INNEHÅLL NUMMER 29, 2011

REFLEXION

Målet måste vara mödan värt 1411
När många av oss njuter av en välgörande semester, går arbetet med att ta fram en nationell läkemedelsstrategi in på slutspurten. Uppdraget ska vara klart i slutet av sommaren...

LEDARE

Välj, sälj och svälj i Almedalen! 1415
Trötta men inspirerade är vi tillbaka från Almedalen, där vi i år hade svårt att välja mellan drygt 1 400 evenemang. Läkarförbundet arrangerade fyra mycket välbesökta symposier och deltog i ett tjugotal andra...

LT DEBATT

Glöm inte bort arbetsmiljön i sjukskrivningsdebatten 1416
Sjukskrivningsdebatten har alltför ensidigt kommit att handla om själva försäkringen och nästan inte alls om en mycket viktig faktor i alstrandet av och kvarhållandet i sjukskrivning, nämligen arbetsmiljön, skriver Töres Theorell.
Nu får vi ta konsekvenserna 1417
Apropå! Relationen mellan Försäkringskassan och läkarkåren
Sven Britton tog i Läkartidningen nr 21/2011 upp ­relationen mellan läkarkåren och Försäkringskassan (FK). Utan att polemisera vill jag som försäkringsmedicinsk rådgivare göra en del klarlägganden. Jag representerar här inte FK.

AKTUELLT

Allmänläkarna i Örebro fick politikerna att lyssna 1418
Primärvård
Örebro läns landsting skjuter till miljontals kronor för att det ska bli möjligt att rekrytera nya distriktsläkare. Målet för den närmaste tioårsperioden är klart uttalat: Primärvården i länet ska bli landets bästa. Det började med ett manifest från allmänläkare.
Läkare i Värmland har inspirerats av Örebro 1420
Primärvård
I Värmland har 160 allmänläkare skrivit under ett upprop »med krav på rimliga arbetsvillkor för en god primärvård«. Man skulle kunna säga att det som sker där nu är ungefär vad som hände i Örebro län för ett år sedan.
Ett sjukhus eller två – professorer oeniga 1421
Positioneringen inför ett eventuellt beslut om att koncentrera universitetssjukvården i Skåne är i gång. Tio ledande företrädare för medicinska fakulteten vid Lunds universitet är emot, 47 professorer är för en sammanslagning.
Ny stiftelse vill sprida oberoende läkemedelsinformation 1421
Ylva Böttiger, styrelseledamot i den nystartade stiftelsen SIDI, Swedish institute for drug informatics, anser att det finns ett stort behov av oberoende läkemedelsinformation både i Sverige och världen.
»Undanträngningseffekter beror på att läkarna prioriterar fel« 1422
Almedalen:

Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, bollade över ansvaret till läkarna för de undanträngningseffekter som Läkarförbundet menar att vårdgarantin leder till.
– Om läkare gör dessa val gör de fel prioriteringar, sa han på Läkarförbundets seminarium om vårdgarantin i Almedalen.
Läkarförbundet i Almedalen:
Ett utvidgat vårdval utan detaljstyrning 1423
Vårdval för specialister förväntas leda till en »effektivare och tillgängligare vård med hög kvalitet«. Läkarförbundet presenterade under Almedalsveckan riktlinjer för ett utvidgat vårdval.

MEDICINSK KOMMENTAR

EHEC är en ständigt aktuell och potent bakterie 1424
Fler utbrott kommer – full beredskap krävs
Det fall av infektion med EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli) som Bo Svenungsson et al beskriver i veckans nummer av Läkartidningen belyser med stor tydlighet med vilken kraft som den bakterien kan slå till...

