INNEHÅLL NUMMER 39, 2011

REFLEXION

Hellre förstå rätt än veta först 1879
Ett lurvigt, äggläggande däggdjur med trutmun – näbbdjuret är en mer udda varelse än de flesta. Somliga forskningsresultat är lite näbbdjurslika: extrema, otroliga, märkliga. Och ibland – helt uppåt väggarna missvisande...

LEDARE

Brister i utbildningens kvalitet 1883
Idagsläget är mer än hälften av de som erhåller svensk legitimation utlandsutbildade. Protesterna mot att Sverige dränerar andra länder på utbildad arbetskraft ekar i politikens korridorer...

LT DEBATT

Kalorier kostar 1884
Framgångsrika strategier för att bemästra fetman börjar långt från matbordet och cykelstället, konstaterar Stephan Rössner.
Filantropiska storföretag granskas i USA 1885
Apropå! Etik, hälsa och pengar
Corporations and Health Watch är namnet på en organisation i USA vars syfte är att bevaka den påverkan storföretag utövar på hälsan http://www.corporationsandhealth.org/...

AKTUELLT

Ska vara blåslampa på sjukvården 1886
Myndigheten för vårdanalys ska »vara ett smörjmedel i utvecklingsprocessen som finns i svensk hälso- och sjukvård!«, säger myndighetschefen Fredrik Lennartsson.
Läkarföreningen positiv till ny ledningsstruktur i Halland 1889
Hallands sjukhus återinför verksamhetschefer på nivån mellan verksamhetsområdescheferna och läkarcheferna. Hallands läkarförening välkomnar beslutet.
Läkare fick bipolär sjukdom klassad som arbetsskada 1889
Bipolär sjukdom kan klassas som arbetsskada. Det slår Kammarrätten i Göteborg fast en dom. Fallet gäller en sjukhusläkare som blev sjuk efter att ha arbetat under svår stress i ett års tid.
Krister Nilsson, vetenskapligt råd i barnanestesi och barnintensivvård:
»Det här som är så obegripligt för mig, hur obegripligt är det inte då för polis och åklagare?« 1890
Här sammanfattas den fjärde och femte dagen av rättegången mot den dråpåtalade narkosläkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Inte fel att ordinera homeopati 1892
En landstingsanställd läkare som rutinmässigt skrivit ut homeopatiska medel slipper prövotid. Det väsentliga är att patienterna inte blivit utan verksam behandling, anser Högsta förvaltningsdomstolen.
Upphandling av HPV-vaccin överklagas igen 1892
Den allmänna vaccinationen av flickor i årskurs 5 och 6 mot humant papillomvirus (HPV) försenas återigen.
Läkartidningen startar karriärsajt 1892
Läkarförbundets centralstyrelse har beslutat att minska Läkartidningens utgivningstakt till 36 nummer per år. Samtidigt kommer en ny webbsida att lanseras med platsannonser och karriär­relaterat innehåll.
Mer pengar till kvalitetsregistren 1892
Budgetpropositionen:

För att de nationella kvalitetsregistren ska utnyttjas mer effektivt ökar regeringen anslagen till utveckling av kvalitetsregistren med 80 miljoner kronor nästa år.

MEDICINSK KOMMENTAR

Läkemedelsverket bör ha tillsynen över blodframställning 1894
Oenighet kring män som haft sex med män har ställt frågan på sin spets
I Sverige finns två reglerande myndigheter i blodfrågor – Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Detta är en orimlig situation, som ställts på sin spets av att man inte kunnat enas om huruvida män som haft sex med män ska accepteras som blodgivare.

