INNEHÅLL NUMMER 41, 2011

REFLEXION

Kraften i den mänskliga handen 1999
Via mitt alumninätverk fick jag för några dagar sedan denna länk till en tänkvärd föreläsning.

LEDARE

Förenkla vägen till specialist 2003
För examinerade läkare är väntetiden till AT i genomsnitt nio månader. Det framkommer i årets AT-rankning genomförd av Sveriges yngre läkares förening, Sylf. Läkarkandidater vittnar om att utbildningskvaliteten blir lidande när fler studenter delar på utbildningstillfällena...

LT DEBATT

Slår vårdval undan fötterna för allmänmedicinsk forskning? 2004
Den vetenskapliga allmänmedicinen är grunden för god kvalitet i primärvård och allmänmedicin. En primärvård som saknar forskning och utveckling riskerar i längden sin egen trovärdighet, skriver ­forskningsrådet inom Svensk förening för allmänmedicin.
Läkaryrket – inte ett kall men en genväg till ökad fritid 2005
Apropå: Läkarbristen
När det är möjligt att leva gott som läkare på en 50-procentstjänst eller på att arbeta som vikarie en vecka per månad – då kanske jobbet är för välbetalt? skriver Anna Hedlund.

AKTUELLT

Varannan allmänläkare helt utan internutbildning 2006
Bland övriga grupper är det framför allt den externa fortbildningen som minskar, enligt Läkarförbundets årliga fortbildningsenkät.
Socialstyrelsen river upp specialitetsstrukturen 2008
Fem år efter att systemet med bas-, gren- och tilläggsspecialiteter infördes låter Socialstyrelsen nu meddela att hela modellen ska skrotas.
– Jättebra, tycker Lena Ekelius, ordförande i Sveriges yngre läkares förening.
Uppdaterad 2011-10-05 kl 13.45.
Statens styrprinciper kan strida mot prioriterings­plattformen 2010
Både vårdgarantin och rehabiliteringsgarantin kan stå i strid mot den etiska plattform som anger hur vårdens resurser ska prioriteras. Det visar en kartläggning från Prioriteringscentrum i Linköping.
Inhemsk spridning av malaria i Grekland 2010
Hittills i år har 36 malariafall rapporterats i Grekland.
»Pay for performance« osäker kvalitetshöjare 2011
Målbaserade ersättningar, »pay for performance«, kan ha bidragit till att öka kvaliteten i primärvården. Men andra faktorer är viktigare för kvalitetshöjning. Det konstaterar Socialstyrelsen i en färsk utredning.

MEDICINSK KOMMENTAR

Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? 2013
Om dilemmat att integrera psykofarmakologi och psykologi
Dualismen i synen på människors psykiska smärta och behandlingen av den lever kvar. Psykofarmakologi och psykologi är som tes och antites – en syntes är önskvärd.
Screening för bukaortaaneurysm är inte helt självklar 2016
God evidens hos 65-åriga män – men ännu återstår många frågetecken
Screening av 65-åriga män för bukaortaaneurysm minskar aneurysmrelaterad mortalitet – men ännu återstår många frågetecken. En kärnfråga är vid vilken aneurysmprevalens screening blir rimlig. Tecken tyder på att den svenska screeningupptäckta prevalensen inte är lika hög som man trott.

NYA RÖN

Sms till hälsoarbetare gav bättre malariavård 2017
Följsamheten till riktlinjerna för malariabehandling kan förbättras med sms-meddelanden, enligt en studie från Kenya. Metoden är också kostnadseffektiv. Ett sms kostar motsvarande 6 öre.
Blygsam effekt av läkemedel vid prostataförstoring med avflödeshinder 2018
Effekten av läkemedel vid godartad prostataförstoring med avflödeshinder är blygsam. Det är ett av fynden i en sammanställning som gjorts av SBU.
Fördelar med mobila tuberkulosteam för högriskgrupper 2018
Att använda mobila team för att diagnostisera och stödja tuberkulossmittade i högriskgrupper verkar vara framgångsrikt och kostnadseffektivt, enligt en engelsk studie publicerad i BMJ.
»Informerat samtycke« inte så informerat 2019
Få studiedeltagare läser igenom samtyckesdokument innan de samtycker till att vara med i en vetenskaplig studie. I en analys av samtyckesproceduren gav 93 procent av deltagarna sitt samtycke utan att nå upp till den beräknade minimilästiden.
Starka data i studie av viktnedgång 2019
I en studie från tre länder har Viktväktarnas viktnedgångsprogram jämförts med standardbehandling i primärvården. Efter ett år var viktnedgången störst i Viktväktargruppen. Studien är publicerad i Lancet.

