte förutsättningar att möta sjukvårdens behov, skriver Anders Melcher, och stödjer därmed Engbloms och Hanssons tidigare inlägg.
Jussi Björling hade nog också ett dolt WPW-syndrom 1065
Per Insulander anar, efter att ha studerat Jussi Björlings EKG med lupp, en retrograd negativ P-våg vid atrioventrikulär återkopplingstakykardi – »vad vi ofta slarvigt kallar dolt WPW«.

KULTUR

Inte bara språket som behöver översättas 1066
Synen på sjukdom, konvalescens, mobilisering och tillfrisknande, men också synen på läkares och sjuksköterskors roller och beteenden i vårdsituationer, är olika i olika kulturer. Samtal på ett gemensamt språk mellan vårdpersonal och vårdtagare är sällan tillräckligt för att skapa förståelse över kulturgränserna. Det krävs inlevelseförmåga för att undvika fällorna.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1081
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1082
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Gillberg får ny prövning
Europadomstolens överinstans har beslutat ta upp domen mot psykiatern och forskaren Christopher Gillberg för att han vägrat lämna ut patientmaterial till forskare.
Bra sjukhusmat sökes
Socialstyrelsen genomför med andra aktörer en gemensam satsning för att sätta fokus på sjukhusmaten. Man söker goda exempel på hur sjukhus lyckats skapa en bra måltidsupplevelse.
Bengt von Zur-Mühlen: »Zilling har mitt fortsatta förtroende«
Läkarförbundet måste se över hur man hanterar situationer där arbetsgivaren vill köpa ut fackligt förtroendevalda. Det säger Sjukhusläkarnas förste vice ordförande Bengt von Zur-Mühlen.
Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö:
»En uppgörelse det sämsta man kan göra«
Om det inte finns saklig grund för avsked så är en uppgörelse det sämsta man kan göra som facklig organisation. Beloppets storlek tyder på att det inte fanns saklig grund. Det säger den tidigare förbundsjuristen Kurt Junesjö.
Region Halland: »Vi har inte varslat en förtroendeman«
2,2 miljoner kronor betalar Region Halland för att köpa ut Thomas Zilling. Arbetsgivaren lägger locket på men hävdar att skälen inte rör något Zilling gjort i sin fackliga eller professionella gärning utan att det är individuella skäl.
– Det kan jag inte förstå, säger Thomas Zilling.
– Det handlade om hans fackliga arbete, säger förbundsordförande Marie Wedin, som sett en lista på anklagelserna.
Uppdaterad 2011-05-05 kl 17.00.
Socialstyrelsens tillsynsrapport 2011:
Fler anmälningar om fel i vården
Svensk sjukvård kan bli bättre! Detta enligt Socialstyrelsens tillsynsrapport för 2010 som speciellt noterar överbeläggningar, diskutabelt användande av triage och brist på helhetsansvar.
Varslet dras tillbaka – Zilling slutar
Thomas Zilling har efter onsdagens överläggningar valt att avsluta sin anställning vid Hallands sjukhus, Varberg, och arbetsgivaren Region Halland som varslat om avskedande har dragit tillbaka sitt varsel.
Uppdaterad 2011-05-04 kl 21.50.