NYA RÖN

Case-baserad träning i primärvården räddar liv 1426
Autoreferat
Gapet mellan vad som görs i primärvården och vad som borde göras enligt evidensbaserad medicin är stort. Med fallbaserade seminarier som utgångspunkt har distriktsläkare i en studie tränat tillämpning av evidensen vid kranskärlssjukdom – med gott resultat.
Ingen effekt av tillväxtfaktorterapi mot ischemi 1426
En tillväxtfaktor har tidigare prövats som genterapi mot kritisk extremitetsischemi och visat lovande resultat. Nu visar en omfattande fas 3-studie att denna behandling inte har effekt.
Mortaliteten i HIV sjunker i Kina 1427
En nationell satsning på att ge HIV-smittade tillgång till antiviral terapi har gett resultat. Mortaliteten går ner, särskilt bland dem som smittats genom blodtransfusion, medan missbrukare, prostituerade och minoriteter är bortglömda grupper.
Ingen stor ökning av endokardit trots minskad antibiotikaprofylax 1427
NICE i England gick 2008 ut med rekommendationen att aktivt avstå från antibiotikaprofylax vid tandingrepp på patienter med risk för endokardit. Den befarade ökningen av fallen av endokardit har inte kunnat ses.
Vanligt med abort av flickor i Indien 1428
Under 2000-talets första decennium beräknas att 3–6 miljoner aborter av flickor på basis av kön skedde i Indien. Abort av flickor tycks ha blivit vanligare i socioekonomiskt privilegierade grupper, visar en analys i Lancet.
Kroniskt trötthetssyndrom kan bero på encefalitretning 1428
Cerebrospinalvätska från patienter med bland annat myalgisk encefalomyelit, eller kroniskt trötthetssyndrom, visade sig innehålla signifikant fler proteiner än vad som sågs hos friska kontroller.
Känslan för rättvisa är inbyggd i hjärnan 1429
Autoreferat
Benägenheten att reagera aggressivt på orättvisa är kopplad till ökad aktivitet i amygdala. Det visar en svensk studie där försökspersonernas känsla för rättvisa testades i ett ekonomiskt rättvisespel.
Genmutation vid myelodysplastiskt syndrom med låg risk kan förutsäga sjukdomsprogress 1429
TP53-mutationer kan kopplas till sjukdomsprogression bland patienter med myelodysplastiskt syndrom som bedömts ha endast låg eller intermediär risk. Nya sekvenseringsmetoder kan leda till bättre kliniska beslut, enligt en analys i Journal of Clinical Oncology...

KLINIK OCH VETENSKAP

Snus under graviditet är inget riskfritt alternativ till rökning 1430
Kvinnor som snusar under graviditeten har ökad risk för prematur börd och intrauterin fosterdöd. Antalet kvinnor som snusar har ökat kraftigt i Sverige samtidigt som rökningen har minskat. Snusprodukterna har alltmer anpassats till målgruppen unga kvinnor. WITH ENGLISH SUMMARY

Fasta under ­ramadan möjligt för en del diabetiker – men inte alla 1434
Fasta under sommartid kan ge ökade risker – kompetent rådgivning behövs
Ramadan innebär att alla vuxna och friska muslimer ska fasta en hel månad, vilket kan bli problematiskt för diabetiker – särskilt under sommarperioden då fastetimmarna är många fler än under årets mörka månader. Kompetent rådgivning behövs därför.
WITH ENGLISH SUMMARY

EHEC kan ge allvarlig tarminfektion även hos vuxna 1437
56-årig kvinna blev mycket svårt sjuk – utvecklade livshotande komplikationer
En 56-årig kvinna blev mycket svårt sjuk i en infektion med enterohemorragisk E coli (EHEC); hon utvecklade ischemisk kolit, hemolytiskt uremiskt syndrom och CNS-påverkan. Undersökning avseende EHEC bör rutinmässigt utföras på alla patienter med akut tarminfektion – i synnerhet vid blodig diarré.
WITH ENGLISH SUMMARY

Vaccinerat par fick TBE 1441
Glöm inte påfyllnadsdos till äldre!
För äldre kan fästingburen hjärninflammation få ett allvarligt förlopp. Här en fallbeskrivning om ett gift par som trots att de hade grundvaccination mot TBE fick sjukdomen.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Varslet av Thomas Zilling:
Svinhugg går igen – var så säker! 1443
Läkarförbundets attityd mot arbetsgivaren skulle ha varit: Backa eller så ses vi i Arbetsdomstolen! Det skriver Sigvard Åkervall, fackligt aktiv läkare, om förbundets agerande när huvudskyddsom­budet Thomas Zilling i Varberg varslades om avsked.
Replik:
Omvandla ilskan till verkningsfull energi 1444
Sigvard! Thomas Zillings varsel om uppsägning är alls inget förödmjukande ­nederlag för Läkarförbundet. Snarare för Region Halland och dess skattebetalare. Jag håller i stort med om din analys av vad som skett, men Region Halland har »med en rejält tilltagen sedelbunt« alls...
Förbundet måste agera kraftfullt mot trakasserier 1444
Landstinget i Halland har genom att varsla en facklig förtroendeman om avsked utan saklig grund på ett flagrant sätt åsidosatt de gängse umgängesreglerna på den svenska arbetsmarknaden...
Sista ordet inte sagt 1444
Jag håller fullständigt med Lars-Olof Svensson och Kenneth Lindahl om att landstinget i Halland på ett flagrant sätt åsidosatt um­gängesreglerna på arbetsmarknaden när man varslade Thomas Zilling, huvudskyddsombud i Varberg, om avsked för hans fackliga arbete...
Översynen av läkarnas specialitetsindelning:
Socialstyrelsen om när, hur och varför 1445
När Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring började gälla 1 juli 2006 infördes en ny specialitetsstruktur med bas-, gren- och tilläggsspecialiteter...
Utred alltid förstagångsinsjuknande i åskknallshuvudvärk 1446
I Läkartidningen 11/2011 redogör Bengt Edvardsson, neurologiska kliniken i Lund, förtjänstfullt för möjliga orsaker till plötsligt isättande svår huvudvärk, ett tillstånd som första gången benämndes åskknallshuvudvärk i en översiktsartikel i Läkartidningen 1991.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Är Ship to Gaza ute och seglar? 1446
Ship to Gaza behövs – även om insatsen bara utgör en droppe i havet, skriver Nils E Eriksson. / Nils E Eriksson
Apropå psykiatrisk tvångsvård kontra nollvision om suicid:
Suicid, tvångsvård och lagen 1446
»Det är välkommet och bra att en lagkunnig person ger sig in debatten om suicid och tvångsvård. Jag håller med Lotta Vahlne Westerhäll i det mesta«, skriver Herman Holm, men vill komma med vissa förtydliganden. / Herman Holm
Husläkare tackar för musmatta men tänker gå vid 62 1446
Filippa Reinfeldt får ett brev från en husläkare som tröttnat på »nedrustning och förnedring« och därför beslut att gå i pension redan vid 62 års ålder. / Nina Akerman