NYA RÖN

Invandring till Sverige ökar kunskapen om astma och diabetes 1896
Autoreferat
Miljöfaktorer har betydelse för utvecklingen av astma, i viss mån även för diabetes. Det visar två svenska studier som undersökt sjukdomarnas förekomst bland utlandsfödda och svenskfödda personer.
Samband mellan D-vitaminbrist och RSV-infektion hos spädbarn 1896
En forskargrupp i Holland har kunnat påvisa ett samband mellan brist på D-vitamin och luftvägsinfektion orsakad av RS-virus under spädbarnsperioden. Studien är publicerad i Pediatrics.
Antidepressiva hjälper inte mot depression hos dementa 1897
Antidepressiv medicinering ges ofta vid depression hos dementa, men i en studie i Lancet kunde ingen effekt påvisas.
Rökning tung riskfaktor för blåscancer 1897
Rökning är en tyngre vägande riskfaktor för cancer i urinblåsan än vad tidigare studier visat; detta enligt en undersökning från USA som presenteras i JAMA. Studien bygger på data från närmare en halv miljon människor, 281 394 män och 186 134 kvinnor från...
Bättre ärr med transforming growth factor beta-3 1897
Ärrbildning i huden kan vara ett stort problem efter skador och kirurgi. Mark Fergusons grupp i Manchester har i flera arbeten visat betydelsen av cytokinerna transforming growth factor β (TGF-β) för ärr­utveckling...
Kirurgers icke-tekniska färdigheter kan bedömas 1898
Instrumentet NOTSS (non-technical skills for surgeons) kan användas i den kliniska vardagen på operationsavdelningar för att bedöma färdigheter som situationsmedvetande, beslutsfattande osv. Det visar en studie i British Journal of Surgery.
Förhöjda leverprov inget säkert tecken på gallgångssten 1898
Autoreferat
Inför gallstensoperation kontrolleras ofta patienternas ALP- och bilirubinvärden. Stegrade värden kan orsakas av stenar som vandrat från gallblåsan och fastnat i gallgångarna mellan gallblåsan och gallans mynning i tarmen...

KLINIK OCH VETENSKAP

Cerebro­spinal venös insufficiens som orsak till MS har svagt stöd 1899
Inte rimligt att nu erbjuda ballongvidgande behandling
Kronisk cerebrospinal venös insufficiens har lanserats som en hypotes för att förklara etiologin bakom MS, med ballongvidgning som behandling. En systematisk granskning av litteraturen visar att evidensen för denna behandling är mycket mager.
WITH ENGLISH SUMMARY

Osteoporos vid kastrations-behandling – ett försummat område 1902
Osteoporos är vanligt hos män som behandlas med medicinsk eller kirurgisk kastration för prostatacancer. Att drabbas av en osteoporosfraktur om man redan är svårt sjuk i prostatacancer kan vara förödande och kraftigt minska livskvaliteten. WITH ENGLISH SUMMARY

Bisfosfonater påverkar inte hörseln vid osteogenesis imperfecta 1906
Retrospektiv studie av 42 journaler
Osteogenesis imperfecta är en genetisk sjukdom som drabbar bindväven. Orsaken är en mutation lokaliserad till genen COL1A1 på kromosom 17 eller COL1A2 på kromosom 7. Hundratals mutationer i dessa gener är hittills kända och innebär defekt eller minskad mängd prokollagen [1]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Dålig munhälsa efter stroke ett växande problem 1910
Ökat samarbete mellan sjukvården och tandvården möjlig framgångsfaktor
Att få stroke innebär ofta omfattande begränsningar av fysisk, psykisk och social funktionsförmåga, vilket i sin tur kraftigt påverkar livskvaliteten [1]. Mun- och tandhälsans betydelse för livskvaliteten är inte tillräckligt uppmärksammad i de nationella riktlinjerna för...
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Arbetsskadeanmälningar avslås på felaktiga grunder 1913
Det är fel att hävda att ­patienter med hals-/nacksmärta lider av cervikal spondylos, menar Ulf Flodin...
Hur vi arbetar med hyperbar oxygenbehandling som läkemedel 1914
Replik till Folke Sjöberg och medförfattare:
Om artikeln av Folke Sjöberg och medförfattare får genomslag riskerar patienter att gå miste om den chans till symtomlindring och hälsa som hyperbar oxygenbehandling kan ge, skriver Folke Lind m fl.
Nio av tio sjukhus har gått över till »lean« 1915
»Lean« har inte bara spridit sig som en löpeld inom svensk sjukvård, den fortsätter också att sprida sig inom de sjukhus som börjar arbeta med metoden.

KULTUR

Sjukvårdskritikern Ivan Illich bortglömd av sina efterföljare 1917
Kulturfilosofen Ivan Illich kritiserade redan på 1970-talet den moderna sjukvårdens, enigt honom, ytliga begrepp om hälsa. Sjukdom och lidande är en del av människans liv och bör inte ersättas med en nollvision, hävdade Illich. Han själv är bortglömd i dag men hans tankar har återupptäckts av samtida sjukvårdsdebattörer.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1933
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1934
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Astrid Lindgren-fallet:
Rättegången dag 5
»Min första reaktion var att varför har man inte ifrågasatt den här koncentrationen, kan det finnas ett mätfel, är provet korrekt?«, säger Krister Nilsson, vetenskapligt råd i barnanestesi.
Artikeln uppdaterad kl 2011-09-25 kl 22.00
Rättegången dag 4
Astrid Lindgren-fallet:

Sjuksköterskan säger att hon själv drog upp tiopentalet i en spruta i samband med skiktröntgen.
Artikeln uppdaterad kl 15.10