KLINIK OCH VETENSKAP

Måttligt starkt stöd för mind­fulness­baserade terapier 2020
Litteraturstudie av behandlingseffekter vid stress, depression och ångest
En systematisk översikt av effekten av mindfulnessbaserade terapier vid stress, depression och ångest visar att det totalt sett finns få studier av god kvalitet och att det vetenskapliga underlaget som bäst är måttligt starkt.
WITH ENGLISH SUMMARY

Nytta och risker med bensodiazepiner 2025
Aktuell faktaanalys
De flesta patienter som förskrivs bensodiazepiner på psykiatriska och neurologiska indikationer har nytta av dem. I en aktuell faktaanalys beskrivs rön och teorier om toleransutveckling och beroendemekanismer.
WITH ENGLISH SUMMARY

Att ta bort TVT-slynga belägen i urinblåsan 2030
Endoskopi i enklare fall, laparoskopi med robot i svårare
I Sverige utförs 4 000–5 000 inkontinensoperationer per år, huvudsakligen som intravaginala slyngplastiker med polypropylennät. I ca 3 procent av fallen perforeras blåsan. I enklare fall kan slyngan tas bort med hjälp av endoskopi, i svårare fall krävs laparoskopi med robot.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Socialstyrelsen byter spår
för läkarnas specialitetsindelning 2035
Översynen av läkarnas specialitetsindelning kommer att resultera i en tydligare gemensam kunskapsbas. Strukturen med bas-, gren- och tilläggsspecialiteter kommer att förändras, skriver företrädare för Socialstyrelsen.
Ofullständigt om riskerna med mobiltelefoni 2036
Att personer som inte själva forskar inom ett område tycker till om ämnet är positivt, så länge texten är belysande och tjänar sitt syfte. Lars-Gunnar Gunnarssons text om riskerna med mobiltelefon uppfyller inte detta kriterium, anser ­Fredrik Söderqvist.
Replik:
Viktigt följa incidensen 2036
Det är dags att snabbt vidta exponeringsreducerande åtgärder, skriver Lars-Gunnar Gunnarsson i en replik om mobiltelefonins risker.
Tema utan genusperspektiv 2037
Med stor förvåning och förskräckelse läste vi de sju artiklarna om arbetsmiljö, utbrändhet och utmattning och konstaterade att ­begreppet genus knappt omnämns och att kön inte problematiseras, skriver Mia Fahlén.
Journal på nätet, för vem? 2038
En etisk och ekonomisk fråga är nyttan av åtkomst till journaler kontra kostnaderna för samhället: I vilken mån ger det en bättre och säkrare vård? skriver Anne Björk.
Socialstyrelsen måste få sanktionsmöjligheter mot undermålig ST-utbildning 2038
Socialstyrelsen bör kunna ålägga påföljder för utbildande enheter som missköter sitt uppdrag, skriver Heidi Stensmyren och Lena Ekelius.

KULTUR

Borrmaskiner, fjäderpennor – och konstnärlig harmoni 2040
Industrirockbandet Einstürzende Neubauten från Berlin utforskar samtidens ljudlandskap av rytmer, oväsen och störningar genom att inkludera ljudslingor med röster, barnjoller, motorljud och vågskvalp i musiken. Låtarna på bandets andra skiva »Zeichnungen des Patienten O T« har inspirerats av Oswald Tschirtner, en patient med psykisk diagnos som tecknade i terapisyfte.

MEDDELANDEN

Nytt om namn mm 2061
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2062
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Äntligen Tomas Tranströmer
»I år borde Tomas Tranströmer få Nobelpriset i litteratur.« Så inledde Anders Lundin en krönika i Läkartidningen för drygt sju år sedan. Läs den igen!