KULTUR

Telegrambud på velociped utsläckte svensk adelsätt 1447
Velocipeden, som är cykelns förfader i rakt nedstigande led, var ett civilt fortskaffningsmedel på 1890-talet. Faktum, att sådana ekipage ofta framfördes på ett mindre civilt sätt bekräftas av en dödsolycka i Stockholms innerstad en dag i oktober 1896.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1464
Ladda ner pdf

KRYSS

Sommarkrysset 1465
Ladda ner krysset som pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1466
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Ett tredje universitetssjukhus välkomnas 1421
Uttjänta lokaler och problemkantad fusionering av universitetssjukhusen i Lund och Malmö gör läkare positiva till att bygga ett helt nytt universitetssjukhus i Skåne.
Skånska klinikchefer i upprop mot sparkrav 1421
Patientsäkerheten är hotad och risken för medicinska fel kommer att öka vid ytterligare besparingar, varnar en majoritet av klinikcheferna vid Skånes universitetssjukhus.
Verifierat samband mellan Pandemrix och narkolepsi 1421
Narkolepsi med kataplexi hos barn 19 år och yngre är nära sju gånger vanligare för dem som vaccinerats med Pandemrix jämfört med ovaccinerade.
Protest mot slimmad vård 1421
Rörelsen »Nej till nedskärningar inom vården« varnar för att besparingar om 160 miljoner kronor »långsamt börjar göra sig synliga« vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Ytterligare steg mot kommunal hemsjukvård 1421
Kommunerna bör stå för huvudmannaskapet för hemsjukvården. Det anser utredningen »En nationell samordnare för hemsjukvård«, som föreslår ett sjukvårdstillägg som lockbete. Men att kommunerna skulle kunna anställa läkare anses omöjligt.
Marie Wedin välkomnar riksdagsbeslut om sjukförsäkringen 1421
Riksdagen beslöt på fredagen att riva upp delar av sjukförsäkringen, i enlighet med oppositionens förslag. / Ola Samuelsson
Uppgörelsen med Thomas Zilling JO-anmäld 1421
Uppgörelsen där Region Halland i början av maj köpte ut Thomas Zilling är olaglig. Det hävdar en privatperson i Kisa som vill att Justitieombudsmannen, JO, prövar saken.
Kvalitetsregister gör nytta i uppföljningen, anser verksamhetschefer 1422
En stor majoritet av verksamhetscheferna anser att de har nytta av kvalitetsregister i sin uppföljning av verksamheten. Det visar en enkät som presenterades på ett seminarium under Almedalsveckan.
Obamas rådgivare i Almedalen:
Ekonomin utmaning för framtidens sjukvård 1422
Ekonomiprofessorn David M Cutler, Harvard University, rådgivare till president Obama, lovordar europeisk hälso- och sjukvårds offentligt finansierade vård. En utmaning på båda sidor av Atlanten är hur vården i framtiden ska få ihop pengar till vården.
Almedalen:
Antibiotikaresistensen utmanar den politiska viljan 1422
»Politisk tröghet och vetenskapligt självbedrägeri bär skulden till att världen inom kort riskerar att stå utan en mirakelmedicin och gemensam resurs.«
ST-läkaren Björn Ramel hissade varningsflagg på Läkarförbundets seminarium »Antibiotikaresistens – läkare utan vapen«.